Close

Øvelser

Øvelser med brandmandskabet

Beredskabsloven foreskriver 12 årlige øvelser med forskelligt indhold.

Vi arrangerer hvert år 15 – 18 øvelser / møder / teoriaftener så der er mulighed for at springe en aften eller to over. Øvelserne ligger jævnt fordelt på ugens 3 første dage, normalt fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.30. Som regel er der et lille møde efter øvelsen hvor alle kan kommentere aftenens øvelse og hvor der kan være forskellige andre punkter, f.eks. orientering om nye aktiviteter osv.

Øvelserne planlægges og gennemføres af en holdleder og 2 – 3 menige brandmænd så alle får mulighed for at være med til at planlægge. Beredskabsstyrelsen udsender hvert år de emner der skal øves. Vi forsøger at dele årets “tvungne” øvelser ud så der er et enkelt emne i hver øvelse.

Vedr. fælles øvelser:

Der bliver i år tilbudt nogen fælles øvelser sammen med vores nabobrandværn.
Alle skal mindst deltage i en af hver øvelse, så du sætter et kryds ved de øvelser du deltager i på listen i garagen. Du må selvfølgelig gerne deltage i flere af samme type, f.eks. ved et andet brandværn som gæstebrandmand og vores egen af samme nummer.

Bemærk til hver øvelse:

Øvelsens nummer er at finde i årets vedligeholdelsesuddannelse. På computeren er det muligt at trykke på linket ud for hver øvelse og der kan her klikkes videre til grund og funktionsuddannelses lektionsplaner. Lektionsplanerne til grund og funktionsuddannelse indsats og HAT kan også findes i den gule mappe i reolen under fjernsyn eller på PC under grund eller funktionsuddannelse. Indholdet er beskrevet i stikord under hver øvelse. Lærebøger står i 2 mapper på hylden.

Holdet der planlægger øvelsen står også for afviklingen af denne (holdleder vælges inden afgang fra stationen blandt de fremmødte holdledere). Skal der bruges indsatsleder til indsatsen kan Kim kontaktes.

Kaptajn og vicekaptajn orienteres om øvelsens forløb inden afgang fra brandstation. De har ret til at komme med ændringsforslag.
Inden vi pakker sammen efter øvelsen kommenteres dagens øvelse. Der vil muligvis også være orientering fra kommandoen når vi kommer hjem.
Efter hjemkomst hjælper alle med hænge slanger op og med at klargøre bilen igen.

Kontakt Kim eller Jonny hvis der er et specielt emne eller spørgsmål forud for øvelsen du ønsker at få hjælp til. Hvis holdet er forhindret i at planlægge øvelsen så skal i sørge for at bytte med et andet hold.

Øvelsesplan 2017

nov
1
ons
Øvelse Rinkenæs Brandstation
nov 1 kl. 19:00

Øvelsen planlægges af Jonny Hansen + Michael Jensen + Ole Kvistgaard

Del 2 øvelse 11

Følgende skal indgå: Lokalt tilrettelagt øvelse
Hovedemner: Frit valg

 

nov
13
man
Øvelse Rinkenæs Brandstation
nov 13 kl. 19:00

Del 1 øvelse 3

Øvelsen planlægges af Kim Hansen + Ekstern instruktør

Følgende skal indgå: Situationsbestemt og målrettet førstehjælp

Hovedemner: HAT

nov
14
tirs
Holdledermøde Rinkenæs Brandstation
nov 14 kl. 19:00

Holdledermøde

Dagsorden følger.

Planlægning af næste års øvelser

Kun holdledere deltager.

nov
20
man
Kommandomøde Rinkenæs Brandstation
nov 20 kl. 19:00

Kommandomøde.

Dagsorden følger.

Kun medlemmer af kommando deltager.

nov
25
lør
Øvelse Rinkenæs Brandstation
nov 25 kl. 9:00
Del 1 øvelse 5 og 6, del 2 øvelse 11

Øvelsen planlægges af Michael Madsen, Jonny Hansen, Kim Hansen, Jesper Jensen

Følgende skal indgå: Redning via stiger, vandforsyning, forholdsregler ved overtænding, brug af OT ventilator

Hovedemner: Redning via stiger, brandforløb, frit valg

dec
1
fre
Julefrokost Rinkenæs Brandstation
dec 1 kl. 18:30

Nærmere information følger fra festudvalget.
Kun for aktive brandmænd og æresmedlemmer

dec
31
søn
Vi mødes og ønsker hinanden et godt nytår Rinkenæs Brandstation
dec 31 kl. 11:00

Vi mødes på brandstationen for at ønske hinanden et godt nytår.
Familien er selvfølgelig også velkommen.

jan
13
lør
Nytårsparole Broager Hallen
jan 13 kl. 11:45 – 15:00

Nytårsparole for brandværn og beredsakb i hele kommunen,

Afholdes af Broager Friv. Brandværn