Close

Alarmeringer

Alarmeringer år 2023

 

Brand – 1

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
         
         
         
         
1 3. februar kl. 16.26 Gårdbrand på Melskovvej Ingen afgang, der mødte ikke nok brandmænd frem. Gråsten Friv. Brandværn blev kaldt istedet for Nej

 

Redning – 1

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
         
         
         
         
5 12. september kl. 17.02 Oprydning efter færdselsuheld Ingen afgang, der mødte ikke nok brandmænd frem. Gråsten Friv. Brandværn blev kaldt i stedet for Nej

 

ABA alarmer – 2

 

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
4 3. september kl. 09.46 Automatisk alarm fra en virksomhed i byen Et automatisk alarmeringsanlæg opdagede noget der ligner røg og gav alarm. Det viste saig at være damp efter badning der udløste alarmen. Efter udluftning på værelset kunne vi køre tilbage til brandstationen. 5 mand mødte op til dette udkald Ja
3 14. juni kl. 21.58 Automatisk alarm fra en virksomhed i byen Ingen afgang, der mødte ikke nok brandmænd frem. Gråsten Friv. Brandværn blev kaldt i stedet for Nej

 

Miljø – 3

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
7 26. november kl. 05.21 Mindre forurening En varebil havde slået hul på dieseltanken og stod nu ved et hus på Sejrsvej. Der var flere pytter med diesel hvor der blev strøet oliebinder på og så samlet op. Ja
6 19. oktober kl. 20.00 Pumpning af vand I forbindelse med det forventede højvande på 2,4 meter over normal blev vi sendt til Sønderborg for at gøre klar til at pumpe vand der kom ind bag opdæmning med halmballer m.m. 
Vi lånte 2 brandmænd i Gråsten og tog afsted. Der blev løbende udskriftet i mandskabet både herfra og fra Gråsten. Indsatsen blev afsluttet kl. 01.30 lørdag morgen efter en anden dæmning bristede. 
Ja
2 2. april kl. 10.54 Pumpning af vand En campingplads på Broagerland stod under vand. Sammen hød Hørup friv. Brandværnfik vi til opgave at pumpe vandet ud i fjorden. Opgaven var afsluttet kl. 17.30. Vi mødte 4 mand Ja

 

Alle udkald i året

Udkald 2023:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
7 26. november kl. 05.21 Mindre forurening En varebil havde slået hul på dieseltanken og stod nu ved et hus på Sejrsvej. Der var flere pytter med diesel hvor der blev strøet oliebinder på og så samlet op. Ja
6 19. oktober kl. 20.00 Pumpning af vand I forbindelse med det forventede højvande på 2,4 meter over normal blev vi sendt til Sønderborg for at gøre klar til at pumpe vand der kom ind bag opdæmning med halmballer m.m. 
Vi lånte 2 brandmænd i Gråsten og tog afsted. Der blev løbende udskriftet i mandskabet både herfra og fra Gråsten. Indsatsen blev afsluttet kl. 01.30 lørdag morgen efter en anden dæmning bristede. 
 
5 12. september kl. 17.02 Oprydning efter færdselsuheld Ingen afgang, der mødte ikke nok brandmænd frem. Gråsten Friv. Brandværn blev kaldt i stedet for Nej
4 3. september kl. 09.46 Automatisk alarm fra en virksomhed i byen Et automatisk alarmeringsanlæg opdagede noget der ligner røg og gav alarm. Det viste saig at være damp efter badning der udløste alarmen. Efter udluftning på værelset kunne vi køre tilbage til brandstationen. 5 mand mødte op til dette udkald Ja
3 14. juni kl. 21.58 Automatisk alarm fra en virksomhed i byen Ingen afgang, der mødte ikke nok brandmænd frem. Gråsten Friv. Brandværn blev kaldt i stedet for Nej
2 2. april kl. 10.54 Pumpning af vand En campingplads på Broagerland stod under vand. Sammen hød Hørup friv. Brandværnfik vi til opgave at pumpe vandet ud i fjorden. Opgaven var afsluttet kl. 17.30. Vi mødte 4 mand Ja
1 3. februar kl. 16.26 Gårdbrand på Melskovvej Ingen afgang, der mødte ikke nok brandmænd frem. Gråsten Friv. Brandværn blev kaldt i stedet for Nej

Udkald 2022:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
         
18 31. december kl. 16.22 Bilbrand på Sejrsvej En bil stod på cykelstien, kraftig brand i motorrum og instrumentbræt. Der var sket en fejl i motoren og den begyndte at brænde. Slukket med et HT rør og opsamlet lidt olie. Ingen personskade.  Ja
17 22. oktober kl. 19.21 ABA udkald fra en virksomhed i byen En detektor var udløst uden påvist grund og anlægget sat i drift igen. Vi mødte 4 mand Nej
16 30. august kl. 21.51 ABA udkald fra en institution i byen En detektor var udløst uden påvist grund. Den blev renset og anlægget sat i drift igen. Vi mødte 6 mand Nej
 15  4. august kl. 16.44  Naturbrand på Ravnsbjergvej Der var brand i en lille skrænt, det var slukket med pulverslukkere af personale på stedet. VI efterslukkede med HT slanger og kontrollerede at der ikke var noget der stadig var varmt. Vi mødte 4 mand.  Ja
14 21. maj kl. 12.23 Naturbrand på Sejrsvej Der var ild i et grantræ ved et hus på Sejrsvej. Desværre var et batteri defekt på vores brandbil så den kunne ikke starte. Vores kollegaer fra Gråsten blev tilkaldt. Vi mødte 4 mand. Nej
13 12. maj kl. 11.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Vi mødte kun 3 mand, vi 3 kunne nå at køre med fra Gråsten som blev kaldt stedet for. Alarmen blev udløst af støv fra håndværksarbejde. Nej
12 5. marts kl. 18.40 ABA udkald fra en virksomhed i byen Ukendt årsag, vi mødte kun 3 mand så vores kolleger fra Gråsten blev sendt til opgaven Nej
11 19. februar kl. 04.32  Væltet træ på Buskmosevej og Gl. Kirkevej Stormen havde væltet et træ tværs over Buskmosevej, det blev fjernet og vi fik at vide det ikke var det vi blev kaldt til, endnu et blev fjernet og på vejen hjem fjernede vi et på Gl. Kirkevej.
Vi mødte med 6 mand til opgaven
Ja
10 18. februar kl. 23.36  ABA udkald fra en virksomhed i byen En detektor blev påvirket af damp efter et meget varmt bad. Efter udluftning kunne vi returnere igen.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Nej
9 1. februar kl. 05.37 Bilbrand på Buskmosevej En bilist måtte undvige et rådyr og bilen kørte efter dette ind i et træ og brød i brand. Branden blev slukket med en HT slange og der blev til sidst lagt skum ud for at hindre gløder i at antænde. Der var ingen personskade, men bilen udbrændte.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
8 30. januar kl. 17.20 Assistance med pumpetrailer på havnen i Sønderborg Efter stormen kom vandet retur og varsel var 1,55 m. over normal. Vi lagde sandsække ud flere stedet for at beskytte bygninger. Da vandet kom op var det ca. 40 cm over fortovet. Det vand der kom igennem sandsækkene blev pumpet væk. Indsatsen lykkedes og der skete ingen skader på bygninger. Indsatsen var slut kl. 03.30.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Ja
7 30. januar kl. 10.50 Væltet træ på Vestertoft i Tørsbøl og på Krusåvej Toppen af et grantræ var knækket ca. 2 m. oppe og spærrede vejen. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. På vejen hjem fjernede vi en del af et træ som lå ud over Krusåvej i retning Kruså. Vi mødte med 5 mand til opgaven Ja
6 30. januar kl. 01.35 Væltet træ på Buskmosevej og Tummelsbjerg Et større grantræ var væltet og spærrede vejen i retning Kværs. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. Herefter gik turen til Tummelsbjerg hvor vejen også var spærret af et træ. Efter dette kørte vi til Felstedvej for at hjælpe vores kollegaer fra Gråsten med at fjerne et stort træ. Indsatsen var slut ca. kl. 04.00. Vi mødte med 4 mand til opgaven   Ja
5 29. januar kl. 18.10 Væltet træ på Krusåvej Et mindre træ var væltet og spærrede vejen i retning Kruså. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
4 11. januar kl. 14.13 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling i nabohuset fra før, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede igen opgaven  Nej
3 11. januar kl. 12.43 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede opgaven  Nej
2 3. januar kl. 08.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Samme årsag igen, service firma var på stedet, men alarmen nåede at komme til os.  Nej
1 3. januar kl. 06.20 ABA udkald fra en virksomhed i byen En røgdetektor var påvirket uden grund. Vi kunne hurtigt returnere til stationen Nej  

 

Udkald 2021:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
14 19. oktober kl. 17.33 ABA udkald fra en virksomhed i byen En automatisk brandmelder blev påvirket af damp fra et varmt bad. Der blev luftet ud og vi kunne returnere uden yderligere indsats Nej
13 11. august kl. 14.13 ABA udkald fra en institution i byen Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl og det gav en alarm. Vi ventede til vores indsatsleder var fremme, så kunne vi returnere til brandstationen Nej
12 31. juli kl. 05.38 Assistance bygningsbrand Igen gik turen til Sønderborg, vi skulle stå brandvagt ved industribygningen i 6 timer Ja  
11 29. juli kl. 09.43 Assistance bygningsbrand Vi blev kaldt til Sønderborg hvor en større brand i en industrivirksomhed var i gang siden aftenen før. Vi blev tilkaldt som afløsning til brandslukning. Ja  
10 12. juni kl. 12.24 Indsatsleder eftersyn Årsagen var en mindre brand i et køkken, hvor flere personer var blevet forbrændt. Der var ikke brug for vores indsats, branden var slukket med mindre slukningsmidler Nej  
9 08. juni kl. 14.24 Gårdbrand / fare for dyr Vi kunne konstatere at der var tale om en afbrænding af rest halm på en beton plads. Der var ikke fare for bygninger eller andet så det fik lov til at brænde ud under kontrol af landmanden Nej
8 18. maj kl. 00.02 ABA udkald på en virksomhed i Gråsten En røgdetektor var blevet påvirket af varm damp fordi en slange var hoppet af. Efter udluftning kunne vi returnere til nattesøvnen. Vi blev kaldt da Gråsten var på en anden opgave. Nej
7 10. maj kl. 12.50 ABA udkald på en virksomhed i byen En røgdetektor var blevet påvirket uden påviselig grund Nej
6 09. marts kl. 05.21 Bygningsbrand villa/Rækkehus En villa under renovering i Kværs stod i brand. Sammen med Gråsten, Holbøl, Ullerup, tankvogn fra Broager og kran fra Beredskabstyrelsen i Haderslev blev branden slukket. Der blev brugt BC udlægning, 2 HT-rør og udlagt skum. Indsatsen sluttede kl. 14.10 Ja
5 08. marts kl. 16.16 Mindre forurening – mindre spild i Stjerneparken i Gråsten I en lille skovsø bag Stjerneparken var vandet farvet grønt. Sammen med Gråsten kunne vi vente på miljøafdeling og fjernvarme kom til stede. Der  var tale om sporingsvæske som fjernvarmen bruger for at finde læk i deres ledningsnet. Det er uskadeligt og derfor ingen indsats.  Ja
4 19. februar kl. 09.53 ABA udkald på en virksomhed i byen En røgdetektor var blevet påvirket af udstødningsrøg fra en gaffetruck. Vi blev bedt om at blive i garagen. Nej
3 13. februar kl. 16.43 ABA udkald på en institution i byen Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Efter pedellen var tilkaldt for at skifte glasset ud i trykket kunne vi returnere. Nej
2 06. februar kl. 15.24 Færdselsuheld med fastklemte på Buskmosevej På grund af sneglatte veje kørte en bil ned af en skrænt og lå på hovedet. Vi kunne sammen med Gråsten friv.  Brandværn hjælpe bilisten ud og op til ambulancen. Ja
1 19. januar kl. 16.32 Mindre naturbrand Afbrænding af afklip fra markhegn og lidt gamle møbler. Slukket med 2 HT-rør og udlagt skum. Ja

 

Udkald 2020:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
10 18. december kl. 17.36 ABA udkald på en institution Under madlavning i en af lejlighederne kogte en gryde tør og røgen tilkaldte os. Efter udluftning kunne vi køre hjem igen. Nej
9 16. november kl. 19.14 ABA udkald på en institution Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Efter pedellen var tilkaldt for at skifte glasset ud i trykket kunne vi returnere. Nej
8 11. november kl. 09.09 ABA udkald på en institution En detektor blev fjernet af håndværkere uden at anlægget blev sat i service.
Udkaldet blev annulleret inden afgang fra brandstationen
Nej
7 9. oktober kl. 08.16 Færdselsuheld – Bil i vand Vi blev tilkaldt sammen med Gråsten. Der var ingen opgave til os, så vi blev i garagen. Der blev tilkaldt dykkere for at få bilen op fra havnen Nej
6 23. juli kl. 17.13 ABA udkald på en institution Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Der var ingen indsats til os, serviceleder blev tilkaldt for at udskifte glasset. Nej
5 21. juli kl. 19.50 Markbrand Udkaldet kom fra Højløkke, hvor der var brand på en mark ud mod Gl. Kirkevej.
Der var tale om en lovlig afbrænding af resthalm på marken og der var harvet et brandbælte omkring halmen. Vi slukkede det der var mest i brand og lod resten brænde ud.
Ja
4 20. april kl. 15.27 Mindre forurening På Bakkegården stod en bil hvor diesel tanken var utæt. Det diesel der løb ud på vejen blev samlet op og bilejeren blev bedt om at få repareret tanken Ja
3 14. april kl. 18.03 Bygningsbrand, villa /rækkehus Udkaldet kom fra Dyrehegnet, hvor der var brand i et haveskur.
Husejeren og naboer havde fået slukket ilden, vi kunne nøjes med at kontrollere at der ikke var mere ild i udhænget på huset som også var blevet brandskadet.
Ja
2 17. marts kl. 09.31 Bygningsbrand, villa /rækkehus Udkaldet kom fra Vårhøj, hvor der var røgudvikling fra en vaskemaskine.
Vores røgdykkere kontrollerede at der ikke var ild i maskinen og med overtryksventilatoren blev røgen ventileret ud.
Ja
1 22. januar kl. 05.57 Bygningsbrand, industribygning Imellem Gråsten og Adsbøl var der udbrudt brand i en hal med genbrugspap, både i løs vægt og presset i baller.
Gråsten og Egernsund friv. Brandværn blev også tilkaldt.
Da vi kom frem var der ild i pap og maskiner i den ene hal og ilden var gået igennem taget. Vi blev indsat til slukning sammen med brandmænd fra Gråsten og Egernsund og Ullerup kom med deres tankbil for vandforsyning.
En hal ved siden af tog også skade og der var oplagret en større mængde aluminiumprofiler. Nogle var så varme at de smeltede.
Indsatsen var slut omkring kl. 11.45.
Ja

Udkald 2019:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
33 15. december kl. 16.03 Træ væltet på Melskovvej Stormen havde væltet et træ hen over Melskovvej. Træet blev savet i mindre stykker og fjernet fra vejen så den igen var farbar Ja
32 04. december kl. 15.47 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af meget damp i produktionen. Indsatsen blev aflyst lige som vi ankom til adressen. Nej
31 02. december kl. 14.35 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var udløst af nogle håndværkere. Vi mødte kun 3 mand til denne indsats. Indsatsen blev aflyst inden vi kørte fra brandstationen. Nej
30 01. december kl. 15.41 ABA alarm fra en institution her i Rinkenæs ABA alarmen var udløst fordi der blev placeret et stearinlys lige under røgdetektoren. Vi kunne nøjes med at lufte ud i lejligheden. Nej
29 20. november kl. 09.54 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af meget damp i produktionen. Indsatsen blev aflyst inden vi kørte fra brandstationen. Nej
28 12. november kl. 02.35 Brand i industribygning Alarmen kom fra en virksomhed i Gråsten hvor der var kraftig røgudvikling som stammede fra ild i noget halm i et fyringsanlæg. Vi mødte sammen med Egernsund og Gråsten. Vores kollegaer fra Gråsten klarede det selv – og vi kunne finde sengen igen. Nej
27 16. oktober kl. 16.10 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af høj temperatur i et kælderrum. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
26 16. oktober kl. 14.18 Brand i landbrugsredskab Alarmen kom fra en virksomhed i Gråsten hvor der var ild i noget halm i et fyringsanlæg. Vi mødte kun 3 mand og kunne derfor ikke køre. Vores kollegaer fra Gråsten klarede det selv. Nej
25 03. oktober kl. 16.37 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var udløst af på grund af en defekt røgdetektor på loftet. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
24 02. oktober kl. 21.11 Indsatsleder eftersyn Normalt kun noget indsatslederen lige skal kigge på. Han valgte at kalde os og Gråsten med da der var der var melding om røg i lejlighed på Hvedemarken. Ved vores ankomst kom beboeren ud af lejligheden og blev taget med til den ventende ambulance for at få kontrolleret vejrtrækningen. Vi indsatte derefter et røgdykkerhold for at finde årsagen til røgudviklingen. Det var en gryde på komfuret der var kogt tør og den blev taget med ud. Lejligheden blev godt luftet igennem og indsatsen var slut. Ja
23 19. september kl. 08.40 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var formodentlig udløst af på grund af en defekt røgdetektor. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
22 Tirsdag d. 3. september kl. 09.35 Gas ledningsbrud på Feldstedvej I forbindelse med en underboring af et rør blev et stort gasrør ramt. Vi fik besked på at blive brandstationen da vores kollegaer fra Gråsten var klar. Nej
21 10. august kl. 15.21 Bilbrand lastbil / bus Udkald til brand i lastbil på Dyrhøj. Ved vor ankomst var der kraftig brand i førerhuset. Den blev slukket med 2 af vores højtryksslanger. Efterfølgende blev der udlagt et skumlag for at hindre en genopblusning. Ja
20 31. juli kl. 16.29 Markbrand i Kværs Vi blev alarmeret til en markbrand i Kværs men der var ingen brand. Alarmen var modtaget fra en bil på den nærliggende motorvej. Der var tale om en markbrand ved Nybøl bilisten havde set og vi kunne derfor hurtigt returnere til brandstationen igen Nej
19 28. juli kl. 23.49 Brand i bygning Adsbøl Der blev alarmeret til ild i bygning, men der var tale om en mindre brand i noget bevoksning op af huset. Vores kollegaer fra Gråsten kunne klare det selv og vi kunne hurtigt returnere til brandstationen igen Nej
18 18. juli kl. 15.20 Brand i bygning på Dyrkobbel Vi mødte op som den første bil og gik straks i gang med at efterslukke en mindre brand i et legehus. Beboerne havde selv slukket det meste med en haveslange. Ja
17 17. juli kl. 19.47 Brand i industribygning på Sundsnæs Ved vor ankomst var der ild omkring en olietank med ca. 4000 liter termo-olie.
Vi blev sammen med vores kolleger fra Gråsten og Egernsund samt tankbiler fra Ullerup, Broager og Augustenborg blev indsat til slukning og vandforsyning.
Indsatsen var slut kl. 23.50
Ja
16 15. juli kl. 09.49 Trafikuheld med fastklemte Ingen indsats da vi kun mødte 2 mand på stationen Nej
15 04. juli kl. 02.11 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var formodentlig udløst af rygning på et værelse. Vores kollegaer fra Gråsten mødte selvfølgelig før os og vi kunne returnere kort efter. Nej
14 30. juni kl. 13.11 ABA alarm fra en virksomhed i Rinkenæs ABA alarmen var udløst af en ukendt fejl. Der mødte kun 3 mand op til dette udkald og vi blev holdende på brandstationen. Vores kollegaer fra Gråsten mødte op i stedet for os. Nej
13 21. juni kl. 12.54 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst i forbindelse med håndværkeres arbejde. Der var ikke brug for vores hjælp og vi returnerede til brandstationen Nej
12 3. juni kl. 17.58 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten Vi var i Gråsten på et førstehjælpskursus og kunne sammen med Gråsten afgå straks. Det var kun en lille opgave og vores kollegaer fra Gråsten kunne klare den selv, så vi blev bedt om at returnere til brandstationen for at genoptage kurset. Neej
11 3. juni kl. 11.03 Gas ledningsbrud ved et hus på Sejrsvej I forbindelse med opgravning af en træstub blev et gasrør revet over. Ved ankomst var en håndværker i gang med at stoppe gasudslippet. Vi returnerede til brandstationen kort efter da der ikke var nogen fare med gassen Ja
10 31. maj kl. 17.03 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten Det var kun en lille opgave og vores kollegaer fra Gråsten var undervejs, så vi blev bedt om at returnere til brandstationen Nej
9 12. maj kl. 18.42 Gårdbrand/ stråtag på Buskmosevej Ved vor ankomst var der ild i stråtaget i et hjørne af bygningen, men lige efter var hele taget i brand.
Vi fik hjælp af vores kolleger fra Gråsten og Egernsund samt tankbiler fra Ullerup, Broager og Augustenborg. Desuden kom 3 biler fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev med lys og kompressor til vores røgdykkerflasker og en stor kran.
Indsatsen var slut kl. 01.45 og Gråsten blev som brandvagt til kl. 06
Ja
8 22. april kl. 17.04 Naturbrand på Fiskenæs i Gråsten Der var brand i bevoksning som blev slukket af både Gråsten og os med HT-rør. Ja
7 17. april kl. 20.01 ABA alarm på en institution her i Rinkenæs Der blev varmet popkorn i en mikrobølgeovn. Popkornene var godt og vel nok og det gav en røgudvikling som satte gang i brandalarmen. Alle var ude og døre og vinduer var åbnet for udluftning så vi kunne nøjes med at tilslutte alarmanlægget igen. Nej
6 Mandag d. 8. april kl. 09.32 Gas ledningsbrud i Kværs På grund af ferie og sygdom kunne vi ikke møde mandskab nok. Gråsten Friv. Brandværn kørte derud. Nej
5 31. marts kl. 16.30 Brand i knallert i Tørsbøl Knallerten blev slukket med et enkelt HT-rør. Vi mødte med 4 mand som var til møde på brandstationen i forvejen og derfor afgik efter ca. 3 min. Ja
4 29. marts kl. 20.02 Skorstensbrand i Kværs Da vores indsatsleder ankom var der var ild i skorstenen. Vi blev indsat med termisk kamera på loft og i stuen for at kontrollere temperatur på skorstenen. Stigen fra Gråsten blev rejst for at rense skorstenen.
Da temperaturen på skorstenen var faldet kunne vi afslutte indsatsen omkring kl. 22.00. Vi mødte 5 mand.
Ja
3 28. februar kl. 05.16 Containerbrand i det fri – i Gråsten En container var på ukendt vis brudt i brand. Vi blev tilkaldt som assistance for Gråsten. Vi kunne vende om da vi var kommet til rundkørslen ved Kongevej, ilden var under kontrol. Her mødte 7 mand. Nej
2 27. februar kl. 11.00 Trafikuheld med fastklemte Ingen indsats da vi kun mødte 3 mand på stationen Nej
1 11. januar kl. 18.05 Gårdbrand med fare for dyr Det var en gårdbrand i Tørsbøl.
Gråsten, Egernsund og Holbøl friv. Brandværn blev også tilkaldt.
Da vi kom frem var der ild i 3 bigballer halm inde i en lade. Det var ikke nødvendigt med så mange brandmænd så Egernsund og Holbøl blev bedt om at køre hjem igen og vi slukkede så sammen med brandmænd fra Gråsten.
Heldigvis var de kalve der stod ved siden af branden blevet drevet ud inden vi kom så der skete ingen skade på dyr. Laden blev lidt beskadiget.
Indsatsen var slut omkring kl. 22.15.
Ja

