Close

Øvelse – nr. 10

Rinkenæs Brandstation Nederbyvej 159, Rinkenæs

Førsteindsats ved uheld med farlige stoffer Øvelsen planlægges af Kim + Ewa + Michael J.