Close

Øvelser

Øvelser med brandmandskabet

Beredskabsloven foreskriver 12 årlige øvelser med forskelligt indhold.

Vi arrangerer hvert år 15 – 18 øvelser / møder / teoriaftener så der er mulighed for at springe en aften eller to over. Øvelserne ligger jævnt fordelt på ugens 3 første dage, normalt fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.30. Som regel er der et lille møde efter øvelsen hvor alle kan kommentere aftenens øvelse og hvor der kan være forskellige andre punkter, f.eks. orientering om nye aktiviteter osv.

Øvelserne planlægges og gennemføres af en holdleder og 2 – 3 menige brandmænd så alle får mulighed for at være med til at planlægge. Beredskabsstyrelsen udsender hvert år de emner der skal øves. Vi forsøger at dele årets “tvungne” øvelser ud så der er et enkelt emne i hver øvelse.

Alle skal mindst deltage i en af hver øvelse, så du sætter et kryds ved de øvelser du deltager i på listen i garagen. Du må selvfølgelig gerne deltage i flere af samme type, f.eks. ved et andet brandværn som gæstebrandmand og vores egen af samme nummer.

Vedr. fælles øvelser:

Der bliver i år tilbudt 4 af årets øvelser som fælles øvelser sammen med vores nabobrandværn og de afvikles på brandskolen i Tinglev. Det vil være på 8 lørdage og 2 søndage.

Bemærk til hver øvelse:

Øvelsens nummer er at finde i årets vedligeholdelsesuddannelse. Lektionsplanerne til grund og funktionsuddannelse indsats og HAT kan findes i den gule mappe i reolen eller på PC under grund eller funktionsuddannelse. Indholdet er beskrevet i stikord under hver øvelse. Lærebøger står i 2 mapper på hylden.

Holdet der planlægger øvelsen står også for afviklingen af denne (holdleder vælges inden afgang fra stationen blandt de fremmødte holdledere). Skal der bruges indsatsleder til indsatsen kan Kim kontaktes.

Kaptajn og vicekaptajn orienteres om øvelsens forløb inden afgang fra brandstation. De har ret til at komme med ændringsforslag.
Inden vi pakker sammen efter øvelsen kommenteres dagens øvelse. Der vil muligvis også være orientering fra kommandoen når vi kommer hjem.
Efter hjemkomst hjælper alle med hænge slanger op og med at klargøre bilen igen.

Kontakt Kim eller Jonny hvis der er et specielt emne eller spørgsmål forud for øvelsen du ønsker at få hjælp til. Hvis holdet er forhindret i at planlægge øvelsen så skal i sørge for at bytte med et andet hold.

Øvelsesplan 2018

okt
23
tirs
Øvelse Rinkenæs Brandstation
okt 23 kl. 19:00

Øvelsen planlægges af Jonny Hansen + Hermann Kählig + Søren Brunsgaard + Kent Paysen

Del 2 øvelse 10

Følgende skal indgå: Lokalt tilrettelagt øvelse
Hovedemner: Frit valg

 

nov
13
tirs
Øvelse Rinkenæs Brandstation
nov 13 kl. 19:00

Del 2 øvelse 12

Øvelsen planlægges af Kim Hansen, Michael Kurth

Følgende skal indgå: Lokalt tilrettelagt øvelse

Hovedemner: Virksomhedsbesøg

nov
21
ons
Holdledermøde Rinkenæs Brandstation
nov 21 kl. 19:00

Holdledermøde

Dagsorden følger.

Planlægning af næste års øvelser

Kun holdledere deltager.

nov
27
tirs
Øvelse Rinkenæs Brandstation
nov 27 kl. 19:00

Del 2 øvelse 11Øvelsen planlægges af  Kim Hansen, Günther Hartmann, Jacob Jørgensen, Tobias Jensen 

Følgende skal indgå: Lokalt tilrettelagt øvelse

Hovedemner: Frit valg

dec
7
fre
Julefrokost Rinkenæs Brandstation
dec 7 kl. 18:30

Nærmere information følger fra festudvalget.
Kun for aktive brandmænd og æresmedlemmer

dec
31
man
Vi mødes og ønsker hinanden et godt nytår Rinkenæs Brandstation
dec 31 kl. 11:00

Vi mødes på brandstationen for at ønske hinanden et godt nytår.
Familien er selvfølgelig også velkommen.

jan
12
lør
Nytårsparole Sydals Hallen
jan 12 kl. 11:45 – 15:00

Nytårsparole for brandværn og beredskab i hele kommunen,

Afholdes af Kegnæs Friv. Brandværn i Sydals Hallen