Udkald 2018:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
16 19. december kl. 20.46 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
15 22. november kl. 22.23 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem. Alarmen blev udløst i et te-køkken hvor en gæst havde lagt noget brød til opvarmning i en mini ovn. Brødene fik lidt for meget og røgen udløste alarmen. Efter udluftning kunne vi køre hjem igen Nej
14 2. november kl. 10.58 Gårdbrand Vi blev sammen med Gråsten og Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt til en gårdbrand i Kværs, der var dog tale om brand i en traktor. Landmanden havde selv fået slukket ilden og vi kunne returnere til brandstationen igen. Nej
13 18. oktober kl. 15.27 Mindre naturbrand Nogle tørre blade var blevet antændt, de lå op ad et halvtag. Tililende havde slukket med en spand vand så vi kunne nøjes med at konstatere det var slukket. Nej
12 10. oktober kl. 18.03 Bygningsbrand Udhus En gammel carport var blevet revet ned og stukket i brand for at få den fjernet. Den blev slukket med 2 HT rør og lidt skum til sidst. Ja
11 2. august kl. 23.03 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem. Det var en alarm fra et værelse som ikke var beboet, så vi formoder alarmen er udløst af en fejl i detektoren eller at det hænger sammen med varmen. Nej
10 15. juli kl. 05.58 Afspærring og oprydning I forbindelse med et trafikuheld på hovedvejen ud for Alnor – Rute 401 – blev vi tilkaldt for at afspærre og regulere trafikken og senere samle bildele sammen. Ja
9 26. juni kl. 10.16 Udkald med pumpe Et gammelt skibsskrog tog vand ind og truede med at synke i havnen i Egernsund. Vi blev tilkaldt med vores klimatrailer for at pumpe vandet ud. Det krævede i alt 4 pumper som i alt fjerner 10000 liter vand i minuttet. Indsatsen var slut kl. 13.00 hvor båden var tømt og kunne flyde igen. Ja
8 2. juni kl. 05.58 ABA udkald Igen en alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra den samme institution som i aftes. Der var heller ingen brand denne gang, det var samme røgdetektor der var påvirket så den blev udkoblet til der kan komme serviceteknikker på mandag Nej
7 1. juni kl. 22.04 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Der var ingen brand i det pågældende område, vi formoder at alarmen skyldes en fejl i røgdetektoren, muligvis varmen. Nej
6 22. april kl. 20.47 Brand i villa / rækkehus I forbindelse med madlavning i et køkken på Stenvej gik der ild i emhætte og loft i køkkenet. VI var hurtigt til stede og kunne overtage slukningen efter en af naboerne som havde holdt ilden nede med en haveslange. Der var kraftig røg i loftsrummet så der blev lavet en åbning i taget så røgen kunne komme ud og der blev lukket op i begge gavle. Ilden var gået igennem loftet og var begyndt at brænde i tagkonstruktionen. Heldigvis var der gipsplader under træloftet hvilket betød at ilden ikke fik fat før vi kom. Der skete ingen personskade, men køkkenet skal renoveres før det kan bruges igen. Ja
5 21. april kl. 10.53 Skorstensbrand En beboer på Melskovvej havde opdaget at der var brand i hans skorsten med masser af røg ud af toppen. Vi var 7 mand på øvelse så vi var klar til afgang da alarmen kom. Det var svært at komme op til skorstenen så stigen fra Gråsten kom i brug. Skorstenen blev renset og skorstensfejeren blev tilkaldt for dagen efter at undersøge om der var sket skade på skorstenen Ja
4 10. april kl. 21.37 Skorstensbrand En beboer på Nederbyvej havde opdaget at der var brand i hans skorsten med både gløder og flammer ud af toppen. Skorstenen blev renset og skorstensfejeren blev tilkaldt for dagen efter at undersøge om der var sket skade på skorstenen Ja
3 8. april kl. 16.51 Ild i el-installation Naboer til en transformatorstation på Dalsgaardvej havde hørt et knald og så kom der røg ud af transformatoren. Da vi må formode der stadigvæk er højspænding på anlægget kan vi ikke gøre noget før en teknikker fra Sydenergi kommer til stede. Vi åbnede en luge så røgen kunne komme ud og slukkede den isolator som var i brand da teknikkeren havde lukket for strømmen Ja
2 1. februar kl. 12.04 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Der var ingen brand, det kunne konstateres at alarmen var udløst af et brandtryk som var blevet ramt af en fragtmand der var i færd med at læsse varer af. Nej
1 11. januar kl. 22.17 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej

Udkald 2017:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
11 19. december kl. 18.18 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
10 17. december kl. 13.41 Brand i villa / Rækkehus Der var udbrudt brand i en garage på Andelstværvej i Rinkenæs. Ilden var kraftig og der var sort røg at se fra brandstationen inden afgang. Vi var indsat med 3 hold røgdykkere sammen med røgdykkere fra Gråsten. Ilden gik under taget til selve huset og der måtte en del af taget åbnes for at få slukket ilden. Ja
9 01. november kl. 18.37 Gasledningsbrud, ikke antændt Gasskyen blev slået ned med vandtåge og vi ventede på at gasfirma kom for at reparere gasledningen. Der blev undervejs også brug for at pumpe vand ud af udgravningen. Ja
8 28. oktober kl. 18.05 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
7 18. oktober kl. 07.03 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
 6  12. oktober kl. 06.53  ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
 5  11. oktober kl. 21.11  ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
4 16. august kl. 19.14 Gårdbrand med fare for dyr Der var udbrudt brand i et ventilationsanlæg på en gård i Bækken. Ventilatoren brændte og den kraftige røg stod op over taget og ned i stalden. Det betød at ca. 10 grise måtte aflives pga. røgen. Hurtig indsats af vores røgdykkere betød at der ikke blev brug for de tilkaldte styrker fra Gråsten og Egernsund Friv. Brandværn. Ja
3 19. april kl. 18.37 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
2 13. marts kl. 02.22 Bilbrand Anmeldelse om bilbrand på Buskmosevej. Da vi ankom til adressen var der ingen bil i brand. Vi fortsatte på Buskmosevej for at være sikker på der ikke var en forkert adresse. Bilen stod på parkeringspladsen lige efter Ravnsbjergvej. Den var udbrændt og mens vi fortsatte eftersøgningen slukkede Gråsten Friv. Brandværn de sidste små flammer. Politiet oplyste i dag det var en bil der var stjålet i Tyskland. Nej
1 21. februar kl. 19.39 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej

Udkald 2016:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
10 14. november kl. 10.42 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Alarmen blev udløst da der skete en misforståelse i forbindelse med afprøvning af anlægget op mod vores vagtcentral. Anlægget blev resat og vi kunne returnere til brandstationen igen. Nej
9 10. november kl. 20.16 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af damp fra et varmt bad. Nej
8 05. november kl. 21.30 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
7 10. august kl. 19.16 Mindre forurening En bil i en garage dryppede med olie. Olien blev samlet op og fliser skyllet. Ja
6 10. august kl. 12.35 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
5 6. juli kl. 18.20 Et træ er væltet ud på vejen i Kværs En stor stamme er knækket på et træ og den er væltet ud på Søndertoft i Kværs. Stammen blev savet i stykker og fjernet. Ja
4 12. juni kl. 13.01 Træ truer med at vælte ud på vejen En stort gren er knækket på et træ og den truer med at vælte ud på Nederbyvej. Grenen blev savet ned i stykker og fjernet. Ja
3 26. februar kl. 21.53 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
2 11. februar kl. 15.40 Ild i affald En husejer var i færd med at brænde affald af. Røgen var til gene for naboerne og bålet blev derfor slukket. Ja
1 1. februar kl. 18.01 Træ truer med at vælte Et stort træ truede med at vælte ned i en husgavl i det kraftige blæsevejr. Træet blev savet i stykker og til sidst blev stammen lagt ned på græsplænen. Ja

Udkald 2015:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
9 28. december kl. 13.48 Ild i pillefyr Gløder / ild var slået tilbage fra pillefyr til tanken med piller. Vores røgdykkere fjernede pillerne der glødede og ejeren kunne tilkalde en vvs mand for at få repareret tanken Ja
8 26. december kl. 15.58 Udkald til pumpeopgave i Vollerup Vi blev som mange andre brandværn tilkaldt pga. de store oversvømmelser efter kraftigt regnvejr. Vi blev bedt om at køre til Vollerup med vores autosprøjte og påhængssprøjten. Pumpeopgaven blev langvarig og derfor blev der indført vagthold som tog nogle timer af gangen. Selve indsatsen var afsluttet d. 28. omkring kl. 05.30. Kl. 09.30 mødtes 5 mand for at køre ud og sammen med andre brandværn at pakke slanger og udstyr sammen. I alt en indsats på ca. 30 timer. Vi var kun lige kommet tilbage på brandstationen da udkald til brand i pillefyr kom. Ja
7 29. november kl. 20.19 Træ spærrer Nederbyvej Et stort træ gav efter for stormen Gorm og spærrede Nederbyvej. Træet blev savet i stykker og fjernet fra vejen Ja
6 17. oktober kl. 12.31 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen udløst af detektor på grund af røg fra madlavning Nej
5 30. september kl. 20.18 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen udløst af detektor på grund af røg fra nogle røgelsespinde Nej
4  18. september kl. 15.46  Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen udløst af detektor på et værelse på grund af damp fra en elkedel Nej
3 1. september kl. 08.32 Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen udløst af detektor i produktionshal på grund af damp fra en maskine Nej
2 5. august kl. 17.05 Ild i container Gløder i en madras. Det blev slukket af vores kollegaer fra Gråsten der var hurtigere på stedet. Nej
1 18. juni kl. 15.51 Trafikuheld med fastklemte på Krusåvej  2 biler med 4 tilskadekomne. Vi ydede førstehjælp til de tilskadekomne og i samarbejde med Gråsten friv. Brandværn blev 2 personer frigjort.
Da bilerne var fjernet blev vejen fejet og olierester blev spulet væk.
Ja

Udkald 2014:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
14 17. december kl. 11.12 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen var udløst efter en utæthed i taget havde fyldt røgdetektoren med vand. Nej
13 20. november kl. 10.31 Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen var udløst i forbindelse med rengøring i et kælderrum. Nej
12 09. oktober kl. 08.35 Gas-Ledningsbrud, ej antændt En gasledning var blevet gravet over på en byggeplads. Vi holdt brandvagt indtil DONG kom og reparerede det beskadigede gasrør. Ja
11 01. september kl. 12.40 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen var udløst på en stue hvor en ny beboer lige var flyttet ind. Årsagen var ukendt. Nej
10 15. august kl. 17.16 Min. forurening-Mindre spild Et mindre spild af olie på en 300m strækning. Ja
9 07. august kl. 14.44 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen blev udløst da nogle boller på en brødrister blev for sorte. Der blev luftet godt ud i lejligheden og beboeren og gæsterne kunne nyde de boller der ikke var blevet for sorte. Nej
8 28. juli kl. 20.08 Automatisk brandalarm fra en institution Det var to defekte røgdetektor der lavede alarmen. Kontrolleret der ikke var nogen brand omkring detektoren. Måske er det sommervarmen. Nej
7 12. juli kl. 23.06 Tilkald til redning af en person på en skrænt Det viste sig at være en person som var endt i grøften og ikke kunne finde hjem igen. Anmelderen havde taget sig af vedkommende og der var derfor ikke så alvorlig en indsats til os. Vi kunne returnere igen uden indsats. Ja
6 10. juli kl. 15.46 Automatisk brandalarm fra en virksomhed i Tørsbøl Alarmen blev udløst i et rum med ståltag. Sommersolen har formentlig varmet det så meget op at brandmelderen blev udløst. Der var ingen brand. Nej
5 17. juni kl. 09.30 Brand i villa / Rækkehus Der var kraftig røgudvikling fra en garage på Dyrhøj. Det viste sig det var linoilieklude der var ved at selvantænde. Vores nødbehandler fik til opgave at hjælpe 2 personer, de blev behandlet med ilt indtil ambulance og lægebil kom. Røgdykkere fjernede kludene og luftede ud i garagen. Ja
4 03. april kl. 21.35 Brand i villa / Rækkehus Der var brand i et køkken på Andelstværvej. Vi var hurtigt til stede vores røgdykkere fik slukket ilden. Der var sket en gennembrænding i loftet lige over komfur og hele huset er røgskadet. Ja
3 24. marts kl. 18.57 Skorstensbrand på Buskmosevej Der var flammer og gnister ud af skorstenen ved vor ankomst. Skorstenen blev renset. Både Gråstens stige og liften fra Sønderborg var ude af drift så den nye stige fra Aabenraa kom til hjælp. Det var den første indsats den var på. Ja
2 19. januar kl. 11.58 Assistance på Sandagervej En stor antenne havde revet sig løs i blæsevejret og truede med at falde ned. Ja
1 16. januar kl. 13.12 Automatisk brandalarm fra en institution Det var en defekt røgdetektor der lavede alarmen. Kontrolleret der ikke var nogen brand omkring detektoren. Nej

Udkald 2013:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
8 23. december kl. 14.33 ABA alarm til en virksomhed ABA anlægget havde detekteret en fejl og alarmklokkerne begyndte at ringe. Håndværkere på virksomheden forsøgte at slukke for klokkerne, men trykkede ved en fejl på et brandtryk. Det tilkaldte os. Vi kunne blot nøjes med at resette anlægget og lade et servicefirma tage sig af fejlen på anlægget. Nej
7 26. november kl. 21.23 Skorstensbrand på Sejrsvej Naboerne havde set flammer og gløder ud af skorstenen. Der blev lukket for lufttilførsel til kedlen og brændet blev slukket ned. Skorstenen skal undersøges af skorstensfejeren dagen efter. Ja
6 3. november kl. 12.49 Træfældning på Nederbyvej Der var en stor gren der truede med at knække og tage flere grene med ned på vejen. Liften fra Sønderborg kom til hjælp da vi ikke kan stå på en stige og bruge motorsaven. Da vi var færdige kom naboerne og fortalte om endnu et træ hvor grene truede med at knække. De blev også fjernet. Ja
5 14. september kl. 22.32 Færdselsuheld med fastklemte på Fjordvejen, bilen ligger på taget Der var en fejl i adressen, det var på Krusåvej. Bilen lå på taget og føreren var ikke kommet noget til. Vi lavede sammen med Gråsten en afspærring indtil ambulancen var kørt. Ja
4 13. august kl. 21.35 Tilkaldt til assistance med lys for politiets bilinspektør i forbindelse med et trafikuheld på Fjordvejen. 3 mand kørte afsted for at sætte lys op, retur kl. 23.05 Ja
3 19. juni kl. 16.25 Olieforurening på Sejrsvej Efter kraftigt regnvejr var der et oliespor igennem byen. Vi kørte strækningen og vurderede at der ikke var nok olie til at vi kunne gøre noget. Det vil fordampe uden problemer. Neej
2 21. maj kl. 11.54 ABA alarm til en institution En røgdetektor i en kælderskakt var udløst uden grund. Nej
1 12. marts kl. 10.30 Mindre forurening på Nederbyvej En traktor havde spildt hydraulikolie på ca. 1,5 km. Tankbil fra Egen kom for at spule vejen. Vi fjernede olien hvor traktoren var stoppet. Ja

Udkald 2012:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
         
13  17. oktober kl. 12.09

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i et trapperum. Der var kun brug for lidt udluftning. Nej
12  14. september kl. 20.52

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i en lejlighed. Der var blevet røget lidt meget i lejligheden. Der var kun brug for lidt udluftning. Nej
11

18. august kl. 20.37

ABA brand på en virksomhed i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst. Det var ikke muligt at finde årsagen. Der var ikke brug for slukning. Nej

10

 14. maj kl.11.39 Færdselsuheld – bil i vand på Buskmosevej En bil var kørt af vejen og stod med forenden i et lille vandhul på marken. Føreren sad stadig i bilen da vi ankom. Han blev hjulpet ud og over til ambulancen. Ja

9

06. maj kl. 13.08 Mindre forurening – mindre spild, Sejrsvej Der var en smule olie på cykelsti og fortov efter en bil var kørt ind i bagerbutikken. Olien blev vasket bort med skumvæske. Ja
8

02. maj kl. 00.37

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i en lejlighed. Årsagen er ukendt. Der var ikke brug for slukning. Nej
7

18. april kl. 18.06

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i køkken. Madrester i bunden af ovnen gav røgudvikling da oven blev åbnet. Der var ikke brug for slukning. Nej
  6

 03. april kl. 15.56

 Naturbrand, ca. 20 bigballer i brand

Omkring 20 bigballer var i brand. Der var kraftig røgudvikling så hovedvejen måtte spærres. Bigballerne blev trukket fra hinanden med en traktor og derefter slukket. Det er hårdt arbejde idet alt halmen bagefter skal vendes med en greb og afslukkes. Gråsten friv. Brandværn og en tankbil fra Egernsund friv. Brandværn var også indsat. Se billeder her Ja
5

06. marts kl. 14.28

Brand i villa på Nederbyvej

Branden opstået i forbindelse med svejsning af tagpap på en tilbygning. Spær i en skunk var sodsværtet, men der var kun røgudvikling da vi ankom. Håndværkeren havde været hurtig og slukket med en pulverslukker. Vi fik fjernet isolation i skunken så vi var sikre på der ikke var brand og derefter blev røgen ventileret ud. Ja
4

05. marts kl. 22.56

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i køkken uden at vi kunne finde en årsag. Anlægget blev resat og røgdetektoren blev udkoblet indtil der kan laves service på den. Nej
3

24. februar kl. 21.59

Skorstensbrand på Sejrsvej

Mindre brand i skorsten på en gård. Drejestigen fra Gråsten Friv. Brandværn blev brugt for nemt at kunne komme til at rense skorstenen for gløder. Jja
2

30. januar kl. 08.27

ABA – brand i virksomhed i Tørsbøl Udkaldet kom fra en virksomhed i Tørsbøl via det automatiske brandalarmeringsudstyr. Da vi kom derud kunne vi konstatere at et brandtryk var blevet ramt af en palle der skulle flyttes. Der var derfor ingen brand og vi kunne returnere. Nej
1

29. januar kl. 13.38

Containerbrand i det fri på Sejrsvej.

Kraftig brand i affaldscontainer. Den stod i et lille hus sammen med postkasserne til alle boliger. Vores røgdykkere slukkede med 2 HT rør. Se billeder her Ja

Udkald 2011:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
    *****    
15 19. november kl. 15.39 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Alarmen blev udløst i forbindelse med at en røgmaskine blev tændt. Nej
14 18. november kl. 18.50 Automatisk brandalarm fra en institution på Dalsmark Alarmen udløst på et værelse, ingen lugt af røg eller anden årsag at finde. Nej
13 13. oktober kl. 12.16 Skorstensbrand på Buskmosevej Husejeren havde lukket for lufttilførslen til fyret. Røgdykkere fra Gråsten friv. Brandværn fik til opgave at tømme fyret for brænde. Skorstenen blev renset og etageadskillelse kontrolleret. Ja
12 02. oktober kl. 17.46 Automatisk brandalarm fra en institution på Højløkke Alarmen blev udløst da ovnen i køkkenet blev lukket op. Der var dryppet noget ned i bunden og det gav en kraftig røg. Beboere og personale var gået ud i det fri og der var gang i udluftning i køkkenet. Der var ikke behov for vores hjælp. Nej
11 08. september kl. 09.06 Pumpeopgave pga. det kraftige regnvejr. Ved et hus på Buskmosevej var haven og kælder fyldt med vand. Vi pumpede med vores påhængssprøjte og vores dykpumper så både kælder og have var næsten tømt for vand. Desuden skulle vi assistere vejvæsenet med at pumpe en brønd tør inden de kunne reparere et drænrør. Det blev desværre kun ved forsøget da der kom alt for meget overfladevand fra markerne.
Se billede her.
Ja
10 12. august kl. 14.26 Større gylleforurening på en gård på Buskmosevej Gyllen var løbet ud på gårdspladsen efter en teknisk fejl i pumpen. Indsatsen bestod i at pumpe gyllen ud på markerne for at undgå en forurening af vandløb. Ja
9 20. juli kl. 12.13 Trafikuheld med fastklemte Personbil med 3 personer var kørt galt på hovedvejen uden for Rinkenæs. Alle 3 var kommet ud af bilen ved vor ankomst. Vi blev bl.a. indsat til at yde førstehjælp og til trafik regulering.
Se billede her
.
Ja
8 12. juli kl. 07.30 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var stadigvæk en fejl på det automatiske brand alarmeringsanlæg. Det betød at vi blev tilkaldt. Der var ikke nogen brand så vi kunne derefter returnere.  
7 11. juli kl. 17.07 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var en fejl pådet automatiske brand alarmeringsanlæg. Det betød at vi blev tilkaldt. Der var ikke nogen brand så vi kunne derefter returnere. Anlægget blev fejlmeldt. Nej
6 10. maj kl. 09.22 Brand i skraldebil på Årsbjerg Der var brand i affaldet i bilen og kraftig røg. Ved vor ankomst blev der koblet vand til tanken for at dæmpe branden. Bilen blev kørt til brandstationen hvor den blev tømt og ilden slukket helt. Ja
5 03. maj kl. 17.46 Skorstensbrand på Vårhøj Ved vor ankomst var der kraftige flammer ud af skorstenen. Skorstenen blev renset og etageadskillelse kontrolleret.
Se billede her.
Ja
4 27. april kl. 18.38 Bygningsbrand med mange tilskadekomne Det viste sig at være en fælles øvelse på landbrugsskolen. Både Gråsten og Egernsund friv. brandværn var i gang med at redde elever ud da vi ankom. Vi fik til opgave at hjælpe med at slukke en lille brand og som en del af øvelsen var der også arrangeret et trafikuheld med bilbrand. Her blev vores røgdykkere også indsat. Ja
3 16. april kl. 11.16 Brand i båd mellem Sønderborg og Rinkenæs Ingen indsats, det viste sig at båden lå ud for Langballigau i Tyskland. Nej
2 27. januar kl. 18.05 Skorstensbrand i Stranderød Skorstenen blev renset og kontrolleret. Ja
1 20. januar kl. 04.21 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Noget papir var kommet i klemme i en trykmaskine og brød i brand. Operatøren trykkede på et brandtryk inden han fik papiret ud. Bortset fra betjening af alarmanlægget var der ikke behov for vores indsats. Ja

Udkald 2010:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
18 21. december kl. 18.56 Mindre forurening i beboelse på Fjordvejen Der var løbet fyringsolie ud i kælderen efter at der var blevet fyldt for meget på olietanken. Formodning om op til 300 liter fyringsolie. Vi forsøgte at suge olien op fra gulvafløb, men det var ikke muligt. Forsøgte så at finde ud af hvor olien var løbet hen, bedste gæt var i et dræn og ud i fjorden. Gråsten Friv Brandværn lagde en flydespærring i bækken på golfbanen for at fange noget hvis det kom den vej. Ja
17 29. november kl. 14. 56 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst i forbindelse med service på det automatiske brandalarmeringsanlæg. Der blev derfor ikke brug for vores indsats. Nej
16 12. november kl. 15.23 Mindre forurening efter færdselsuheld på Årsbjerg Vejen blev vasket med sæbe og efterfølgende spulet. Trafikken blev reguleret under indsatsen. Både mandskab her fra Rinkenæs og fra Gråsten var i gang. Se billeder her. Ja
15   1. november kl. 08.23 Mindre forurening i beboelse på Sejrsvej Olietanken i en bagbygning var blevet utæt og der løb ca. 25 liter fyringsolie ud. Olien blev samlet op og tanket blev tætnet. Ja
14 29. september kl. 12.54 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst på grund af damp fra en kaffemaskine der blev afkalket i kælderen. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Neej
13 8. august kl. 07.39 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp fra en vandkoger på et af værelserne. Efter udluftning af værelset blev vi budt på morgenkaffe – tak for det. Nej
12 22. juli kl. 13.01 Automatisk Brandalarm fra bofællesskabet på Højløkke Her blev alarmen udløst i en af lejlighederne uden grund. Vi kunne konstatere at der ikke var nogen ild og beboerne var ikke hjemme. Nej
11 17. juli kl. 20.23 Assistance til Gråsten ved bygningsbrand på Naldmadebro Parcelhuset var overtændt ved indsatslederens ankomst. Derfor blev vi tilkaldt til assistance. Vores røgdykkere blev indsat. Da der var problemer med at starte tankbilen kom den senere af sted og blev derfor ikke indsat. Ja
10 10. juli kl. 21.53 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp fra en vandkoger på et af værelserne. Indsatslederen var hurtigt til stede og bad os returnere til brandstationen da der ikke var brug for os Nej
9 16. maj kl. 09.18 Assistance til Gråsten på Marina Fiskenæs Der var brand i Sauna og omklædning. Hele bygning var røgfyldt så vores røgdykkerhold blev indsat for at kontrollere brandudbredelse og overtryksventilere loftet over receptionen. Ja
8 21. april kl. 07.46 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp efter badning på et af værelserne. Efter at der blev luftet ud kunne vi køre hjem igen. Nej
7 26. marts kl. 16.00 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev igen udløst på grund af kraftig cigarrygning i en lejlighed. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
6 22. marts kl. 17.42 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst på grund af kraftig cigarrygning i en lejlighed. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
5 2. marts kl. 14.42 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst under nogle håndværkeres arbejde. Efter at ABA anlægget blev sat i servicestilling kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
4 19. februar kl. 09.32 Brand i campingvogn på Sejrsvej Efterslukning, noget grillkul lå på i det tidligere fortelt og glødede. Slukket af et par mand med HT rør. Alt blev jo ikke vendt af hensyn til brandefterforskning. Ja
3 18. februar kl. 19.19 Brand i campingvogn på Sejrsvej Campingvognen var overtændt ved vores ankomst. Vi slukkede den med både HT rør og C rør. Politiet ville komme forbi fredag for at undersøge brandårsagen. For ikke at rode det hele fra hinanden for at slukke alt og fjerne spor fra brandårsagen lagde vi til sidst et lag skum over for at undgå at det blussede op igen. Der var heldigvis ingen personskade. Billeder Ja
2 1. januar kl. 04.59 Tankvognsassistance til Avnbøl Der var brand i en lade med halm i Avnbøl hvor flere brandværn var i gang. Vi fik til opgave at  levere 3 læs vand til brandslukningen. Ja
1 1. januar kl. 04.37 Tankvognsassistance til Kværs Der var brand i en villa på Ladegårdsvej i Kværs og vores tankbil blev tilkaldt for at være sikker på at der var vand nok til slukning. Ved ankomst blev vi sendt videre til en samtidig gårdbrand i Avnbøl. Ja

Udkald 2009:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
           
7 31. december kl. 15.01 Ild i skraldespand på Buskmosevej. En skraldespand på P-pladsen lige efter Ravnsbjergvej var i brand. Der lå noget fyrværkeri omkring den. Den blev slukket af mandskab fra Gråsten friv. Brandværn der har en hurtigere kørevej dertil. Nej
6 26. december kl. 08.20 Tankvognsassistance til Gråsten Der var brand i en ejendom på Jernbanegade i Gråsten. Vi blev tilkaldt for at sikre vandforsyningen til slukningen sammen med tankvognen fra Gråsten. Vi fik afleveret ca. 4000 liter vand til Gråsten og kunne derefter returnere Ja
5   5. november kl. 19.08 Brand på Dalsmark Plejecenter En beboer sad og røg lige under en røgdetektor. Personalet havde fået luftet ud og der var ingen fare. Nej
4 30. oktober kl. 21.20 Bilbrand på Nederbyvej En personbil var pludselig begyndt at lugte af røg under kørslen. Føreren fik stoppet bilen og kom sammen med passageren ud af bilen i tide. Ved vor ankomst var der kraftig brand i motorrum og lidt i kabinen. Ilden blev slukket, men bilen er totalskadet. Billede Ja
3 23. oktober kl. 15.11 Træfældning Et træ var væltet ud over hovedvejen på Årsbjerg. Træet var for længst gået ud og i det kraftige blæsevejr knækkede stammen.  Træet blev løftet væk fra vejen og da vi ikke har en motorsav blev mandskab fra Gråsten friv. Brandværn indsat til at skære træet i mindre stykker så det ikke generer trafikken mere. Ja
2   3. oktober kl. 16.40 Træfældning 2 mand med en motorsav tilkaldt da der var væltet et træ ud over Sandagervej. Ja
1  20. februar kl. 11.43 Tankvognsassistance til Kværs Der var brand ved Kværs Autoophug og vores tankbil blev tilkaldt for at være sikker på at der var vand nok til slukning. Der blev ikke brug for os. Nej

Udkald 2008:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1  7. januar kl. 20.53 Skorstensbrand på Tummelsbjerg Der var brand øverst i skorstenen og gløderne fløj ud i den kraftige blæst. Der blev lagt stiger på taget og en røgdykker iført faldsikringsudstyr blev sendt op for at rense skorstenen. Ja
2 15.marts kl. 18..36 Brand i villa på Egernvej Der var brand i emhætte og røg på loftet. Beboerne havde selv slukket med en haveslange så vores røgdykkere kunne nøjes med at kontrollere loftet for evt. brand og lufte ud. Vi var lige blevet færdige med vores generalforsamling og de gule ærtet så vi kunne afgå øjeblikkelig fra brandstationen. Ja
3 18. april kl. 18.23 Naturbrand på Knudsmade Et stykke på ca. 2 x 6 meter af skrænten ved Gendarmstien brændte. Forbipasserende og beboere havde med en spandekæde fra fjorden slukket branden da vi kom. Vi kunne derfor nøjes med at efterslukke bladene og græsset. Ja
4 24. maj kl. 19.26 Ild i affaldsoplag ved Ahlmannsparken Der var ild i en støvsugerpose og nogle poser med høvlspåner der stod udenfor hallen. De blev slukket af Gråsten friv. Brandværn der selvfølgelig kom før os. Nej
5 30. maj kl. 16.07 Tankvognsassistance Der var problemer med vandværket i Kværs. Vi skulle derfor hjælpe med at køre vand fra Rinkenæs og Gråsten til vandværket. Der blev leveret 18.000 liter vand ialt blev det til ca. 56.000 liter Ja
 6  3. august kl. 16.52 Gylleforurening Melding om kraftig gylleforurening i Markbæk. Vi hjalp med at undersøge forureningens udstrækning. Det viste sig umuligt at fjerne gyllen da hele bækken var forurenet. Ja
7  6. august kl. 14.10 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm udløst af en beboers piberygning i gangen ved hovedindgangen. Der var ikke behov for yderligere indsats, piben var slukket. Nej
8 28. september kl. 08.52 Brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var her tale om en automatisk brandalarm fra en virksomhed. Der var ingen ild, men sansynligvis fugt i en detektor under et halvtag Nej
9 9. oktober kl. 20.41 Trafikuheld med fastklemte Der var sket et trafikuheld på Sejrsvej 75. En bil var kørt op på fortovet og over betonkanten ved Rinkenæs Pizza. Bilen var nu klemt fast mellem huset og betonkanten. Chaufføren kunne derfor ikke komme ud ved egen hjælp da dørene ikke kunne åbnes. Vi blev indsat til at yde førstehjælp og regulere trafikken på hovedvejen. Gråsten friv. Brandværn blev indsat til at klippe hængsler i ryglænet over så chaufføren på et spineboard kunne trækkes bag ud af bilen og  derefter blev hun kørt til Aabenraa Sygehus. Ja
10 21. oktober kl. 09.18 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm som blev udløst da en avis blev antændt af et fyrfadslys. Personalet var hurtige og fik slukket ilden med vand. Der skete heldigvis ikke nogen skade på beboerne. Der var ikke behov for yderligere indsats, avisen var slukket. Nej
11 24. november kl. 17.32 Brandalarm fra Hotel på Sejrsvej Her var det nye automatiske alarmeringsanlæg i gang for første gang. Brandalarmen kom fra et af værelserne, nærmere eftersyn viste at en gæst havde taget et meget langt og varmt bad  for at få varmen efter en dags arbejde udendørs. Dampen der kom ud fra badeværelset da døren blev åbnet fik alarmen til at gå i gang. Der blev luftet godt ud på værelset. Ikke behov for yderligere indsats Nej
12 29. november kl. 21.44 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm som blev udløst af røg fra stjernekastere brugt til at gøre en familiefest lidt mere festlig. Børn og unge deltagere fik lov til at se på brandbilerne og sidde i dem. Der var ikke behov for yderligere indsats. Nej

Udkald 2007:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 15. april kl. 04.00 Danish Crown i Blans Kun tankbil tilkaldt, kørte ca. 63.000 liter vand til slukningen Ja
2 14. maj kl. 19.20 Bygningsbrand i virksomhed på Ulsnæs Der var tale om en øvelse i en bygning der skulle rives ned. Vi blev indsat med 2 røgdykkerhold til eftersøgning i røgfyldte rum. Alle døre var i forvejen blevet aflåst så der var lidt mere arbejde til røgdykkerne. Ja
3  3. juni kl. 15.37 Bilbrand i det fri på Kirkevej i Rinkenæs Bilen var overtændt ved vor ankomst, alle var kommet ud. Bilen var begyndt at lugte af røg og kort tid efter var den brudt i brand. Branden blev slukket med 2 HT rør. Ja
4 14. juni kl. 19.15 Bygningsbrand påBuskmosevej Der var også her tale om en øvelse i en bygning der skulle rives ned. Vi blev indsat med 1 røgdykkerhold til eftersøgning i røgfyldte rum. Ja
5 20. august kl. 23.18 Pumpeopgave på Egernvej Under set kraftige skybrud var der fare for at vandet ville trænge ind i nogle parcelhuse. Med påhængssprøjten lykkedes det at fjerne så meget af vandet så faren drev over – ved disse huse. Der var mange andre huse der blev oversvømmet, bl. a. kommunens kommandocentral og kantinen på det gamle rådhus. Indsatsen sluttede ca. kl. 06.00 næste morgen Ja
6 20. august kl. 23.35 Tankvognsassistance til brand på Sønderborg Landevej Tankvognen afgik omgående, p.g.a. oversvømmelse under jernbanen kørte vi en omvej. Under et 90 gr. sving kom tankbilen for langt over i den modsatte vejbane og kørte ud i rabatten og sank her ned i grøften. Der stod ca. 25 cm vand på vejbanen så der har nok været tale om akvaplaning. Der skete ingen skade på tankbilen. Ja
7 22. september kl. 17.46 Brandalarm fra Plejecenter Dalsmark Her var der blevet tændt op i en grill på en terrasse. Beboerne og de pårørende var klar til at grille, men røgen fra grillen trak ind gennem terrassedøren og aktiverede den automatiske brandalarmering – vores indsats var der ikke behov for Nej
8 12. oktober kl. 12.44 Skorstensbrand i Stranderød Vi fik ingen adresse på grund af en fejl i vores printer på stationen. Vi mødte derfor senere som Gråsten på skadestedet. Derfor overtog Gråsten rensningen af skorstenen og vi kunne hurtigt returnere til brandstationen. Nej
9 22. oktober kl. 19.02 Brand på Rinkenæs Efterskole Der var heldigvis tale om en øvelse som Efterskolen havde bedt om for at afprøve deres beredskabsplan. Som et led i øvelsen viste det sig at 5 elever ikke var kommet ud og det blev så brandværnenes opgave at finde og evakuere dem. Vores røgdykkere blev indsat til redning på den ene pigegang og Gråsten friv. Brandværn blev indsat med både røgdykkere og drejestigen på drengegangen. Øvelsen gik godt og der var bagefter et par punkter som Efterskolen ville kigge lidt mere på. Ja
10 2. november kl. 16.10 Tankvognsassistance til brand i Bojskovskov Der var tale om en kraftig brand i en stråtækket ejendom der krævede meget vand til slukningen. Gråsten og Ullerup friv. Brandværn var i gang med slukningen, tankvogne fra Vester Sottrup, Gråsten, Kværs-Tørsbøl og Rinkenæs kørte i pendulfart for at levere vand nok. Vi kørte ca. 36.000 liter vand til brandslukningen. Ja
  ** ** ** **

Udkald 2006:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 01.01.2005 kl. 04.01 Ild i container i bygning på Johs. Kocks Vej i Gråsten Affaldscontainer antændt. Den stod op ad boldklubbens klubhus så udhæng blev sodsværtet og røgen trak ind i omklædningsrummene. Gråsten friv. Brandværn kunne selv klare opgaven. Nej
2 02.02.2006 kl. 9.33 Skorstensbrand på Nederbyvej Skorstenen blev renset for brændende løbesod og etageadskillelsen blev kontrolleret for evt. skader. Ja
3 08.02.2006 kl. 08.51 Containerbrand på Ravnsbjergvej Der var ild i deponi containeren på genbrugspladsen. Gråsten friv. Brandværn var hurtigere som os og slukkede selv Nej
4 04.03.2006 kl. 12.52 Gasrørsbrud  på Søndertoft i Kværs Et gasrør til husinstallation var gravet over. Vi blev blot tilkaldt som ekstra hjælp da Gråsten friv. Brandværn var til 40 års jubilæum ved en brandmand. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen Nej
5 07.03.2006 kl. 14.58 Gasrørsbrud  på Gl. Færgevej i Alnor Et gasrør til husinstallation blev revet over i forbindelse med optagning af træstubbe. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen Nej
6 18.03.2006 kl.18.30 Ild i Institution på Dalsmark Udkald via ABA anlæg. Alarmen var udløst pga kraftig rygning i en lejlighed. Vi kom ikke ud at køre selvom vi var 14 mand på stationen efter generalforsamlingen. Der kom ingen seddel ud af printeren og efter opkald til Indsatsleder blev vi enige om at blive på stationen og fortsætte med de gule ærter m.m. Nej
7 11.04.2006 kl. 18.30 Ild i etageejendom, Nygade i Gråsten Branden viste sig at være en øvelse, arrangeret af vores beredskabschef. Huset skal snart vige pladsen til fordel for nogle svingbaner og andet vejændringer. Huset var fyldt med røg og vores røgdykkere fik til til opgave at finde en person i kælderen og derefter en anden person på 1. sal. Begge eftersøgninger gik godt og personerne blev reddet ud i det fri. Desværre kunne vi ikke sætte ild på huset for at gøre øvelsen mere realistisk men måtte nøjes med at bruge teater røg. Ja
8 17.04.2006 kl. 01.05 Ild i butik / Pizzeria, Jernbanegade i Gråsten Der var ild i et pizzeria med kraftig røgudvikling i butikken og i lejlighederne på 1. og 2. sal. Beboerne var kommet ud og Gråsten friv. Brandværn var i gang med slukning i butik og eftersøgning i lejlighederne. Vi indsatte et ekstra røgdykkerhold til slukning i butikken og ydede førstehjælp (ilt) til ejeren af pizzeria og en ung mand der havde hjulpet med at få beboerne ud. Der blev tilkaldt 2 ambulancer og skadeservice. Indsats afsluttet ca. 02.30 Ja
9 18.04.2006 kl. 18.03 Ild i industribygning, Bomhusvej i Gråsten Det viste sig at være en alarmeringsøvelse arrangeret af Aabenraa Kredsens Brandværnsforbund. Kontoret var fyldt med røg og der skulle eftersøges efter gasflasker. Vi fik til opgave at hjælpe med udstyr og materiel da det var vores automobilsprøjte der kom først ind til skadestedet. De var både HT og B -C udlægning. Ja
10 22.04.2006 kl. 12.50 Oliespild ved OK tanken på Sejrsvej Her var der tale om et mindre oliespild på betonbelægningen ved tanken. Der blev strøet Perlite over til at binde olien og derefter blev det fejet op og fjernet. Ja
11 08.06.2006 kl. 16.48 Ild i etageejendom på Torvet i Gråsten Der var røgudvikling i en bank i Gråsten. Kilden blev ikke fundet, men det formodes at et cigaretskod er tabt ned i ventilationsskakt. Vi stod klar med et røgdykkerhold og hjalp med at regulere trafikken igennem Gråsten Ja
12 06.07.2006 kl. 14.10 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst af støv i en detektor Nej
13 22.07.2006 kl. 17.00 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst p.g.a. varmen Nej
14 28.07.2006 kl. 18.48 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst p.g.a. varmen Nej
15 08.08.2006 kl. 09.18 Ild i villa på Dyrkobbel Der var en kraftig tagbrand i parcelhuset. Vi blev manuelt tilkaldt af indsatsleder da der var problemer med vores vagtcentral. Der var kun brug for vores tankbil Ja
16 08.08.2006 kl. 10.30 Brand i mark og mejetærsker på Egedam Markbrand slukket med vand og branddasker, brand i korntank på mejetærsker slukket med skum Ja
17 16.09.2006 kl. 16.02 Brandalarm fra en Institution på Højløkke En køkkenrulle var væltet over på en tændt kogeplade. Det automatiske brandalarmeringsanlæg virkede selvfølgelig. Personalet smed køkkenrullen i vasken og ilden var slukket. Et stykke af skurelisten var forkullet. Nej
18 07.10.2006 kl. 16.42 Gasrørsbrud  på Nederbyvej i Rinkenæs Et gasrør til husinstallation var gravet over i forbindelse med planering af grunden. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen. Nej
19 29.10.2006 kl. 08.17 Ukendt udkald Udkald via telefon. Det  var ikke muligt at få kontakt til indsatsleder via radio eller telefon. Vi valgte at køre hjem igen. Det viste sig at vi skulle have været indsat til sikring af en nabobygning i forbindelse med en brand i et udhus Nej
20 14.12.2006 kl. 22.18 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen udløst efter brug af stjernekastere. Indsatsleder blev ringet op fra institutionen og indsatsen blev aflyst. Nej
21 29.12.2006 kl. 17.41 Ild i villa på Kongevej i Gråsten Anmelder kunne lugte røg i opgangen og var bange for at der var ild. Det viste sig at røgen stammede fra affyring af fyrværkeri. Nej

Udkald 2005:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 07.01.2005 kl. 11.45 Ild i bygning på Felstedvej Alarm fra ABA anlæg, udløst af røg fra en kædesav der trak ind gennem et åbent vindue. Nej
2 14.01.2005 kl. 07.26 Ild i bygning på Sejrsvej Halm og andet affald fra nedrivning af gammel gård blev brændt af, kraftig røg generede på hovedvejen gennem byen og ilden blev derfor slukket. Ja
3 15.01.2005 kl. 05.04 Ild i bygning, Domhusparken i Gråsten Ved vores ankomst havde Gråsten friv. Brandværn slukket ilden Der var kun ild i en affaldscontainer der stod udenfor huset. Nej
4 3.2.2005 kl. 13.15 Ild i virksomhed på Buskmosevej Alarmen blev udløst i forbindelse med arbejde på det automatiske brandalarmeringsanlæg. Det var ved en betjeningsfejl ikke blevet koblet fra i vores vagtcentral Nej
5 13.2.2005 kl. 17.17 Ild i bygning på Slotsgade i Gråsten Der var kraftig røg i hele trapperummet da indsatsleder kom frem. Røgen kom fra en vasketøjskurv i kælderen. Den blev båret ud i det fri og slukket af Gråsten friv. Brandværn. Vi bliver tilkaldt som ekstra mandskab uden at blive sat i gang med arbejdet. Nej
6 13.2.2005 kl. 21.45 Skorstensbrand på Hovgård i Rinkenæs Der var ikke meget at se ved vor ankomst, husejeren havde lukket for lufttilførslen til brændeovnen og det stoppede skorstensbranden. Skorstensfejeren vurderede at der ikke var behov for at rense skorstenen før dagen efter så der blev ikke brug for vores hjælp. Neej
7 1.3.2005 kl. 11.50 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen var udløst i forbindelse med rengøringsarbejde. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
8 7.3.2005 kl. 0.41 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst efter rygning i en af lejlighederne. Beboeren havde siddet under en røgdetektor og smidt cigaretskodden i noget papir ved  vasken. Personalet havde fjernet det og luftet ud. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
9 5.4.2005 kl. 10.37 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst i forbindelse med rengøring omkring en røgdetektor. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
10 17.5.2005 kl. 8.15 Ild i bygning i Gråsten Der var røgudvikling fra et kælder vindue ved en virksomhed på Nygade. Kælderlokalerne var røgfyldte men der var ingen ild. Ilden blev slukket med en vandslukker indhold 10 liter vand. Gråsten friv. Brandværn kunne klare indsatsen selv Nej
11 13.6.2005 kl. 16.10 Gasledning gravet over på Bomhusvej Det viste sig at være en øvelse arrangeret af DONG. Vores automobilsprøjte var til reparation, derfor mødte vi kun med tankbil. Vi leverede vand til automobilsprøjte fra Gråsten friv. Brandværn. I en rigtig indsats ville der være behov for mange folk til evakuering af de omkringboende. Nej
12 3.7.2005 kl. 20.12 Ild i lejlighed i Gråsten En pizza i ovnen blev glemt og hele køkkenet var indhyllet i røg. Gråsten friv. Brandværn var på pletten før os og i gang med at lufte ud, vi kunne returnere uden indsats. Nej
  11.7.2005 kl. 06.33 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst af en ukendt årsag. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
13 17.7.2005 kl. 14.25 Ild i parcelhus i Kværs Vi blev tilkaldt som hjælp til vandforsyning til Kværs-Tørsbøl og Gråsten friv. Brandværn der var i gang med at slukke en brand opstået i køkkenet på huset. En af vore røgdykkere blev indsat sammen med en fra Gråsten. Huset blev kraftigt brand og sodskadet. Ja
14 20.7.2005 kl. 20.12 Ild i sommerhus på Fiskenæs Ilden var startet pga leg med et fyrtøj. Dyne og madras var smidt udenfor af beboer inden brandværn mødte frem. Der blev ikke brug for vores hjælp. Nej
15 6.8.2005 kl. 23.27 Bilbrand på Fjordvejen Kraftig brand i VW transporter der var parkeret ved et hus på Fjordvejen. Bilen brændte kraftigt da vi ankom. Branden blev slukket med et HT rør. Ja
16 27.8.2005 kl. 12.42 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst da døren til et rygerum blev åbnet. Den kraftige røg fra cigarer og cigaretter der kom ud påvirkede en røgdetektor der sad på gangen lige uden for døren. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
17 25.10.2005 kl.9.55 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem I forbindelse med støvsugning i krybekælder fløj cementstøv i en røgdetektor Nej
18 26.10.2005 kl. 02.19 Brand i etageejendom i Borggade i Gråsten Meldingen lød alvorlig, men heldigvis var beboerne kommet ud ved egen hjælp. Der var kun ild i el-gruppetavlen til 3 lejligheder. Tavlen udbrændte. Der var kun brug for Gråsten friv. Brandværn Nej
19 1.11.2005 kl. 21.23 Brand i butik på Torvet i Gråsten Ilden var startet af en halogenlampe i loftet. Der var også her kun brug for Gråsten friv. Brandværn Nej
20 19.11.2005 kl. 23.21 Brand i container på Ravnsbjergvej Ild i åben container, indhold beregnet til deponi. Ilden blev slukket af Gråsten friv. Brandværn, en af vore røgdykkere hjalp med at flytte rundt på materiale i container. Formodentlig antændt af varm aske. Ja
21 5.12.2005 kl.14.24 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem I forbindelse med luciaoptog blev en røgdetektor påvirket. Ingen indsats påkrævet Nej

Udkald 2004:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 16. januar 2004
kl. 21.52
Ild i bygning på Toldbodgade i Gråsten. Alarmen var ringet ind via 112 fordi det interne varslingsanlæg kom med “mærkelige lyde”. Ingen indsats Nej
2 18. januar 2004
kl. 09.04
Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
3 11. februar 2004
kl. 11.14
Ild i bygning på Buskmosevej Fejlalarm fra ABA anlæg Nej
4 28. februar 2004
kl. 13.57
Ild i bygning på Havnegade Prøvealarmering til eftersøgning og slukning i bygninger der skal rives ned. Vi blev indsat til at forhindre en dieseltank i at eksplodere, desuden 1 røgdykker afgivet til Kværs – Tørsbøl Ja
5 20. april 2004 kl. 09.00 Ild på Rinkenæs Skole Øvelse arrangeret for at øve lærere og elever i hvordan de skal reagere i tilfælde af brand. Bortset fra småfejl gik øvelsen godt, alle kom uskadt ud. Ja
6 20. april 2004 kl. 19.28 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
7 22. april 2004 kl. 10.26 Plejehjemmet Dalsmark Udløst i forbindelse med svejsning af gulvbelægning Nej
8 26.april 2004 kl. 20.40 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
9 12.maj 2004 kl. 9.30 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en kompressor i kælderen Nej
10 20. maj 2004 kl. 10.42 Ild i bygning på Kirkegårdsvej i Gråsten Brand i emhætte p.g.a. en gryde der kogte tør. Både køkken og stuen blev sodskadet. Nej
11 27. maj 2004
kl. 05.02
Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
12 31. maj 2004 kl. 18.14 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
13 17. juni 2004 kl. 23.16 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af røg fra en lader til en el-kørestol. Personalet havde fjernet laderen fra sædet på kørestolen og sørget for udluftning så der ikke skete yderligere skader. Nej
14 28. juni 2004 kl. 23.43 Ild i stråtækket bygning på Dalsgårdvej i Rinkenæs. Der var ild i ca. 2 x 2 m af stråtaget ved ankomst. Naboen havde begrænset ilden med en pulverslukker og haveslangen. Vi slukkede ilden og lagde en presenning over det brændte. Heldigvis var stråtaget blevet brandimprægneret så det var svært at få til at brænde. Ja
15 2. september 2004 kl. 19.05 Brand på Rinkenæs Ungdomsskole Øvelse arrangeret af Aabenraa Kredsens brandværnsforbund. Elever blev evakueret og brand slukket Ja
16 21. september 2004 kl.11.03 Trafikuheld på Krusåvej ud for nr. 11 Der var flere kvæstede, ingen brand. Hovedvejen blev afspærret medens redning og oprydning foregik. Se billeder her Ja
17 26. september 2004 kl. 00.24 Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
18 22. oktober 2004 kl.16.09 Trafikuheld på Buskmosevej ud for nr. 12 Rengøring af vejen efter trafikuheld. Ja
19 22. oktober 2004 kl. 18.52 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af røg fra en piberyger der sad lige under en røgdetektor Nej
20 22.december 2004 kl. 8.15 Ild i en virksomhed på Ulsnæs. Vi tilkaldes som hjælp da automobilsprøjte fra Gråsten er på værksted Alarm udløst ved en fejl i forbindelse med reparationsarbejde Nej
21 31.december 2004 kl. 11.21 Kemikalieudslip på en landejendom i Kværs. Vi tilkaldes som hjælp da automobilsprøjte fra Gråsten er på værksted Udslip af ca. 500 liter Myresyre i en lade pga. et knækket håndtag på tanken. 1 hold kemikaliedykkere fra Gråsten lukker tanken med en prop og derefter arbejder i alt 6 røgdykkerhold med at opsuge syren. Ja

Udkald 2003:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 12. februar 2003
kl. 03.04
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst i nybyggeri uden påviselig årsag Nej
2 23. marts 2003
kl. 20.08
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst ved rygning af cigar under røgmelder Nej
3 3. april 2003
kl. 17.01
Brand i traktor i lade på Sandager Via alarmcentralen, brand i lade. Det viste sig at være en traktor der brændte i laden. Beboerne havde selv dæmpet ilden meget med en vandslange. Traktoren var selv startet og var heldigvis kørt væk fra en vogn med halm. Vi kunne nøjes med at få trukket traktoren ud og efterslukke den. Ja
4 4. april 2003
kl. 11.01
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst i forbindelse med ventilationsarbejde over administration. Nej
5 3. maj 2003
kl. 20.22
Skorstensbrand på Nederbyvej Udkald via alarmcentralen. Skorstenen blev renset og senere kontrolleret af skorstensfejeren Ja
6 18. juni 2003
kl. 11.30
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af røg fra  udstødningen på en græsklipper der trak ind igennem et åbent vindue og i  røgmelder Nej
7 18. juni 2003
kl. 20.36
Brand i maskinfabrik på Egenæs i Gråsten, viste sig at være brand i træaffald på Toftvej. Udkald via 112-alarmcentralen. Vi havde øvelse samme aften og kunne hurtigt køre af sted. Gråsten friv. Brandværn havde også øvelsesaften og de var hurtigere til stede og havde branden under kontrol. Vi returnerede til brandstationen Nej
8 24. juni 2003
kl. 08.10
Brand i virksomhed på Buskmosevej. Udkald via ABA anlæg. Der var ingen brandmelding fra virksomheden, og undervejs indløb der flere opkald om fejl på telefonlinier. Et kraftigt regnskyl aftenen i forvejen havde kortsluttet et telefonkabel der var beskadiget under vejarbejde Nej
9 10. juli 2003
kl. 05.28
Brand i stråtækket beboelse på Dalsgård. Udkald via 112-alarmcentralen. Ved ankomst var der ild i hele stråtaget og spær der var faldet ned på loftet. Heldigvis var alle beboere kommet ud i god behold. Slukningen varede til kl. 12.30 og vi var nede for at efterslukke lidt gløder kl. 18.30. Vi fik assistance fra Gråsten friv. Brandværn og en tankbil fra Kværs/Tørsbøl friv. Brandværn. Se billeder her Ja
10 10. juli 2003
kl. 19.38
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst uden påviselig årsag Nej
11 6. august 2003
kl. 8.15
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af røg fra udstødningsrøret på en lille gravemaskine der var blevet kørt ind på en gang for bryde en væg ned i forbindelse med ombygning Nej
12 13. august 2003
kl. 18.50
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst uden påviselig årsag Nej
13 3. september 2003
kl. 14.55
Brand på Højløkke Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst efter fejl i alarmnettet der overfører vores alarmer Nej
14 20. september 2003
kl. 00.05
Bilbrand på Elleygade i Gråsten Udkald via 112-alarmcentralen. Ved ankomst var Gråsten friv. Brandværn ved at være færdige med at slukke bilen. Vi blev tilkaldt da der kom flere meldinger om brand. Nej
15 16. november 2003
kl. 16.04
Skorstensbrand på Sejrsvej i Rinkenæs Udkald via 112-alarmcentralen. Teknikken drillede og der kom ingen udskrift med adresse på brandstedet. Da vi fik fat i indsatsleder var opgaven løst af Gråsten friv. brandværn Nej
16 22. december 2003 kl. 22.35 Personredning En ældre dame var faldet under et toiletbesøg. Ved en fejl på alarmcentralen blev vi tilkaldt for at hjælpe hende op igen. 3 mand tog til adressen for at hjælpe. Ja

Udkald 2002:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 25. januar 2002 kl. 03.20 Skorstensbrand på Sejrsvej Der var ikke tale om en skorstensbrand, men om en brand i etageadskillesen på gården. Vi måtte både tage loft ned i køkkenet og tage brædder op på loftet for at slukke ilden Ja
2 10. februar 2002 kl.10.10 Skorstensbrand på Krusåvej Skorstenen blev renset og kontrolleret Ja
3 30. marts 2002 kl.08.08 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor over køkken påvirket uden grund Nej
4 13. maj 2002 kl.09.20 Brand Carl C. Biehl Alarmering uden grund, ABA anlæg ikke påvirket Nej
5 23. maj 2002 kl.19.38 Brand i stald på Lundtoftvej i Kværs Et røgdykkerhold indsat til eftersøgning i stald. B-C udlægning for sikring af beboelse, der var heldigvis kun tale om en øvelse. Ja
6 28. maj 2002 kl.09.20 Brand Carl C. Biehl Alarmering uden grund, ABA anlæg ikke påvirket Nej
7 4. juli 2002 kl.10.25 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor påvirket af udstødning fra græsklipper Nej
8 9. juli 2002 kl.11.26 Brand Palægade i Gråsten Brand i køkken og gang, sodsværtning i hele huset. En gryde blev glemt på tændt komfur Nej
9 9. juli 2002 kl.12.36 Brand Kirkegårdsvej i Gråsten Brand på 1. sal, sodsværtning i hele huset, under reparation af fjernsyn Nej
10 8. august 2002 kl. 0.03 Olieforurening På hovedvejen ved Årsbjerg i retning mod Gråsten. Vi blev ved en fejl kaldt ud, olieholdet fra Gråsten klarede det Nej
11 20. oktober 2002 kl.10.36 Brand Melskovvej Brand i maskinhus, Det var en alarmeringsøvelse, ingen skade på maskinhuset Ja
12 6. november 2002 kl. 9.37 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor på loft over køkken påvirket af damp fra køkken pgag utæt udsugnigsrør Nej
13 14. december 2002 kl. 12.29 Brand / røgudvikling fra et sommerhus på Dalsgård( se billeder efter branden var slukket) En del af sommerhuset blev brandskadet, hele huset er kraftigt sodet til Ja

Udkald 2001:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1

Dato / klokken

Alarmering til :

Indsats :

Indsat ?
1 15. januar 2001 kl. 09.58 Skorstensbrand på Nederbyvej Skorstenen blev renset og kontrolleret. Der var ikke sket nogen skade. Ja
2 30. januar 2001 kl. 10.14 Brandalarm fra plejehjemmet Årsag til alarmen var et dampudslip i et rum på plejehjemmet. Der skete ingen skade. Nej
3 31. marts 2001 kl. 02.23 Brandalarm fra plejehjemmet Årsag til alarmen var et defekt brandtryk. Nej
4 24. april 2001 kl. 12.50 Markbrand ved Lærkelunden Årsag var afbrænding af siv på en mark ved siden af campingpladsen, der var fare for at branden ville brede sig til campingvogne Ja
5 07. maj 2001 kl. 19.31 Brand på Bofællesskabet Højløkke Prøvealarmering til det nye bofællesskab. Vi fik afprøvet vores ABA alarmering og fik instruktion i alarmanlægget Ja
6 05. juni 2001 kl. 12.50 Brand i skib Gråsten havn Vi blev indsat til udlægning af flydespærring i havnen og vandforsyning til drejestigen. Der var tale om en prøvealarmering Ja
7 05. juli 2001 kl. 00.04 Brandalarm fra plejehjemmet Alarmen udløst efter rygning på en stue Nej
8 25. oktober 2001 kl. 13.55 Brandalarm fra plejehjemmet Ingen brand, alarmen blev udløst af TDC i forbindelse med kabelarbejde på Nederbyvej Nej
9 26. oktober 2001 kl. 09,11 Brandalarm fra plejehjemmet Ingen brand, alarmen blev igen udløst af TDC i forbindelse med kabelarbejde på Nederbyvej Nej

Udkald 2000:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 5. februar 2000 kl. 20.17 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af varm damp fra et rørbrud i kælderrum

Nej

2 6. februar 2000 kl. 1.54 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen igen udløst i kælderrum pga. fugt fra rørbruddet.

Nej

3 12. februar 2000 kl. 2.15 Brand på Hvedemarken Der var tale om en falsk anmeldelse, husejeren sov og blev noget forskrækket da brandbiler både fra Rinkenæs og Gråsten kom susende. Anmelder kendes ikke.

Nej

4 8. marts 2000 kl. 17.28 Brand på Krusåvej Der var kun tale om en lille brand i en kælder. Under optænding var noget benzin antændt og derfra gik branden over i nogle aviser og kælderdøren. Der skete kun skade på kælderen og elinstallationen her.

Ja

5 13. marts 2000 kl. 17.30 En kat skal reddes ned fra et træ i Nederby Katten havde siddet i toppen af træet i næsten et døgn, uden at den turde kravle ned. 3 mand kørte derned, da stigen blev rejst op mod træet hoppede katten de ca. 9 meter ned, og løb meget stærkt væk fra stedet. Vi blev enige om at den nu kun havde 8 liv tilbage.

Ja

6 17. marts 2000 kl. 10.50 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i loftsrummet over køkkenet. Vi kunne ikke finde nogen årsag. Servicefirma tilkaldt for at kontrollere detektor.

Nej

7  5. april 2000 kl. 11.10 Brand ved Carl C. Biehl Udkald via ABA anlæg. Alarmen var udløst af TeleDanmark. De var i gang med at tilslutte et nyt kabel i et kabelskab, og her havde de lavet en forkert tilslutning. Vi blev efter ordre fra indsatslederen på brandstationen. Ingen indsats.

Nej

8 20. april 2000 kl. 21.04 Brand på Nalmadebro (Gråsten) Udkald til brand i hus. Indsatslederen bad os om at returnere til brandstationen, der havde været brand i en dekoration, men beboerne havde selv slukket ilden.

Nej

9 23. april 2000 kl. 11.12 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i loftsrummet over administration. Vi kunne ikke finde nogen årsag, så servicefirma bliver tilkaldt for at kontrollere detektoren.

Nej

10  5. maj 2000 kl. 7.48 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i kælderen. Den var påvirket af røg fra lodning på rør i kælderen. VVS manden var gået i gang med at reparere uden af give pedellen besked, så ABA anlæg kunne slukkes

Nej

11 25. maj 2000 kl. 19.21 Brand i Bækken Udkald til brand i hus. Ved vor ankomst var der kraftig ild i et værelse på loftet og taget var delvis brændt væk over værelset. Vi indsatte et røgdykkerhold med en HT slange til at slukke ilden og samtidig blev der lavet en B-C udlægning til bagsiden af huset for at sikre at der ikke skete brandudbredelse til resten af huset. Ilden blev slukket uden at der skete vandskade nedenunder. ISS blev tilkaldt for at dække taget af.

Ja

12 26. maj 2000 kl. 20.05 Brand på Gl. Kirkevej Udkald til brand i stråtækket hus. Det viste sig ved vor ankomst kun at være en 45-knallert der var brudt i brand. En nabo havde slukket ilden med indholdet af en 6 kg pulverslukker, så vi kunne nøjes med at kontrollere at der ikke var mere ild og at huset ikke havde taget skade.

Nej

13  7. juli 2000 kl. 10.15 Brand på Vitfoss i Gråsten Udkald til brand i foderstofvirksomhed. Gråsten friv. Brandværn var tilkaldt via ABA anlæg. Vores røgdykkerhold blev indsat til eftersøgning og slukning i kompressorrummet. Det øvrige mandskab blev indsat til køling ved en port på fabrikken. Det virkede meget ægte, men det var kun en alarmeringsøvelse. Formålet med sådan en øvelse er at træne virksomhedens medarbejdere i at reagere korrekt i en given situation. Der var nogle småting at tale om bagefter, men øvelsen var en succes.

Ja

14 20. september kl. 18.56 Brand på Rinkenæs Ungdomsskole Branden var opstået på øverste elevgang, der var flere af de unge der ikke var kommet ud. De første blev reddet ved hjælp af vores skydestige fra et vindue på 2. sal. De øvrige blev reddet ned med stigen fra Gråsten friv. Brandværn. Røgdykkere blev indsat til afsøgning i de forladte værelser.Det viste sig heldigvis hurtigt at der var tale om en øvelse med det primære formål at afprøve alarmerings proceduren på Rinkenæs Ungdomsskole. Der var kun meget små ting der evt. kan rettes

Ja

15 10. oktober kl. 21.25 Brand i Bækken (se billeder efter branden var slukket) Ved vor ankomst var en lille staldbygning og taget på stuehuset omspændt af flammer. Der var ingen personer eller dyr inde i bygningerne. Røgdykkere blev indsat med HT rør for at slukke på loftet af stuehuset og med BC udlægning til slukning af de mange baller halm der lå på loftet. Slukningen blev gjort besværlig af tagbeklædningen –stålplader- men en af kommunens rendegravere kunne klare opgaven med at få taget ned så vi kunne komme til at slukke Der blev udsat brandvagt, for at forhindre opblussen af branden. De sidste brandfolk forlod skadestedet kl. 14.15 onsdag. I alt var der ca. 40 brandmænd og 11 køretøjer indsat, og 2 tankbiler hentede ca. 80.000 liter vand der blev brugt til slukningen.

Ja

16 30. november kl. 21.40 Brand / røglugt på Hvedemarken Beboerne kunne lugte noget brændt, men kunne ikke lokalisere hvor det kom fra. Vi blev bedt om at blive på brandstationen, medens indsatslederen undersøgte sagen. Det viste sig at der var smeltet en ledningssamler i en halogenlampe. Det bevirkede at ledningen også blev brændt, og det var derfra den skrappe lugt kom fra. Da lampen blev skruet ned og båret udenfor aftog lugten straks efter. Vi kunne køre hjem igen uden indsats.

Nej

17 12. december kl. 12.39 Udkald til brand, ukendt adresse Der blev kaldt ud til brand via ABA anlæg, men der kom i første omgang ingen talebesked med ud. Ved andet opkald blev der angivet en virksomhed i Gråsten, automobilsprøjten og tankbilen afgik straks derefter. Det viste sig at et styrekabel til alarmeringsanlægget var blevet gravet over i forbindelse med vejarbejde i Gråsten. Der var ingen brand og vi kunne returnere til brandstationen uden indsats.

Nej

Udkald 1999:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 12. februar 1999 kl. 10.46 Brand i hus på Konkel i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var kun tale om sne der fordampede på et varmt tag

Nej

2 22. februar 1999 kl. 18.40 Bilbrand på hovedvejen A8 Kraftig bilbrand i personbil. Ilden var blevet dæmpet med pulverslukkere fra en nærliggende gård. Vi slukkede med HT og C rør. Bilen udbrændte helt, ingen personskade

Ja

3 29. marts 1999 kl. 20.45 Spuling af vej Nederbyvej spulet med ca. 1000 liter vand efter at gylle var løbet ud på vejen og i kloakken. Kun 1 mand tilkaldt via telefon

Ja

4 12. maj 1999 kl. 11.10 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Det var ikke muligt at finde årsagen til alarmen

Nej

5 13. juli 1999 kl. 16.29 Brand på Dalsmark Plejehjem Brandørene var lukket, men alarmen var ikke gået videre til ABA anlæg. Det viste sig at være en fejl i forbindelse med tilslutning af det nye dement afsnit.

Nej

6 22. juli 1999 kl. 11.15 Brand på Vitfoss i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var brand i en maskine i kælderen, men medarbejdere fra virksomheden og Gråsten friv. Brandværn kunne klare slukningen.

Nej

7 10. august 1999 kl. 22.04 Brand i campingvogn på Lærkelunden Campingvogn udbrændt. Branden startede inde i campingvognen, et stearinlys antændte udstrømmende gas fra en utæt slange. 4 personer bragt til sygehus med forbrændinger og chok.

Ja

8 11. august 1999 kl. 14.41 Brand i lejlighed på Gl. Åbenråvej i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var brand i en el-ventillator. Den var faldet på gulvet og havde antændt gulvtæppe og et bordben. Gråsten friv. Brandværn slukkede selv branden.

Nej

9 13. september 1999 kl. 18.34 Brand i bevoksning på Sandagervej mod Brændstoft Brand i græsrabat / skrænt slukket med 2 HT rør. Ingen skade på den bagvedliggende mark.

Ja

10 9. november 1999 kl. 10.43 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af håndværkere, der var ved at svejse et vinylgulv på en stue. Normalt afbrydes ABA anlæg, men pedellen var på kursus så det var ikke sket.

Nej

11 4. december 1999 kl. 11.05 Rydning af træer på Højmark. 3 træer var væltet over i et hus. De blev trukket bort med vores A – sprøjte. 2 mand tilkaldt

Ja

12 6. december 1999 kl. 1.00 Redning af person fra altan på Dalsgårdvej. Manden var ved et uheld kommet ud på den udvendige side af gelænder på altan. Han er blind så han kunne ikke selv finde tilbage igen. Han blev reddet ned via vores stige og kørt på sygehus til opvarmning. Han havde stået på altanen ca. 1. time, lufttemperatur ca. 1 grad. 3 mand tilkaldt

Ja

Alarmeringer år 2022

 

Brand – 5

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
15   4. august kl. 16.44  Naturbrand på Ravnsbjergvej Der var brand i en lille skrænt, det var slukket med pulverslukkere af personale på stedet. VI efterslukkede med HT slanger og kontrollerede at der ikke var noget der stadig var varmt. Vi mødte 4 mand.  Ja
14 21. maj kl. 12.23 Naturbrand på Sejrsvej Der var ild i et grantræ ved et hus på Sejrsvej. Desværre var et batteri defekt på vores brandbil så den kunne ikke starte. Vores kollegaer fra Gråsten blev tilkaldt. Vi mødte 4 mand. Nej
9 1. februar kl. 05.37 Bilbrand på Buskmosevej En bilist måtte undvige et rådyr og bilen kørte efter dette ind i et træ og brød i brand. Branden blev slukket med en HT slange og der blev til sidst lagt skum ud for at hindre gløder i at antænde. Der var ingen personskade, men bilen udbrændte.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
4 11. januar kl. 14.13 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling i nabohuset fra før, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede igen opgaven  Nej
3 11. januar kl. 12.43 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede opgaven  Nej

 

Redning – 5

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
11 19. februar kl. 04.32  Væltet træ på Buskmosevej og Gl. Kirkevej Stormen havde væltet et træ tværs over Buskmosevej, det blev fjernet og vi fik at vide det ikke var det vi blev kaldt til, endnu et blev fjernet og på vejen hjem fjernede vi et på Gl. Kirkevej.
Vi mødte med 6 mand til opgaven
Ja
8 30. januar kl. 17.20 Assistance med pumpetrailer på havnen i Sønderborg Efter stormen kom vandet retur og varsel var 1,55 m. over normal. Vi lagde sandsække ud flere stedet for at beskytte bygninger. Da vandet kom op var det ca. 40 cm over fortovet. Det vand der kom igennem sandsækkene blev pumpet væk. Indsatsen lykkedes og der skete ingen skader på bygninger. Indsatsen var slut kl. 03.30.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Ja
7 30. januar kl. 10.50 Væltet træ på Vestertoft i Tørsbøl og på Krusåvej Toppen af et grantræ var knækket ca. 2 m. oppe og spærrede vejen. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. På vejen hjem fjernede vi en del af et træ som lå ud over Krusåvej i retning Kruså. Vi mødte med 5 mand til opgaven Ja
6 30. januar kl. 01.35 Væltet træ på Buskmosevej og Tummelsbjerg Et større grantræ var væltet og spærrede vejen i retning Kværs. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. Herefter gik turen til Tummelsbjerg hvor vejen også var spærret af et træ. Efter dette kørte vi til Felstedvej for at hjælpe vores kollegaer fra Gråsten med at fjerne et stort træ. Indsatsen var slut ca. kl. 04.00. Vi mødte med 4 mand til opgaven   Ja
5 29. januar kl. 18.10 Væltet træ på Krusåvej Et mindre træ var væltet og spærrede vejen i retning Kruså. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja

 

ABA alarmer – 6

 

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
16 30. august kl. 21.51 ABA udkald fra en institution i byen En detektor var udløst uden påvist grund. Den blev renset og anlægget sat i drift igen. Vi mødte 6 mand Nej
13 12. maj kl. 11.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Vi mødte kun 3 mand, vi 3 kunne nå at køre med fra Gråsten som blev kaldt stedet for. Alarmen blev udløst af støv fra håndværksarbejde. Nej
12 5. marts kl. 18.40 ABA udkald fra en virksomhed i byen Ukendt årsag, vi mødte kun 3 mand så vores kolleger fra Gråsten blev sendt til opgaven Nej
10 18. februar kl. 23.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen En detektor blev påvirket af damp efter et meget varmt bad. Efter udluftning kunne vi returnere igen.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Nej
2 3. januar kl. 08.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Samme årsag igen, service firma var på stedet, men alarmen nåede at komme til os.  Nej
1 3. januar kl. 06.20 ABA udkald fra en virksomhed i byen En røgdetektor var påvirket uden grund. Vi kunne hurtigt returnere til stationen Nej

 

Miljø – 0

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
         

 

Alle udkald i året

Udkald 2022:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
16 30. august kl. 21.51 ABA udkald fra en institution i byen En detektor var udløst uden påvist grund. Den blev renset og anlægget sat i drift igen. Vi mødte 6 mand Nej
 15  4. august kl. 16.44  Naturbrand på Ravnsbjergvej Der var brand i en lille skrænt, det var slukket med pulverslukkere af personale på stedet. VI efterslukkede med HT slanger og kontrollerede at der ikke var noget der stadig var varmt. Vi mødte 4 mand.  Ja
14 21. maj kl. 12.23 Naturbrand på Sejrsvej Der var ild i et grantræ ved et hus på Sejrsvej. Desværre var et batteri defekt på vores brandbil så den kunne ikke starte. Vores kollegaer fra Gråsten blev tilkaldt. Vi mødte 4 mand. Nej
13 12. maj kl. 11.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Vi mødte kun 3 mand, vi 3 kunne nå at køre med fra Gråsten som blev kaldt stedet for. Alarmen blev udløst af støv fra håndværksarbejde. Nej
12 5. marts kl. 18.40 ABA udkald fra en virksomhed i byen Ukendt årsag, vi mødte kun 3 mand så vores kolleger fra Gråsten blev sendt til opgaven Nej
11 19. februar kl. 04.32  Væltet træ på Buskmosevej og Gl. Kirkevej Stormen havde væltet et træ tværs over Buskmosevej, det blev fjernet og vi fik at vide det ikke var det vi blev kaldt til, endnu et blev fjernet og på vejen hjem fjernede vi et på Gl. Kirkevej.
Vi mødte med 6 mand til opgaven
Ja
10 18. februar kl. 23.36  ABA udkald fra en virksomhed i byen En detektor blev påvirket af damp efter et meget varmt bad. Efter udluftning kunne vi returnere igen.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Nej
9 1. februar kl. 05.37 Bilbrand på Buskmosevej En bilist måtte undvige et rådyr og bilen kørte efter dette ind i et træ og brød i brand. Branden blev slukket med en HT slange og der blev til sidst lagt skum ud for at hindre gløder i at antænde. Der var ingen personskade, men bilen udbrændte.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
8 30. januar kl. 17.20 Assistance med pumpetrailer på havnen i Sønderborg Efter stormen kom vandet retur og varsel var 1,55 m. over normal. Vi lagde sandsække ud flere stedet for at beskytte bygninger. Da vandet kom op var det ca. 40 cm over fortovet. Det vand der kom igennem sandsækkene blev pumpet væk. Indsatsen lykkedes og der skete ingen skader på bygninger. Indsatsen var slut kl. 03.30.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Ja
7 30. januar kl. 10.50 Væltet træ på Vestertoft i Tørsbøl og på Krusåvej Toppen af et grantræ var knækket ca. 2 m. oppe og spærrede vejen. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. På vejen hjem fjernede vi en del af et træ som lå ud over Krusåvej i retning Kruså. Vi mødte med 5 mand til opgaven Ja
6 30. januar kl. 01.35 Væltet træ på Buskmosevej og Tummelsbjerg Et større grantræ var væltet og spærrede vejen i retning Kværs. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. Herefter gik turen til Tummelsbjerg hvor vejen også var spærret af et træ. Efter dette kørte vi til Felstedvej for at hjælpe vores kollegaer fra Gråsten med at fjerne et stort træ. Indsatsen var slut ca. kl. 04.00. Vi mødte med 4 mand til opgaven   Ja
5 29. januar kl. 18.10 Væltet træ på Krusåvej Et mindre træ var væltet og spærrede vejen i retning Kruså. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
4 11. januar kl. 14.13 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling i nabohuset fra før, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede igen opgaven  Nej
3 11. januar kl. 12.43 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede opgaven  Nej
2 3. januar kl. 08.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Samme årsag igen, service firma var på stedet, men alarmen nåede at komme til os.  Nej
1 3. januar kl. 06.20 ABA udkald fra en virksomhed i byen En røgdetektor var påvirket uden grund. Vi kunne hurtigt returnere til stationen Nej  

 

Udkald 2021:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
14 19. oktober kl. 17.33 ABA udkald fra en virksomhed i byen En automatisk brandmelder blev påvirket af damp fra et varmt bad. Der blev luftet ud og vi kunne returnere uden yderligere indsats Nej
13 11. august kl. 14.13 ABA udkald fra en institution i byen Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl og det gav en alarm. Vi ventede til vores indsatsleder var fremme, så kunne vi returnere til brandstationen Nej
12 31. juli kl. 05.38 Assistance bygningsbrand Igen gik turen til Sønderborg, vi skulle stå brandvagt ved industribygningen i 6 timer Ja  
11 29. juli kl. 09.43 Assistance bygningsbrand Vi blev kaldt til Sønderborg hvor en større brand i en industrivirksomhed var i gang siden aftenen før. Vi blev tilkaldt som afløsning til brandslukning. Ja  
10 12. juni kl. 12.24 Indsatsleder eftersyn Årsagen var en mindre brand i et køkken, hvor flere personer var blevet forbrændt. Der var ikke brug for vores indsats, branden var slukket med mindre slukningsmidler Nej  
9 08. juni kl. 14.24 Gårdbrand / fare for dyr Vi kunne konstatere at der var tale om en afbrænding af rest halm på en beton plads. Der var ikke fare for bygninger eller andet så det fik lov til at brænde ud under kontrol af landmanden Nej
8 18. maj kl. 00.02 ABA udkald på en virksomhed i Gråsten En røgdetektor var blevet påvirket af varm damp fordi en slange var hoppet af. Efter udluftning kunne vi returnere til nattesøvnen. Vi blev kaldt da Gråsten var på en anden opgave. Nej
7 10. maj kl. 12.50 ABA udkald på en virksomhed i byen En røgdetektor var blevet påvirket uden påviselig grund Nej
6 09. marts kl. 05.21 Bygningsbrand villa/Rækkehus En villa under renovering i Kværs stod i brand. Sammen med Gråsten, Holbøl, Ullerup, tankvogn fra Broager og kran fra Beredskabstyrelsen i Haderslev blev branden slukket. Der blev brugt BC udlægning, 2 HT-rør og udlagt skum. Indsatsen sluttede kl. 14.10 Ja
5 08. marts kl. 16.16 Mindre forurening – mindre spild i Stjerneparken i Gråsten I en lille skovsø bag Stjerneparken var vandet farvet grønt. Sammen med Gråsten kunne vi vente på miljøafdeling og fjernvarme kom til stede. Der  var tale om sporingsvæske som fjernvarmen bruger for at finde læk i deres ledningsnet. Det er uskadeligt og derfor ingen indsats.  Ja
4 19. februar kl. 09.53 ABA udkald på en virksomhed i byen En røgdetektor var blevet påvirket af udstødningsrøg fra en gaffetruck. Vi blev bedt om at blive i garagen. Nej
3 13. februar kl. 16.43 ABA udkald på en institution i byen Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Efter pedellen var tilkaldt for at skifte glasset ud i trykket kunne vi returnere. Nej
2 06. februar kl. 15.24 Færdselsuheld med fastklemte på Buskmosevej På grund af sneglatte veje kørte en bil ned af en skrænt og lå på hovedet. Vi kunne sammen med Gråsten friv.  Brandværn hjælpe bilisten ud og op til ambulancen. Ja
1 19. januar kl. 16.32 Mindre naturbrand Afbrænding af afklip fra markhegn og lidt gamle møbler. Slukket med 2 HT-rør og udlagt skum. Ja

 

Udkald 2020:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
10 18. december kl. 17.36 ABA udkald på en institution Under madlavning i en af lejlighederne kogte en gryde tør og røgen tilkaldte os. Efter udluftning kunne vi køre hjem igen. Nej
9 16. november kl. 19.14 ABA udkald på en institution Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Efter pedellen var tilkaldt for at skifte glasset ud i trykket kunne vi returnere. Nej
8 11. november kl. 09.09 ABA udkald på en institution En detektor blev fjernet af håndværkere uden at anlægget blev sat i service.
Udkaldet blev annulleret inden afgang fra brandstationen
Nej
7 9. oktober kl. 08.16 Færdselsuheld – Bil i vand Vi blev tilkaldt sammen med Gråsten. Der var ingen opgave til os, så vi blev i garagen. Der blev tilkaldt dykkere for at få bilen op fra havnen Nej
6 23. juli kl. 17.13 ABA udkald på en institution Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Der var ingen indsats til os, serviceleder blev tilkaldt for at udskifte glasset. Nej
5 21. juli kl. 19.50 Markbrand Udkaldet kom fra Højløkke, hvor der var brand på en mark ud mod Gl. Kirkevej.
Der var tale om en lovlig afbrænding af resthalm på marken og der var harvet et brandbælte omkring halmen. Vi slukkede det der var mest i brand og lod resten brænde ud.
Ja
4 20. april kl. 15.27 Mindre forurening På Bakkegården stod en bil hvor diesel tanken var utæt. Det diesel der løb ud på vejen blev samlet op og bilejeren blev bedt om at få repareret tanken Ja
3 14. april kl. 18.03 Bygningsbrand, villa /rækkehus Udkaldet kom fra Dyrehegnet, hvor der var brand i et haveskur.
Husejeren og naboer havde fået slukket ilden, vi kunne nøjes med at kontrollere at der ikke var mere ild i udhænget på huset som også var blevet brandskadet.
Ja
2 17. marts kl. 09.31 Bygningsbrand, villa /rækkehus Udkaldet kom fra Vårhøj, hvor der var røgudvikling fra en vaskemaskine.
Vores røgdykkere kontrollerede at der ikke var ild i maskinen og med overtryksventilatoren blev røgen ventileret ud.
Ja
1 22. januar kl. 05.57 Bygningsbrand, industribygning Imellem Gråsten og Adsbøl var der udbrudt brand i en hal med genbrugspap, både i løs vægt og presset i baller.
Gråsten og Egernsund friv. Brandværn blev også tilkaldt.
Da vi kom frem var der ild i pap og maskiner i den ene hal og ilden var gået igennem taget. Vi blev indsat til slukning sammen med brandmænd fra Gråsten og Egernsund og Ullerup kom med deres tankbil for vandforsyning.
En hal ved siden af tog også skade og der var oplagret en større mængde aluminiumprofiler. Nogle var så varme at de smeltede.
Indsatsen var slut omkring kl. 11.45.
Ja

Udkald 2019:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
33 15. december kl. 16.03 Træ væltet på Melskovvej Stormen havde væltet et træ hen over Melskovvej. Træet blev savet i mindre stykker og fjernet fra vejen så den igen var farbar Ja
32 04. december kl. 15.47 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af meget damp i produktionen. Indsatsen blev aflyst lige som vi ankom til adressen. Nej
31 02. december kl. 14.35 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var udløst af nogle håndværkere. Vi mødte kun 3 mand til denne indsats. Indsatsen blev aflyst inden vi kørte fra brandstationen. Nej
30 01. december kl. 15.41 ABA alarm fra en institution her i Rinkenæs ABA alarmen var udløst fordi der blev placeret et stearinlys lige under røgdetektoren. Vi kunne nøjes med at lufte ud i lejligheden. Nej
29 20. november kl. 09.54 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af meget damp i produktionen. Indsatsen blev aflyst inden vi kørte fra brandstationen. Nej
28 12. november kl. 02.35 Brand i industribygning Alarmen kom fra en virksomhed i Gråsten hvor der var kraftig røgudvikling som stammede fra ild i noget halm i et fyringsanlæg. Vi mødte sammen med Egernsund og Gråsten. Vores kollegaer fra Gråsten klarede det selv – og vi kunne finde sengen igen. Nej
27 16. oktober kl. 16.10 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af høj temperatur i et kælderrum. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
26 16. oktober kl. 14.18 Brand i landbrugsredskab Alarmen kom fra en virksomhed i Gråsten hvor der var ild i noget halm i et fyringsanlæg. Vi mødte kun 3 mand og kunne derfor ikke køre. Vores kollegaer fra Gråsten klarede det selv. Nej
25 03. oktober kl. 16.37 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var udløst af på grund af en defekt røgdetektor på loftet. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
24 02. oktober kl. 21.11 Indsatsleder eftersyn Normalt kun noget indsatslederen lige skal kigge på. Han valgte at kalde os og Gråsten med da der var der var melding om røg i lejlighed på Hvedemarken. Ved vores ankomst kom beboeren ud af lejligheden og blev taget med til den ventende ambulance for at få kontrolleret vejrtrækningen. Vi indsatte derefter et røgdykkerhold for at finde årsagen til røgudviklingen. Det var en gryde på komfuret der var kogt tør og den blev taget med ud. Lejligheden blev godt luftet igennem og indsatsen var slut. Ja
23 19. september kl. 08.40 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var formodentlig udløst af på grund af en defekt røgdetektor. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
22 Tirsdag d. 3. september kl. 09.35 Gas ledningsbrud på Feldstedvej I forbindelse med en underboring af et rør blev et stort gasrør ramt. Vi fik besked på at blive brandstationen da vores kollegaer fra Gråsten var klar. Nej
21 10. august kl. 15.21 Bilbrand lastbil / bus Udkald til brand i lastbil på Dyrhøj. Ved vor ankomst var der kraftig brand i førerhuset. Den blev slukket med 2 af vores højtryksslanger. Efterfølgende blev der udlagt et skumlag for at hindre en genopblusning. Ja
20 31. juli kl. 16.29 Markbrand i Kværs Vi blev alarmeret til en markbrand i Kværs men der var ingen brand. Alarmen var modtaget fra en bil på den nærliggende motorvej. Der var tale om en markbrand ved Nybøl bilisten havde set og vi kunne derfor hurtigt returnere til brandstationen igen Nej
19 28. juli kl. 23.49 Brand i bygning Adsbøl Der blev alarmeret til ild i bygning, men der var tale om en mindre brand i noget bevoksning op af huset. Vores kollegaer fra Gråsten kunne klare det selv og vi kunne hurtigt returnere til brandstationen igen Nej
18 18. juli kl. 15.20 Brand i bygning på Dyrkobbel Vi mødte op som den første bil og gik straks i gang med at efterslukke en mindre brand i et legehus. Beboerne havde selv slukket det meste med en haveslange. Ja
17 17. juli kl. 19.47 Brand i industribygning på Sundsnæs Ved vor ankomst var der ild omkring en olietank med ca. 4000 liter termo-olie.
Vi blev sammen med vores kolleger fra Gråsten og Egernsund samt tankbiler fra Ullerup, Broager og Augustenborg blev indsat til slukning og vandforsyning.
Indsatsen var slut kl. 23.50
Ja
16 15. juli kl. 09.49 Trafikuheld med fastklemte Ingen indsats da vi kun mødte 2 mand på stationen Nej
15 04. juli kl. 02.11 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var formodentlig udløst af rygning på et værelse. Vores kollegaer fra Gråsten mødte selvfølgelig før os og vi kunne returnere kort efter. Nej
14 30. juni kl. 13.11 ABA alarm fra en virksomhed i Rinkenæs ABA alarmen var udløst af en ukendt fejl. Der mødte kun 3 mand op til dette udkald og vi blev holdende på brandstationen. Vores kollegaer fra Gråsten mødte op i stedet for os. Nej
13 21. juni kl. 12.54 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst i forbindelse med håndværkeres arbejde. Der var ikke brug for vores hjælp og vi returnerede til brandstationen Nej
12 3. juni kl. 17.58 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten Vi var i Gråsten på et førstehjælpskursus og kunne sammen med Gråsten afgå straks. Det var kun en lille opgave og vores kollegaer fra Gråsten kunne klare den selv, så vi blev bedt om at returnere til brandstationen for at genoptage kurset. Neej
11 3. juni kl. 11.03 Gas ledningsbrud ved et hus på Sejrsvej I forbindelse med opgravning af en træstub blev et gasrør revet over. Ved ankomst var en håndværker i gang med at stoppe gasudslippet. Vi returnerede til brandstationen kort efter da der ikke var nogen fare med gassen Ja
10 31. maj kl. 17.03 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten Det var kun en lille opgave og vores kollegaer fra Gråsten var undervejs, så vi blev bedt om at returnere til brandstationen Nej
9 12. maj kl. 18.42 Gårdbrand/ stråtag på Buskmosevej Ved vor ankomst var der ild i stråtaget i et hjørne af bygningen, men lige efter var hele taget i brand.
Vi fik hjælp af vores kolleger fra Gråsten og Egernsund samt tankbiler fra Ullerup, Broager og Augustenborg. Desuden kom 3 biler fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev med lys og kompressor til vores røgdykkerflasker og en stor kran.
Indsatsen var slut kl. 01.45 og Gråsten blev som brandvagt til kl. 06
Ja
8 22. april kl. 17.04 Naturbrand på Fiskenæs i Gråsten Der var brand i bevoksning som blev slukket af både Gråsten og os med HT-rør. Ja
7 17. april kl. 20.01 ABA alarm på en institution her i Rinkenæs Der blev varmet popkorn i en mikrobølgeovn. Popkornene var godt og vel nok og det gav en røgudvikling som satte gang i brandalarmen. Alle var ude og døre og vinduer var åbnet for udluftning så vi kunne nøjes med at tilslutte alarmanlægget igen. Nej
6 Mandag d. 8. april kl. 09.32 Gas ledningsbrud i Kværs På grund af ferie og sygdom kunne vi ikke møde mandskab nok. Gråsten Friv. Brandværn kørte derud. Nej
5 31. marts kl. 16.30 Brand i knallert i Tørsbøl Knallerten blev slukket med et enkelt HT-rør. Vi mødte med 4 mand som var til møde på brandstationen i forvejen og derfor afgik efter ca. 3 min. Ja
4 29. marts kl. 20.02 Skorstensbrand i Kværs Da vores indsatsleder ankom var der var ild i skorstenen. Vi blev indsat med termisk kamera på loft og i stuen for at kontrollere temperatur på skorstenen. Stigen fra Gråsten blev rejst for at rense skorstenen.
Da temperaturen på skorstenen var faldet kunne vi afslutte indsatsen omkring kl. 22.00. Vi mødte 5 mand.
Ja
3 28. februar kl. 05.16 Containerbrand i det fri – i Gråsten En container var på ukendt vis brudt i brand. Vi blev tilkaldt som assistance for Gråsten. Vi kunne vende om da vi var kommet til rundkørslen ved Kongevej, ilden var under kontrol. Her mødte 7 mand. Nej
2 27. februar kl. 11.00 Trafikuheld med fastklemte Ingen indsats da vi kun mødte 3 mand på stationen Nej
1 11. januar kl. 18.05 Gårdbrand med fare for dyr Det var en gårdbrand i Tørsbøl.
Gråsten, Egernsund og Holbøl friv. Brandværn blev også tilkaldt.
Da vi kom frem var der ild i 3 bigballer halm inde i en lade. Det var ikke nødvendigt med så mange brandmænd så Egernsund og Holbøl blev bedt om at køre hjem igen og vi slukkede så sammen med brandmænd fra Gråsten.
Heldigvis var de kalve der stod ved siden af branden blevet drevet ud inden vi kom så der skete ingen skade på dyr. Laden blev lidt beskadiget.
Indsatsen var slut omkring kl. 22.15.
Ja

Udkald 2018:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
16 19. december kl. 20.46 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
15 22. november kl. 22.23 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem. Alarmen blev udløst i et te-køkken hvor en gæst havde lagt noget brød til opvarmning i en mini ovn. Brødene fik lidt for meget og røgen udløste alarmen. Efter udluftning kunne vi køre hjem igen Nej
14 2. november kl. 10.58 Gårdbrand Vi blev sammen med Gråsten og Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt til en gårdbrand i Kværs, der var dog tale om brand i en traktor. Landmanden havde selv fået slukket ilden og vi kunne returnere til brandstationen igen. Nej
13 18. oktober kl. 15.27 Mindre naturbrand Nogle tørre blade var blevet antændt, de lå op ad et halvtag. Tililende havde slukket med en spand vand så vi kunne nøjes med at konstatere det var slukket. Nej
12 10. oktober kl. 18.03 Bygningsbrand Udhus En gammel carport var blevet revet ned og stukket i brand for at få den fjernet. Den blev slukket med 2 HT rør og lidt skum til sidst. Ja
11 2. august kl. 23.03 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem. Det var en alarm fra et værelse som ikke var beboet, så vi formoder alarmen er udløst af en fejl i detektoren eller at det hænger sammen med varmen. Nej
10 15. juli kl. 05.58 Afspærring og oprydning I forbindelse med et trafikuheld på hovedvejen ud for Alnor – Rute 401 – blev vi tilkaldt for at afspærre og regulere trafikken og senere samle bildele sammen. Ja
9 26. juni kl. 10.16 Udkald med pumpe Et gammelt skibsskrog tog vand ind og truede med at synke i havnen i Egernsund. Vi blev tilkaldt med vores klimatrailer for at pumpe vandet ud. Det krævede i alt 4 pumper som i alt fjerner 10000 liter vand i minuttet. Indsatsen var slut kl. 13.00 hvor båden var tømt og kunne flyde igen. Ja
8 2. juni kl. 05.58 ABA udkald Igen en alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra den samme institution som i aftes. Der var heller ingen brand denne gang, det var samme røgdetektor der var påvirket så den blev udkoblet til der kan komme serviceteknikker på mandag Nej
7 1. juni kl. 22.04 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Der var ingen brand i det pågældende område, vi formoder at alarmen skyldes en fejl i røgdetektoren, muligvis varmen. Nej
6 22. april kl. 20.47 Brand i villa / rækkehus I forbindelse med madlavning i et køkken på Stenvej gik der ild i emhætte og loft i køkkenet. VI var hurtigt til stede og kunne overtage slukningen efter en af naboerne som havde holdt ilden nede med en haveslange. Der var kraftig røg i loftsrummet så der blev lavet en åbning i taget så røgen kunne komme ud og der blev lukket op i begge gavle. Ilden var gået igennem loftet og var begyndt at brænde i tagkonstruktionen. Heldigvis var der gipsplader under træloftet hvilket betød at ilden ikke fik fat før vi kom. Der skete ingen personskade, men køkkenet skal renoveres før det kan bruges igen. Ja
5 21. april kl. 10.53 Skorstensbrand En beboer på Melskovvej havde opdaget at der var brand i hans skorsten med masser af røg ud af toppen. Vi var 7 mand på øvelse så vi var klar til afgang da alarmen kom. Det var svært at komme op til skorstenen så stigen fra Gråsten kom i brug. Skorstenen blev renset og skorstensfejeren blev tilkaldt for dagen efter at undersøge om der var sket skade på skorstenen Ja
4 10. april kl. 21.37 Skorstensbrand En beboer på Nederbyvej havde opdaget at der var brand i hans skorsten med både gløder og flammer ud af toppen. Skorstenen blev renset og skorstensfejeren blev tilkaldt for dagen efter at undersøge om der var sket skade på skorstenen Ja
3 8. april kl. 16.51 Ild i el-installation Naboer til en transformatorstation på Dalsgaardvej havde hørt et knald og så kom der røg ud af transformatoren. Da vi må formode der stadigvæk er højspænding på anlægget kan vi ikke gøre noget før en teknikker fra Sydenergi kommer til stede. Vi åbnede en luge så røgen kunne komme ud og slukkede den isolator som var i brand da teknikkeren havde lukket for strømmen Ja
2 1. februar kl. 12.04 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Der var ingen brand, det kunne konstateres at alarmen var udløst af et brandtryk som var blevet ramt af en fragtmand der var i færd med at læsse varer af. Nej
1 11. januar kl. 22.17 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej

Udkald 2017:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
11 19. december kl. 18.18 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
10 17. december kl. 13.41 Brand i villa / Rækkehus Der var udbrudt brand i en garage på Andelstværvej i Rinkenæs. Ilden var kraftig og der var sort røg at se fra brandstationen inden afgang. Vi var indsat med 3 hold røgdykkere sammen med røgdykkere fra Gråsten. Ilden gik under taget til selve huset og der måtte en del af taget åbnes for at få slukket ilden. Ja
9 01. november kl. 18.37 Gasledningsbrud, ikke antændt Gasskyen blev slået ned med vandtåge og vi ventede på at gasfirma kom for at reparere gasledningen. Der blev undervejs også brug for at pumpe vand ud af udgravningen. Ja
8 28. oktober kl. 18.05 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
7 18. oktober kl. 07.03 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
 6  12. oktober kl. 06.53  ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
 5  11. oktober kl. 21.11  ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
4 16. august kl. 19.14 Gårdbrand med fare for dyr Der var udbrudt brand i et ventilationsanlæg på en gård i Bækken. Ventilatoren brændte og den kraftige røg stod op over taget og ned i stalden. Det betød at ca. 10 grise måtte aflives pga. røgen. Hurtig indsats af vores røgdykkere betød at der ikke blev brug for de tilkaldte styrker fra Gråsten og Egernsund Friv. Brandværn. Ja
3 19. april kl. 18.37 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
2 13. marts kl. 02.22 Bilbrand Anmeldelse om bilbrand på Buskmosevej. Da vi ankom til adressen var der ingen bil i brand. Vi fortsatte på Buskmosevej for at være sikker på der ikke var en forkert adresse. Bilen stod på parkeringspladsen lige efter Ravnsbjergvej. Den var udbrændt og mens vi fortsatte eftersøgningen slukkede Gråsten Friv. Brandværn de sidste små flammer. Politiet oplyste i dag det var en bil der var stjålet i Tyskland. Nej
1 21. februar kl. 19.39 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej

Udkald 2016:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
10 14. november kl. 10.42 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Alarmen blev udløst da der skete en misforståelse i forbindelse med afprøvning af anlægget op mod vores vagtcentral. Anlægget blev resat og vi kunne returnere til brandstationen igen. Nej
9 10. november kl. 20.16 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af damp fra et varmt bad. Nej
8 05. november kl. 21.30 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
7 10. august kl. 19.16 Mindre forurening En bil i en garage dryppede med olie. Olien blev samlet op og fliser skyllet. Ja
6 10. august kl. 12.35 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
5 6. juli kl. 18.20 Et træ er væltet ud på vejen i Kværs En stor stamme er knækket på et træ og den er væltet ud på Søndertoft i Kværs. Stammen blev savet i stykker og fjernet. Ja
4 12. juni kl. 13.01 Træ truer med at vælte ud på vejen En stort gren er knækket på et træ og den truer med at vælte ud på Nederbyvej. Grenen blev savet ned i stykker og fjernet. Ja
3 26. februar kl. 21.53 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
2 11. februar kl. 15.40 Ild i affald En husejer var i færd med at brænde affald af. Røgen var til gene for naboerne og bålet blev derfor slukket. Ja
1 1. februar kl. 18.01 Træ truer med at vælte Et stort træ truede med at vælte ned i en husgavl i det kraftige blæsevejr. Træet blev savet i stykker og til sidst blev stammen lagt ned på græsplænen. Ja

Udkald 2015:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
9 28. december kl. 13.48 Ild i pillefyr Gløder / ild var slået tilbage fra pillefyr til tanken med piller. Vores røgdykkere fjernede pillerne der glødede og ejeren kunne tilkalde en vvs mand for at få repareret tanken Ja
8 26. december kl. 15.58 Udkald til pumpeopgave i Vollerup Vi blev som mange andre brandværn tilkaldt pga. de store oversvømmelser efter kraftigt regnvejr. Vi blev bedt om at køre til Vollerup med vores autosprøjte og påhængssprøjten. Pumpeopgaven blev langvarig og derfor blev der indført vagthold som tog nogle timer af gangen. Selve indsatsen var afsluttet d. 28. omkring kl. 05.30. Kl. 09.30 mødtes 5 mand for at køre ud og sammen med andre brandværn at pakke slanger og udstyr sammen. I alt en indsats på ca. 30 timer. Vi var kun lige kommet tilbage på brandstationen da udkald til brand i pillefyr kom. Ja
7 29. november kl. 20.19 Træ spærrer Nederbyvej Et stort træ gav efter for stormen Gorm og spærrede Nederbyvej. Træet blev savet i stykker og fjernet fra vejen Ja
6 17. oktober kl. 12.31 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen udløst af detektor på grund af røg fra madlavning Nej
5 30. september kl. 20.18 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen udløst af detektor på grund af røg fra nogle røgelsespinde Nej
4  18. september kl. 15.46  Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen udløst af detektor på et værelse på grund af damp fra en elkedel Nej
3 1. september kl. 08.32 Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen udløst af detektor i produktionshal på grund af damp fra en maskine Nej
2 5. august kl. 17.05 Ild i container Gløder i en madras. Det blev slukket af vores kollegaer fra Gråsten der var hurtigere på stedet. Nej
1 18. juni kl. 15.51 Trafikuheld med fastklemte på Krusåvej  2 biler med 4 tilskadekomne. Vi ydede førstehjælp til de tilskadekomne og i samarbejde med Gråsten friv. Brandværn blev 2 personer frigjort.
Da bilerne var fjernet blev vejen fejet og olierester blev spulet væk.
Ja

Udkald 2014:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
14 17. december kl. 11.12 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen var udløst efter en utæthed i taget havde fyldt røgdetektoren med vand. Nej
13 20. november kl. 10.31 Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen var udløst i forbindelse med rengøring i et kælderrum. Nej
12 09. oktober kl. 08.35 Gas-Ledningsbrud, ej antændt En gasledning var blevet gravet over på en byggeplads. Vi holdt brandvagt indtil DONG kom og reparerede det beskadigede gasrør. Ja
11 01. september kl. 12.40 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen var udløst på en stue hvor en ny beboer lige var flyttet ind. Årsagen var ukendt. Nej
10 15. august kl. 17.16 Min. forurening-Mindre spild Et mindre spild af olie på en 300m strækning. Ja
9 07. august kl. 14.44 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen blev udløst da nogle boller på en brødrister blev for sorte. Der blev luftet godt ud i lejligheden og beboeren og gæsterne kunne nyde de boller der ikke var blevet for sorte. Nej
8 28. juli kl. 20.08 Automatisk brandalarm fra en institution Det var to defekte røgdetektor der lavede alarmen. Kontrolleret der ikke var nogen brand omkring detektoren. Måske er det sommervarmen. Nej
7 12. juli kl. 23.06 Tilkald til redning af en person på en skrænt Det viste sig at være en person som var endt i grøften og ikke kunne finde hjem igen. Anmelderen havde taget sig af vedkommende og der var derfor ikke så alvorlig en indsats til os. Vi kunne returnere igen uden indsats. Ja
6 10. juli kl. 15.46 Automatisk brandalarm fra en virksomhed i Tørsbøl Alarmen blev udløst i et rum med ståltag. Sommersolen har formentlig varmet det så meget op at brandmelderen blev udløst. Der var ingen brand. Nej
5 17. juni kl. 09.30 Brand i villa / Rækkehus Der var kraftig røgudvikling fra en garage på Dyrhøj. Det viste sig det var linoilieklude der var ved at selvantænde. Vores nødbehandler fik til opgave at hjælpe 2 personer, de blev behandlet med ilt indtil ambulance og lægebil kom. Røgdykkere fjernede kludene og luftede ud i garagen. Ja
4 03. april kl. 21.35 Brand i villa / Rækkehus Der var brand i et køkken på Andelstværvej. Vi var hurtigt til stede vores røgdykkere fik slukket ilden. Der var sket en gennembrænding i loftet lige over komfur og hele huset er røgskadet. Ja
3 24. marts kl. 18.57 Skorstensbrand på Buskmosevej Der var flammer og gnister ud af skorstenen ved vor ankomst. Skorstenen blev renset. Både Gråstens stige og liften fra Sønderborg var ude af drift så den nye stige fra Aabenraa kom til hjælp. Det var den første indsats den var på. Ja
2 19. januar kl. 11.58 Assistance på Sandagervej En stor antenne havde revet sig løs i blæsevejret og truede med at falde ned. Ja
1 16. januar kl. 13.12 Automatisk brandalarm fra en institution Det var en defekt røgdetektor der lavede alarmen. Kontrolleret der ikke var nogen brand omkring detektoren. Nej

Udkald 2013:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
8 23. december kl. 14.33 ABA alarm til en virksomhed ABA anlægget havde detekteret en fejl og alarmklokkerne begyndte at ringe. Håndværkere på virksomheden forsøgte at slukke for klokkerne, men trykkede ved en fejl på et brandtryk. Det tilkaldte os. Vi kunne blot nøjes med at resette anlægget og lade et servicefirma tage sig af fejlen på anlægget. Nej
7 26. november kl. 21.23 Skorstensbrand på Sejrsvej Naboerne havde set flammer og gløder ud af skorstenen. Der blev lukket for lufttilførsel til kedlen og brændet blev slukket ned. Skorstenen skal undersøges af skorstensfejeren dagen efter. Ja
6 3. november kl. 12.49 Træfældning på Nederbyvej Der var en stor gren der truede med at knække og tage flere grene med ned på vejen. Liften fra Sønderborg kom til hjælp da vi ikke kan stå på en stige og bruge motorsaven. Da vi var færdige kom naboerne og fortalte om endnu et træ hvor grene truede med at knække. De blev også fjernet. Ja
5 14. september kl. 22.32 Færdselsuheld med fastklemte på Fjordvejen, bilen ligger på taget Der var en fejl i adressen, det var på Krusåvej. Bilen lå på taget og føreren var ikke kommet noget til. Vi lavede sammen med Gråsten en afspærring indtil ambulancen var kørt. Ja
4 13. august kl. 21.35 Tilkaldt til assistance med lys for politiets bilinspektør i forbindelse med et trafikuheld på Fjordvejen. 3 mand kørte afsted for at sætte lys op, retur kl. 23.05 Ja
3 19. juni kl. 16.25 Olieforurening på Sejrsvej Efter kraftigt regnvejr var der et oliespor igennem byen. Vi kørte strækningen og vurderede at der ikke var nok olie til at vi kunne gøre noget. Det vil fordampe uden problemer. Neej
2 21. maj kl. 11.54 ABA alarm til en institution En røgdetektor i en kælderskakt var udløst uden grund. Nej
1 12. marts kl. 10.30 Mindre forurening på Nederbyvej En traktor havde spildt hydraulikolie på ca. 1,5 km. Tankbil fra Egen kom for at spule vejen. Vi fjernede olien hvor traktoren var stoppet. Ja

Udkald 2012:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
         
13  17. oktober kl. 12.09

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i et trapperum. Der var kun brug for lidt udluftning. Nej
12  14. september kl. 20.52

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i en lejlighed. Der var blevet røget lidt meget i lejligheden. Der var kun brug for lidt udluftning. Nej
11

18. august kl. 20.37

ABA brand på en virksomhed i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst. Det var ikke muligt at finde årsagen. Der var ikke brug for slukning. Nej

10

 14. maj kl.11.39 Færdselsuheld – bil i vand på Buskmosevej En bil var kørt af vejen og stod med forenden i et lille vandhul på marken. Føreren sad stadig i bilen da vi ankom. Han blev hjulpet ud og over til ambulancen. Ja

9

06. maj kl. 13.08 Mindre forurening – mindre spild, Sejrsvej Der var en smule olie på cykelsti og fortov efter en bil var kørt ind i bagerbutikken. Olien blev vasket bort med skumvæske. Ja
8

02. maj kl. 00.37

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i en lejlighed. Årsagen er ukendt. Der var ikke brug for slukning. Nej
7

18. april kl. 18.06

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i køkken. Madrester i bunden af ovnen gav røgudvikling da oven blev åbnet. Der var ikke brug for slukning. Nej
  6

 03. april kl. 15.56

 Naturbrand, ca. 20 bigballer i brand

Omkring 20 bigballer var i brand. Der var kraftig røgudvikling så hovedvejen måtte spærres. Bigballerne blev trukket fra hinanden med en traktor og derefter slukket. Det er hårdt arbejde idet alt halmen bagefter skal vendes med en greb og afslukkes. Gråsten friv. Brandværn og en tankbil fra Egernsund friv. Brandværn var også indsat. Se billeder her Ja
5

06. marts kl. 14.28

Brand i villa på Nederbyvej

Branden opstået i forbindelse med svejsning af tagpap på en tilbygning. Spær i en skunk var sodsværtet, men der var kun røgudvikling da vi ankom. Håndværkeren havde været hurtig og slukket med en pulverslukker. Vi fik fjernet isolation i skunken så vi var sikre på der ikke var brand og derefter blev røgen ventileret ud. Ja
4

05. marts kl. 22.56

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i køkken uden at vi kunne finde en årsag. Anlægget blev resat og røgdetektoren blev udkoblet indtil der kan laves service på den. Nej
3

24. februar kl. 21.59

Skorstensbrand på Sejrsvej

Mindre brand i skorsten på en gård. Drejestigen fra Gråsten Friv. Brandværn blev brugt for nemt at kunne komme til at rense skorstenen for gløder. Jja
2

30. januar kl. 08.27

ABA – brand i virksomhed i Tørsbøl Udkaldet kom fra en virksomhed i Tørsbøl via det automatiske brandalarmeringsudstyr. Da vi kom derud kunne vi konstatere at et brandtryk var blevet ramt af en palle der skulle flyttes. Der var derfor ingen brand og vi kunne returnere. Nej
1

29. januar kl. 13.38

Containerbrand i det fri på Sejrsvej.

Kraftig brand i affaldscontainer. Den stod i et lille hus sammen med postkasserne til alle boliger. Vores røgdykkere slukkede med 2 HT rør. Se billeder her Ja

Udkald 2011:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
    *****    
15 19. november kl. 15.39 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Alarmen blev udløst i forbindelse med at en røgmaskine blev tændt. Nej
14 18. november kl. 18.50 Automatisk brandalarm fra en institution på Dalsmark Alarmen udløst på et værelse, ingen lugt af røg eller anden årsag at finde. Nej
13 13. oktober kl. 12.16 Skorstensbrand på Buskmosevej Husejeren havde lukket for lufttilførslen til fyret. Røgdykkere fra Gråsten friv. Brandværn fik til opgave at tømme fyret for brænde. Skorstenen blev renset og etageadskillelse kontrolleret. Ja
12 02. oktober kl. 17.46 Automatisk brandalarm fra en institution på Højløkke Alarmen blev udløst da ovnen i køkkenet blev lukket op. Der var dryppet noget ned i bunden og det gav en kraftig røg. Beboere og personale var gået ud i det fri og der var gang i udluftning i køkkenet. Der var ikke behov for vores hjælp. Nej
11 08. september kl. 09.06 Pumpeopgave pga. det kraftige regnvejr. Ved et hus på Buskmosevej var haven og kælder fyldt med vand. Vi pumpede med vores påhængssprøjte og vores dykpumper så både kælder og have var næsten tømt for vand. Desuden skulle vi assistere vejvæsenet med at pumpe en brønd tør inden de kunne reparere et drænrør. Det blev desværre kun ved forsøget da der kom alt for meget overfladevand fra markerne.
Se billede her.
Ja
10 12. august kl. 14.26 Større gylleforurening på en gård på Buskmosevej Gyllen var løbet ud på gårdspladsen efter en teknisk fejl i pumpen. Indsatsen bestod i at pumpe gyllen ud på markerne for at undgå en forurening af vandløb. Ja
9 20. juli kl. 12.13 Trafikuheld med fastklemte Personbil med 3 personer var kørt galt på hovedvejen uden for Rinkenæs. Alle 3 var kommet ud af bilen ved vor ankomst. Vi blev bl.a. indsat til at yde førstehjælp og til trafik regulering.
Se billede her
.
Ja
8 12. juli kl. 07.30 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var stadigvæk en fejl på det automatiske brand alarmeringsanlæg. Det betød at vi blev tilkaldt. Der var ikke nogen brand så vi kunne derefter returnere.  
7 11. juli kl. 17.07 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var en fejl pådet automatiske brand alarmeringsanlæg. Det betød at vi blev tilkaldt. Der var ikke nogen brand så vi kunne derefter returnere. Anlægget blev fejlmeldt. Nej
6 10. maj kl. 09.22 Brand i skraldebil på Årsbjerg Der var brand i affaldet i bilen og kraftig røg. Ved vor ankomst blev der koblet vand til tanken for at dæmpe branden. Bilen blev kørt til brandstationen hvor den blev tømt og ilden slukket helt. Ja
5 03. maj kl. 17.46 Skorstensbrand på Vårhøj Ved vor ankomst var der kraftige flammer ud af skorstenen. Skorstenen blev renset og etageadskillelse kontrolleret.
Se billede her.
Ja
4 27. april kl. 18.38 Bygningsbrand med mange tilskadekomne Det viste sig at være en fælles øvelse på landbrugsskolen. Både Gråsten og Egernsund friv. brandværn var i gang med at redde elever ud da vi ankom. Vi fik til opgave at hjælpe med at slukke en lille brand og som en del af øvelsen var der også arrangeret et trafikuheld med bilbrand. Her blev vores røgdykkere også indsat. Ja
3 16. april kl. 11.16 Brand i båd mellem Sønderborg og Rinkenæs Ingen indsats, det viste sig at båden lå ud for Langballigau i Tyskland. Nej
2 27. januar kl. 18.05 Skorstensbrand i Stranderød Skorstenen blev renset og kontrolleret. Ja
1 20. januar kl. 04.21 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Noget papir var kommet i klemme i en trykmaskine og brød i brand. Operatøren trykkede på et brandtryk inden han fik papiret ud. Bortset fra betjening af alarmanlægget var der ikke behov for vores indsats. Ja

Udkald 2010:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
18 21. december kl. 18.56 Mindre forurening i beboelse på Fjordvejen Der var løbet fyringsolie ud i kælderen efter at der var blevet fyldt for meget på olietanken. Formodning om op til 300 liter fyringsolie. Vi forsøgte at suge olien op fra gulvafløb, men det var ikke muligt. Forsøgte så at finde ud af hvor olien var løbet hen, bedste gæt var i et dræn og ud i fjorden. Gråsten Friv Brandværn lagde en flydespærring i bækken på golfbanen for at fange noget hvis det kom den vej. Ja
17 29. november kl. 14. 56 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst i forbindelse med service på det automatiske brandalarmeringsanlæg. Der blev derfor ikke brug for vores indsats. Nej
16 12. november kl. 15.23 Mindre forurening efter færdselsuheld på Årsbjerg Vejen blev vasket med sæbe og efterfølgende spulet. Trafikken blev reguleret under indsatsen. Både mandskab her fra Rinkenæs og fra Gråsten var i gang. Se billeder her. Ja
15   1. november kl. 08.23 Mindre forurening i beboelse på Sejrsvej Olietanken i en bagbygning var blevet utæt og der løb ca. 25 liter fyringsolie ud. Olien blev samlet op og tanket blev tætnet. Ja
14 29. september kl. 12.54 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst på grund af damp fra en kaffemaskine der blev afkalket i kælderen. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Neej
13 8. august kl. 07.39 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp fra en vandkoger på et af værelserne. Efter udluftning af værelset blev vi budt på morgenkaffe – tak for det. Nej
12 22. juli kl. 13.01 Automatisk Brandalarm fra bofællesskabet på Højløkke Her blev alarmen udløst i en af lejlighederne uden grund. Vi kunne konstatere at der ikke var nogen ild og beboerne var ikke hjemme. Nej
11 17. juli kl. 20.23 Assistance til Gråsten ved bygningsbrand på Naldmadebro Parcelhuset var overtændt ved indsatslederens ankomst. Derfor blev vi tilkaldt til assistance. Vores røgdykkere blev indsat. Da der var problemer med at starte tankbilen kom den senere af sted og blev derfor ikke indsat. Ja
10 10. juli kl. 21.53 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp fra en vandkoger på et af værelserne. Indsatslederen var hurtigt til stede og bad os returnere til brandstationen da der ikke var brug for os Nej
9 16. maj kl. 09.18 Assistance til Gråsten på Marina Fiskenæs Der var brand i Sauna og omklædning. Hele bygning var røgfyldt så vores røgdykkerhold blev indsat for at kontrollere brandudbredelse og overtryksventilere loftet over receptionen. Ja
8 21. april kl. 07.46 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp efter badning på et af værelserne. Efter at der blev luftet ud kunne vi køre hjem igen. Nej
7 26. marts kl. 16.00 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev igen udløst på grund af kraftig cigarrygning i en lejlighed. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
6 22. marts kl. 17.42 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst på grund af kraftig cigarrygning i en lejlighed. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
5 2. marts kl. 14.42 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst under nogle håndværkeres arbejde. Efter at ABA anlægget blev sat i servicestilling kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
4 19. februar kl. 09.32 Brand i campingvogn på Sejrsvej Efterslukning, noget grillkul lå på i det tidligere fortelt og glødede. Slukket af et par mand med HT rør. Alt blev jo ikke vendt af hensyn til brandefterforskning. Ja
3 18. februar kl. 19.19 Brand i campingvogn på Sejrsvej Campingvognen var overtændt ved vores ankomst. Vi slukkede den med både HT rør og C rør. Politiet ville komme forbi fredag for at undersøge brandårsagen. For ikke at rode det hele fra hinanden for at slukke alt og fjerne spor fra brandårsagen lagde vi til sidst et lag skum over for at undgå at det blussede op igen. Der var heldigvis ingen personskade. Billeder Ja
2 1. januar kl. 04.59 Tankvognsassistance til Avnbøl Der var brand i en lade med halm i Avnbøl hvor flere brandværn var i gang. Vi fik til opgave at  levere 3 læs vand til brandslukningen. Ja
1 1. januar kl. 04.37 Tankvognsassistance til Kværs Der var brand i en villa på Ladegårdsvej i Kværs og vores tankbil blev tilkaldt for at være sikker på at der var vand nok til slukning. Ved ankomst blev vi sendt videre til en samtidig gårdbrand i Avnbøl. Ja

Udkald 2009:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
           
7 31. december kl. 15.01 Ild i skraldespand på Buskmosevej. En skraldespand på P-pladsen lige efter Ravnsbjergvej var i brand. Der lå noget fyrværkeri omkring den. Den blev slukket af mandskab fra Gråsten friv. Brandværn der har en hurtigere kørevej dertil. Nej
6 26. december kl. 08.20 Tankvognsassistance til Gråsten Der var brand i en ejendom på Jernbanegade i Gråsten. Vi blev tilkaldt for at sikre vandforsyningen til slukningen sammen med tankvognen fra Gråsten. Vi fik afleveret ca. 4000 liter vand til Gråsten og kunne derefter returnere Ja
5   5. november kl. 19.08 Brand på Dalsmark Plejecenter En beboer sad og røg lige under en røgdetektor. Personalet havde fået luftet ud og der var ingen fare. Nej
4 30. oktober kl. 21.20 Bilbrand på Nederbyvej En personbil var pludselig begyndt at lugte af røg under kørslen. Føreren fik stoppet bilen og kom sammen med passageren ud af bilen i tide. Ved vor ankomst var der kraftig brand i motorrum og lidt i kabinen. Ilden blev slukket, men bilen er totalskadet. Billede Ja
3 23. oktober kl. 15.11 Træfældning Et træ var væltet ud over hovedvejen på Årsbjerg. Træet var for længst gået ud og i det kraftige blæsevejr knækkede stammen.  Træet blev løftet væk fra vejen og da vi ikke har en motorsav blev mandskab fra Gråsten friv. Brandværn indsat til at skære træet i mindre stykker så det ikke generer trafikken mere. Ja
2   3. oktober kl. 16.40 Træfældning 2 mand med en motorsav tilkaldt da der var væltet et træ ud over Sandagervej. Ja
1  20. februar kl. 11.43 Tankvognsassistance til Kværs Der var brand ved Kværs Autoophug og vores tankbil blev tilkaldt for at være sikker på at der var vand nok til slukning. Der blev ikke brug for os. Nej

Udkald 2008:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1  7. januar kl. 20.53 Skorstensbrand på Tummelsbjerg Der var brand øverst i skorstenen og gløderne fløj ud i den kraftige blæst. Der blev lagt stiger på taget og en røgdykker iført faldsikringsudstyr blev sendt op for at rense skorstenen. Ja
2 15.marts kl. 18..36 Brand i villa på Egernvej Der var brand i emhætte og røg på loftet. Beboerne havde selv slukket med en haveslange så vores røgdykkere kunne nøjes med at kontrollere loftet for evt. brand og lufte ud. Vi var lige blevet færdige med vores generalforsamling og de gule ærtet så vi kunne afgå øjeblikkelig fra brandstationen. Ja
3 18. april kl. 18.23 Naturbrand på Knudsmade Et stykke på ca. 2 x 6 meter af skrænten ved Gendarmstien brændte. Forbipasserende og beboere havde med en spandekæde fra fjorden slukket branden da vi kom. Vi kunne derfor nøjes med at efterslukke bladene og græsset. Ja
4 24. maj kl. 19.26 Ild i affaldsoplag ved Ahlmannsparken Der var ild i en støvsugerpose og nogle poser med høvlspåner der stod udenfor hallen. De blev slukket af Gråsten friv. Brandværn der selvfølgelig kom før os. Nej
5 30. maj kl. 16.07 Tankvognsassistance Der var problemer med vandværket i Kværs. Vi skulle derfor hjælpe med at køre vand fra Rinkenæs og Gråsten til vandværket. Der blev leveret 18.000 liter vand ialt blev det til ca. 56.000 liter Ja
 6  3. august kl. 16.52 Gylleforurening Melding om kraftig gylleforurening i Markbæk. Vi hjalp med at undersøge forureningens udstrækning. Det viste sig umuligt at fjerne gyllen da hele bækken var forurenet. Ja
7  6. august kl. 14.10 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm udløst af en beboers piberygning i gangen ved hovedindgangen. Der var ikke behov for yderligere indsats, piben var slukket. Nej
8 28. september kl. 08.52 Brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var her tale om en automatisk brandalarm fra en virksomhed. Der var ingen ild, men sansynligvis fugt i en detektor under et halvtag Nej
9 9. oktober kl. 20.41 Trafikuheld med fastklemte Der var sket et trafikuheld på Sejrsvej 75. En bil var kørt op på fortovet og over betonkanten ved Rinkenæs Pizza. Bilen var nu klemt fast mellem huset og betonkanten. Chaufføren kunne derfor ikke komme ud ved egen hjælp da dørene ikke kunne åbnes. Vi blev indsat til at yde førstehjælp og regulere trafikken på hovedvejen. Gråsten friv. Brandværn blev indsat til at klippe hængsler i ryglænet over så chaufføren på et spineboard kunne trækkes bag ud af bilen og  derefter blev hun kørt til Aabenraa Sygehus. Ja
10 21. oktober kl. 09.18 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm som blev udløst da en avis blev antændt af et fyrfadslys. Personalet var hurtige og fik slukket ilden med vand. Der skete heldigvis ikke nogen skade på beboerne. Der var ikke behov for yderligere indsats, avisen var slukket. Nej
11 24. november kl. 17.32 Brandalarm fra Hotel på Sejrsvej Her var det nye automatiske alarmeringsanlæg i gang for første gang. Brandalarmen kom fra et af værelserne, nærmere eftersyn viste at en gæst havde taget et meget langt og varmt bad  for at få varmen efter en dags arbejde udendørs. Dampen der kom ud fra badeværelset da døren blev åbnet fik alarmen til at gå i gang. Der blev luftet godt ud på værelset. Ikke behov for yderligere indsats Nej
12 29. november kl. 21.44 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm som blev udløst af røg fra stjernekastere brugt til at gøre en familiefest lidt mere festlig. Børn og unge deltagere fik lov til at se på brandbilerne og sidde i dem. Der var ikke behov for yderligere indsats. Nej

Udkald 2007:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 15. april kl. 04.00 Danish Crown i Blans Kun tankbil tilkaldt, kørte ca. 63.000 liter vand til slukningen Ja
2 14. maj kl. 19.20 Bygningsbrand i virksomhed på Ulsnæs Der var tale om en øvelse i en bygning der skulle rives ned. Vi blev indsat med 2 røgdykkerhold til eftersøgning i røgfyldte rum. Alle døre var i forvejen blevet aflåst så der var lidt mere arbejde til røgdykkerne. Ja
3  3. juni kl. 15.37 Bilbrand i det fri på Kirkevej i Rinkenæs Bilen var overtændt ved vor ankomst, alle var kommet ud. Bilen var begyndt at lugte af røg og kort tid efter var den brudt i brand. Branden blev slukket med 2 HT rør. Ja
4 14. juni kl. 19.15 Bygningsbrand påBuskmosevej Der var også her tale om en øvelse i en bygning der skulle rives ned. Vi blev indsat med 1 røgdykkerhold til eftersøgning i røgfyldte rum. Ja
5 20. august kl. 23.18 Pumpeopgave på Egernvej Under set kraftige skybrud var der fare for at vandet ville trænge ind i nogle parcelhuse. Med påhængssprøjten lykkedes det at fjerne så meget af vandet så faren drev over – ved disse huse. Der var mange andre huse der blev oversvømmet, bl. a. kommunens kommandocentral og kantinen på det gamle rådhus. Indsatsen sluttede ca. kl. 06.00 næste morgen Ja
6 20. august kl. 23.35 Tankvognsassistance til brand på Sønderborg Landevej Tankvognen afgik omgående, p.g.a. oversvømmelse under jernbanen kørte vi en omvej. Under et 90 gr. sving kom tankbilen for langt over i den modsatte vejbane og kørte ud i rabatten og sank her ned i grøften. Der stod ca. 25 cm vand på vejbanen så der har nok været tale om akvaplaning. Der skete ingen skade på tankbilen. Ja
7 22. september kl. 17.46 Brandalarm fra Plejecenter Dalsmark Her var der blevet tændt op i en grill på en terrasse. Beboerne og de pårørende var klar til at grille, men røgen fra grillen trak ind gennem terrassedøren og aktiverede den automatiske brandalarmering – vores indsats var der ikke behov for Nej
8 12. oktober kl. 12.44 Skorstensbrand i Stranderød Vi fik ingen adresse på grund af en fejl i vores printer på stationen. Vi mødte derfor senere som Gråsten på skadestedet. Derfor overtog Gråsten rensningen af skorstenen og vi kunne hurtigt returnere til brandstationen. Nej
9 22. oktober kl. 19.02 Brand på Rinkenæs Efterskole Der var heldigvis tale om en øvelse som Efterskolen havde bedt om for at afprøve deres beredskabsplan. Som et led i øvelsen viste det sig at 5 elever ikke var kommet ud og det blev så brandværnenes opgave at finde og evakuere dem. Vores røgdykkere blev indsat til redning på den ene pigegang og Gråsten friv. Brandværn blev indsat med både røgdykkere og drejestigen på drengegangen. Øvelsen gik godt og der var bagefter et par punkter som Efterskolen ville kigge lidt mere på. Ja
10 2. november kl. 16.10 Tankvognsassistance til brand i Bojskovskov Der var tale om en kraftig brand i en stråtækket ejendom der krævede meget vand til slukningen. Gråsten og Ullerup friv. Brandværn var i gang med slukningen, tankvogne fra Vester Sottrup, Gråsten, Kværs-Tørsbøl og Rinkenæs kørte i pendulfart for at levere vand nok. Vi kørte ca. 36.000 liter vand til brandslukningen. Ja
  ** ** ** **

Udkald 2006:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 01.01.2005 kl. 04.01 Ild i container i bygning på Johs. Kocks Vej i Gråsten Affaldscontainer antændt. Den stod op ad boldklubbens klubhus så udhæng blev sodsværtet og røgen trak ind i omklædningsrummene. Gråsten friv. Brandværn kunne selv klare opgaven. Nej
2 02.02.2006 kl. 9.33 Skorstensbrand på Nederbyvej Skorstenen blev renset for brændende løbesod og etageadskillelsen blev kontrolleret for evt. skader. Ja
3 08.02.2006 kl. 08.51 Containerbrand på Ravnsbjergvej Der var ild i deponi containeren på genbrugspladsen. Gråsten friv. Brandværn var hurtigere som os og slukkede selv Nej
4 04.03.2006 kl. 12.52 Gasrørsbrud  på Søndertoft i Kværs Et gasrør til husinstallation var gravet over. Vi blev blot tilkaldt som ekstra hjælp da Gråsten friv. Brandværn var til 40 års jubilæum ved en brandmand. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen Nej
5 07.03.2006 kl. 14.58 Gasrørsbrud  på Gl. Færgevej i Alnor Et gasrør til husinstallation blev revet over i forbindelse med optagning af træstubbe. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen Nej
6 18.03.2006 kl.18.30 Ild i Institution på Dalsmark Udkald via ABA anlæg. Alarmen var udløst pga kraftig rygning i en lejlighed. Vi kom ikke ud at køre selvom vi var 14 mand på stationen efter generalforsamlingen. Der kom ingen seddel ud af printeren og efter opkald til Indsatsleder blev vi enige om at blive på stationen og fortsætte med de gule ærter m.m. Nej
7 11.04.2006 kl. 18.30 Ild i etageejendom, Nygade i Gråsten Branden viste sig at være en øvelse, arrangeret af vores beredskabschef. Huset skal snart vige pladsen til fordel for nogle svingbaner og andet vejændringer. Huset var fyldt med røg og vores røgdykkere fik til til opgave at finde en person i kælderen og derefter en anden person på 1. sal. Begge eftersøgninger gik godt og personerne blev reddet ud i det fri. Desværre kunne vi ikke sætte ild på huset for at gøre øvelsen mere realistisk men måtte nøjes med at bruge teater røg. Ja
8 17.04.2006 kl. 01.05 Ild i butik / Pizzeria, Jernbanegade i Gråsten Der var ild i et pizzeria med kraftig røgudvikling i butikken og i lejlighederne på 1. og 2. sal. Beboerne var kommet ud og Gråsten friv. Brandværn var i gang med slukning i butik og eftersøgning i lejlighederne. Vi indsatte et ekstra røgdykkerhold til slukning i butikken og ydede førstehjælp (ilt) til ejeren af pizzeria og en ung mand der havde hjulpet med at få beboerne ud. Der blev tilkaldt 2 ambulancer og skadeservice. Indsats afsluttet ca. 02.30 Ja
9 18.04.2006 kl. 18.03 Ild i industribygning, Bomhusvej i Gråsten Det viste sig at være en alarmeringsøvelse arrangeret af Aabenraa Kredsens Brandværnsforbund. Kontoret var fyldt med røg og der skulle eftersøges efter gasflasker. Vi fik til opgave at hjælpe med udstyr og materiel da det var vores automobilsprøjte der kom først ind til skadestedet. De var både HT og B -C udlægning. Ja
10 22.04.2006 kl. 12.50 Oliespild ved OK tanken på Sejrsvej Her var der tale om et mindre oliespild på betonbelægningen ved tanken. Der blev strøet Perlite over til at binde olien og derefter blev det fejet op og fjernet. Ja
11 08.06.2006 kl. 16.48 Ild i etageejendom på Torvet i Gråsten Der var røgudvikling i en bank i Gråsten. Kilden blev ikke fundet, men det formodes at et cigaretskod er tabt ned i ventilationsskakt. Vi stod klar med et røgdykkerhold og hjalp med at regulere trafikken igennem Gråsten Ja
12 06.07.2006 kl. 14.10 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst af støv i en detektor Nej
13 22.07.2006 kl. 17.00 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst p.g.a. varmen Nej
14 28.07.2006 kl. 18.48 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst p.g.a. varmen Nej
15 08.08.2006 kl. 09.18 Ild i villa på Dyrkobbel Der var en kraftig tagbrand i parcelhuset. Vi blev manuelt tilkaldt af indsatsleder da der var problemer med vores vagtcentral. Der var kun brug for vores tankbil Ja
16 08.08.2006 kl. 10.30 Brand i mark og mejetærsker på Egedam Markbrand slukket med vand og branddasker, brand i korntank på mejetærsker slukket med skum Ja
17 16.09.2006 kl. 16.02 Brandalarm fra en Institution på Højløkke En køkkenrulle var væltet over på en tændt kogeplade. Det automatiske brandalarmeringsanlæg virkede selvfølgelig. Personalet smed køkkenrullen i vasken og ilden var slukket. Et stykke af skurelisten var forkullet. Nej
18 07.10.2006 kl. 16.42 Gasrørsbrud  på Nederbyvej i Rinkenæs Et gasrør til husinstallation var gravet over i forbindelse med planering af grunden. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen. Nej
19 29.10.2006 kl. 08.17 Ukendt udkald Udkald via telefon. Det  var ikke muligt at få kontakt til indsatsleder via radio eller telefon. Vi valgte at køre hjem igen. Det viste sig at vi skulle have været indsat til sikring af en nabobygning i forbindelse med en brand i et udhus Nej
20 14.12.2006 kl. 22.18 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen udløst efter brug af stjernekastere. Indsatsleder blev ringet op fra institutionen og indsatsen blev aflyst. Nej
21 29.12.2006 kl. 17.41 Ild i villa på Kongevej i Gråsten Anmelder kunne lugte røg i opgangen og var bange for at der var ild. Det viste sig at røgen stammede fra affyring af fyrværkeri. Nej

Udkald 2005:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 07.01.2005 kl. 11.45 Ild i bygning på Felstedvej Alarm fra ABA anlæg, udløst af røg fra en kædesav der trak ind gennem et åbent vindue. Nej
2 14.01.2005 kl. 07.26 Ild i bygning på Sejrsvej Halm og andet affald fra nedrivning af gammel gård blev brændt af, kraftig røg generede på hovedvejen gennem byen og ilden blev derfor slukket. Ja
3 15.01.2005 kl. 05.04 Ild i bygning, Domhusparken i Gråsten Ved vores ankomst havde Gråsten friv. Brandværn slukket ilden Der var kun ild i en affaldscontainer der stod udenfor huset. Nej
4 3.2.2005 kl. 13.15 Ild i virksomhed på Buskmosevej Alarmen blev udløst i forbindelse med arbejde på det automatiske brandalarmeringsanlæg. Det var ved en betjeningsfejl ikke blevet koblet fra i vores vagtcentral Nej
5 13.2.2005 kl. 17.17 Ild i bygning på Slotsgade i Gråsten Der var kraftig røg i hele trapperummet da indsatsleder kom frem. Røgen kom fra en vasketøjskurv i kælderen. Den blev båret ud i det fri og slukket af Gråsten friv. Brandværn. Vi bliver tilkaldt som ekstra mandskab uden at blive sat i gang med arbejdet. Nej
6 13.2.2005 kl. 21.45 Skorstensbrand på Hovgård i Rinkenæs Der var ikke meget at se ved vor ankomst, husejeren havde lukket for lufttilførslen til brændeovnen og det stoppede skorstensbranden. Skorstensfejeren vurderede at der ikke var behov for at rense skorstenen før dagen efter så der blev ikke brug for vores hjælp. Neej
7 1.3.2005 kl. 11.50 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen var udløst i forbindelse med rengøringsarbejde. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
8 7.3.2005 kl. 0.41 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst efter rygning i en af lejlighederne. Beboeren havde siddet under en røgdetektor og smidt cigaretskodden i noget papir ved  vasken. Personalet havde fjernet det og luftet ud. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
9 5.4.2005 kl. 10.37 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst i forbindelse med rengøring omkring en røgdetektor. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
10 17.5.2005 kl. 8.15 Ild i bygning i Gråsten Der var røgudvikling fra et kælder vindue ved en virksomhed på Nygade. Kælderlokalerne var røgfyldte men der var ingen ild. Ilden blev slukket med en vandslukker indhold 10 liter vand. Gråsten friv. Brandværn kunne klare indsatsen selv Nej
11 13.6.2005 kl. 16.10 Gasledning gravet over på Bomhusvej Det viste sig at være en øvelse arrangeret af DONG. Vores automobilsprøjte var til reparation, derfor mødte vi kun med tankbil. Vi leverede vand til automobilsprøjte fra Gråsten friv. Brandværn. I en rigtig indsats ville der være behov for mange folk til evakuering af de omkringboende. Nej
12 3.7.2005 kl. 20.12 Ild i lejlighed i Gråsten En pizza i ovnen blev glemt og hele køkkenet var indhyllet i røg. Gråsten friv. Brandværn var på pletten før os og i gang med at lufte ud, vi kunne returnere uden indsats. Nej
  11.7.2005 kl. 06.33 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst af en ukendt årsag. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
13 17.7.2005 kl. 14.25 Ild i parcelhus i Kværs Vi blev tilkaldt som hjælp til vandforsyning til Kværs-Tørsbøl og Gråsten friv. Brandværn der var i gang med at slukke en brand opstået i køkkenet på huset. En af vore røgdykkere blev indsat sammen med en fra Gråsten. Huset blev kraftigt brand og sodskadet. Ja
14 20.7.2005 kl. 20.12 Ild i sommerhus på Fiskenæs Ilden var startet pga leg med et fyrtøj. Dyne og madras var smidt udenfor af beboer inden brandværn mødte frem. Der blev ikke brug for vores hjælp. Nej
15 6.8.2005 kl. 23.27 Bilbrand på Fjordvejen Kraftig brand i VW transporter der var parkeret ved et hus på Fjordvejen. Bilen brændte kraftigt da vi ankom. Branden blev slukket med et HT rør. Ja
16 27.8.2005 kl. 12.42 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst da døren til et rygerum blev åbnet. Den kraftige røg fra cigarer og cigaretter der kom ud påvirkede en røgdetektor der sad på gangen lige uden for døren. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
17 25.10.2005 kl.9.55 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem I forbindelse med støvsugning i krybekælder fløj cementstøv i en røgdetektor Nej
18 26.10.2005 kl. 02.19 Brand i etageejendom i Borggade i Gråsten Meldingen lød alvorlig, men heldigvis var beboerne kommet ud ved egen hjælp. Der var kun ild i el-gruppetavlen til 3 lejligheder. Tavlen udbrændte. Der var kun brug for Gråsten friv. Brandværn Nej
19 1.11.2005 kl. 21.23 Brand i butik på Torvet i Gråsten Ilden var startet af en halogenlampe i loftet. Der var også her kun brug for Gråsten friv. Brandværn Nej
20 19.11.2005 kl. 23.21 Brand i container på Ravnsbjergvej Ild i åben container, indhold beregnet til deponi. Ilden blev slukket af Gråsten friv. Brandværn, en af vore røgdykkere hjalp med at flytte rundt på materiale i container. Formodentlig antændt af varm aske. Ja
21 5.12.2005 kl.14.24 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem I forbindelse med luciaoptog blev en røgdetektor påvirket. Ingen indsats påkrævet Nej

Udkald 2004:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 16. januar 2004
kl. 21.52
Ild i bygning på Toldbodgade i Gråsten. Alarmen var ringet ind via 112 fordi det interne varslingsanlæg kom med “mærkelige lyde”. Ingen indsats Nej
2 18. januar 2004
kl. 09.04
Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
3 11. februar 2004
kl. 11.14
Ild i bygning på Buskmosevej Fejlalarm fra ABA anlæg Nej
4 28. februar 2004
kl. 13.57
Ild i bygning på Havnegade Prøvealarmering til eftersøgning og slukning i bygninger der skal rives ned. Vi blev indsat til at forhindre en dieseltank i at eksplodere, desuden 1 røgdykker afgivet til Kværs – Tørsbøl Ja
5 20. april 2004 kl. 09.00 Ild på Rinkenæs Skole Øvelse arrangeret for at øve lærere og elever i hvordan de skal reagere i tilfælde af brand. Bortset fra småfejl gik øvelsen godt, alle kom uskadt ud. Ja
6 20. april 2004 kl. 19.28 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
7 22. april 2004 kl. 10.26 Plejehjemmet Dalsmark Udløst i forbindelse med svejsning af gulvbelægning Nej
8 26.april 2004 kl. 20.40 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
9 12.maj 2004 kl. 9.30 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en kompressor i kælderen Nej
10 20. maj 2004 kl. 10.42 Ild i bygning på Kirkegårdsvej i Gråsten Brand i emhætte p.g.a. en gryde der kogte tør. Både køkken og stuen blev sodskadet. Nej
11 27. maj 2004
kl. 05.02
Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
12 31. maj 2004 kl. 18.14 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
13 17. juni 2004 kl. 23.16 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af røg fra en lader til en el-kørestol. Personalet havde fjernet laderen fra sædet på kørestolen og sørget for udluftning så der ikke skete yderligere skader. Nej
14 28. juni 2004 kl. 23.43 Ild i stråtækket bygning på Dalsgårdvej i Rinkenæs. Der var ild i ca. 2 x 2 m af stråtaget ved ankomst. Naboen havde begrænset ilden med en pulverslukker og haveslangen. Vi slukkede ilden og lagde en presenning over det brændte. Heldigvis var stråtaget blevet brandimprægneret så det var svært at få til at brænde. Ja
15 2. september 2004 kl. 19.05 Brand på Rinkenæs Ungdomsskole Øvelse arrangeret af Aabenraa Kredsens brandværnsforbund. Elever blev evakueret og brand slukket Ja
16 21. september 2004 kl.11.03 Trafikuheld på Krusåvej ud for nr. 11 Der var flere kvæstede, ingen brand. Hovedvejen blev afspærret medens redning og oprydning foregik. Se billeder her Ja
17 26. september 2004 kl. 00.24 Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
18 22. oktober 2004 kl.16.09 Trafikuheld på Buskmosevej ud for nr. 12 Rengøring af vejen efter trafikuheld. Ja
19 22. oktober 2004 kl. 18.52 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af røg fra en piberyger der sad lige under en røgdetektor Nej
20 22.december 2004 kl. 8.15 Ild i en virksomhed på Ulsnæs. Vi tilkaldes som hjælp da automobilsprøjte fra Gråsten er på værksted Alarm udløst ved en fejl i forbindelse med reparationsarbejde Nej
21 31.december 2004 kl. 11.21 Kemikalieudslip på en landejendom i Kværs. Vi tilkaldes som hjælp da automobilsprøjte fra Gråsten er på værksted Udslip af ca. 500 liter Myresyre i en lade pga. et knækket håndtag på tanken. 1 hold kemikaliedykkere fra Gråsten lukker tanken med en prop og derefter arbejder i alt 6 røgdykkerhold med at opsuge syren. Ja

Udkald 2003:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 12. februar 2003
kl. 03.04
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst i nybyggeri uden påviselig årsag Nej
2 23. marts 2003
kl. 20.08
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst ved rygning af cigar under røgmelder Nej
3 3. april 2003
kl. 17.01
Brand i traktor i lade på Sandager Via alarmcentralen, brand i lade. Det viste sig at være en traktor der brændte i laden. Beboerne havde selv dæmpet ilden meget med en vandslange. Traktoren var selv startet og var heldigvis kørt væk fra en vogn med halm. Vi kunne nøjes med at få trukket traktoren ud og efterslukke den. Ja
4 4. april 2003
kl. 11.01
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst i forbindelse med ventilationsarbejde over administration. Nej
5 3. maj 2003
kl. 20.22
Skorstensbrand på Nederbyvej Udkald via alarmcentralen. Skorstenen blev renset og senere kontrolleret af skorstensfejeren Ja
6 18. juni 2003
kl. 11.30
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af røg fra  udstødningen på en græsklipper der trak ind igennem et åbent vindue og i  røgmelder Nej
7 18. juni 2003
kl. 20.36
Brand i maskinfabrik på Egenæs i Gråsten, viste sig at være brand i træaffald på Toftvej. Udkald via 112-alarmcentralen. Vi havde øvelse samme aften og kunne hurtigt køre af sted. Gråsten friv. Brandværn havde også øvelsesaften og de var hurtigere til stede og havde branden under kontrol. Vi returnerede til brandstationen Nej
8 24. juni 2003
kl. 08.10
Brand i virksomhed på Buskmosevej. Udkald via ABA anlæg. Der var ingen brandmelding fra virksomheden, og undervejs indløb der flere opkald om fejl på telefonlinier. Et kraftigt regnskyl aftenen i forvejen havde kortsluttet et telefonkabel der var beskadiget under vejarbejde Nej
9 10. juli 2003
kl. 05.28
Brand i stråtækket beboelse på Dalsgård. Udkald via 112-alarmcentralen. Ved ankomst var der ild i hele stråtaget og spær der var faldet ned på loftet. Heldigvis var alle beboere kommet ud i god behold. Slukningen varede til kl. 12.30 og vi var nede for at efterslukke lidt gløder kl. 18.30. Vi fik assistance fra Gråsten friv. Brandværn og en tankbil fra Kværs/Tørsbøl friv. Brandværn. Se billeder her Ja
10 10. juli 2003
kl. 19.38
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst uden påviselig årsag Nej
11 6. august 2003
kl. 8.15
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af røg fra udstødningsrøret på en lille gravemaskine der var blevet kørt ind på en gang for bryde en væg ned i forbindelse med ombygning Nej
12 13. august 2003
kl. 18.50
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst uden påviselig årsag Nej
13 3. september 2003
kl. 14.55
Brand på Højløkke Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst efter fejl i alarmnettet der overfører vores alarmer Nej
14 20. september 2003
kl. 00.05
Bilbrand på Elleygade i Gråsten Udkald via 112-alarmcentralen. Ved ankomst var Gråsten friv. Brandværn ved at være færdige med at slukke bilen. Vi blev tilkaldt da der kom flere meldinger om brand. Nej
15 16. november 2003
kl. 16.04
Skorstensbrand på Sejrsvej i Rinkenæs Udkald via 112-alarmcentralen. Teknikken drillede og der kom ingen udskrift med adresse på brandstedet. Da vi fik fat i indsatsleder var opgaven løst af Gråsten friv. brandværn Nej
16 22. december 2003 kl. 22.35 Personredning En ældre dame var faldet under et toiletbesøg. Ved en fejl på alarmcentralen blev vi tilkaldt for at hjælpe hende op igen. 3 mand tog til adressen for at hjælpe. Ja

Udkald 2002:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 25. januar 2002 kl. 03.20 Skorstensbrand på Sejrsvej Der var ikke tale om en skorstensbrand, men om en brand i etageadskillesen på gården. Vi måtte både tage loft ned i køkkenet og tage brædder op på loftet for at slukke ilden Ja
2 10. februar 2002 kl.10.10 Skorstensbrand på Krusåvej Skorstenen blev renset og kontrolleret Ja
3 30. marts 2002 kl.08.08 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor over køkken påvirket uden grund Nej
4 13. maj 2002 kl.09.20 Brand Carl C. Biehl Alarmering uden grund, ABA anlæg ikke påvirket Nej
5 23. maj 2002 kl.19.38 Brand i stald på Lundtoftvej i Kværs Et røgdykkerhold indsat til eftersøgning i stald. B-C udlægning for sikring af beboelse, der var heldigvis kun tale om en øvelse. Ja
6 28. maj 2002 kl.09.20 Brand Carl C. Biehl Alarmering uden grund, ABA anlæg ikke påvirket Nej
7 4. juli 2002 kl.10.25 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor påvirket af udstødning fra græsklipper Nej
8 9. juli 2002 kl.11.26 Brand Palægade i Gråsten Brand i køkken og gang, sodsværtning i hele huset. En gryde blev glemt på tændt komfur Nej
9 9. juli 2002 kl.12.36 Brand Kirkegårdsvej i Gråsten Brand på 1. sal, sodsværtning i hele huset, under reparation af fjernsyn Nej
10 8. august 2002 kl. 0.03 Olieforurening På hovedvejen ved Årsbjerg i retning mod Gråsten. Vi blev ved en fejl kaldt ud, olieholdet fra Gråsten klarede det Nej
11 20. oktober 2002 kl.10.36 Brand Melskovvej Brand i maskinhus, Det var en alarmeringsøvelse, ingen skade på maskinhuset Ja
12 6. november 2002 kl. 9.37 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor på loft over køkken påvirket af damp fra køkken pgag utæt udsugnigsrør Nej
13 14. december 2002 kl. 12.29 Brand / røgudvikling fra et sommerhus på Dalsgård( se billeder efter branden var slukket) En del af sommerhuset blev brandskadet, hele huset er kraftigt sodet til Ja

Udkald 2001:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1

Dato / klokken

Alarmering til :

Indsats :

Indsat ?
1 15. januar 2001 kl. 09.58 Skorstensbrand på Nederbyvej Skorstenen blev renset og kontrolleret. Der var ikke sket nogen skade. Ja
2 30. januar 2001 kl. 10.14 Brandalarm fra plejehjemmet Årsag til alarmen var et dampudslip i et rum på plejehjemmet. Der skete ingen skade. Nej
3 31. marts 2001 kl. 02.23 Brandalarm fra plejehjemmet Årsag til alarmen var et defekt brandtryk. Nej
4 24. april 2001 kl. 12.50 Markbrand ved Lærkelunden Årsag var afbrænding af siv på en mark ved siden af campingpladsen, der var fare for at branden ville brede sig til campingvogne Ja
5 07. maj 2001 kl. 19.31 Brand på Bofællesskabet Højløkke Prøvealarmering til det nye bofællesskab. Vi fik afprøvet vores ABA alarmering og fik instruktion i alarmanlægget Ja
6 05. juni 2001 kl. 12.50 Brand i skib Gråsten havn Vi blev indsat til udlægning af flydespærring i havnen og vandforsyning til drejestigen. Der var tale om en prøvealarmering Ja
7 05. juli 2001 kl. 00.04 Brandalarm fra plejehjemmet Alarmen udløst efter rygning på en stue Nej
8 25. oktober 2001 kl. 13.55 Brandalarm fra plejehjemmet Ingen brand, alarmen blev udløst af TDC i forbindelse med kabelarbejde på Nederbyvej Nej
9 26. oktober 2001 kl. 09,11 Brandalarm fra plejehjemmet Ingen brand, alarmen blev igen udløst af TDC i forbindelse med kabelarbejde på Nederbyvej Nej

Udkald 2000:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 5. februar 2000 kl. 20.17 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af varm damp fra et rørbrud i kælderrum

Nej

2 6. februar 2000 kl. 1.54 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen igen udløst i kælderrum pga. fugt fra rørbruddet.

Nej

3 12. februar 2000 kl. 2.15 Brand på Hvedemarken Der var tale om en falsk anmeldelse, husejeren sov og blev noget forskrækket da brandbiler både fra Rinkenæs og Gråsten kom susende. Anmelder kendes ikke.

Nej

4 8. marts 2000 kl. 17.28 Brand på Krusåvej Der var kun tale om en lille brand i en kælder. Under optænding var noget benzin antændt og derfra gik branden over i nogle aviser og kælderdøren. Der skete kun skade på kælderen og elinstallationen her.

Ja

5 13. marts 2000 kl. 17.30 En kat skal reddes ned fra et træ i Nederby Katten havde siddet i toppen af træet i næsten et døgn, uden at den turde kravle ned. 3 mand kørte derned, da stigen blev rejst op mod træet hoppede katten de ca. 9 meter ned, og løb meget stærkt væk fra stedet. Vi blev enige om at den nu kun havde 8 liv tilbage.

Ja

6 17. marts 2000 kl. 10.50 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i loftsrummet over køkkenet. Vi kunne ikke finde nogen årsag. Servicefirma tilkaldt for at kontrollere detektor.

Nej

7  5. april 2000 kl. 11.10 Brand ved Carl C. Biehl Udkald via ABA anlæg. Alarmen var udløst af TeleDanmark. De var i gang med at tilslutte et nyt kabel i et kabelskab, og her havde de lavet en forkert tilslutning. Vi blev efter ordre fra indsatslederen på brandstationen. Ingen indsats.

Nej

8 20. april 2000 kl. 21.04 Brand på Nalmadebro (Gråsten) Udkald til brand i hus. Indsatslederen bad os om at returnere til brandstationen, der havde været brand i en dekoration, men beboerne havde selv slukket ilden.

Nej

9 23. april 2000 kl. 11.12 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i loftsrummet over administration. Vi kunne ikke finde nogen årsag, så servicefirma bliver tilkaldt for at kontrollere detektoren.

Nej

10  5. maj 2000 kl. 7.48 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i kælderen. Den var påvirket af røg fra lodning på rør i kælderen. VVS manden var gået i gang med at reparere uden af give pedellen besked, så ABA anlæg kunne slukkes

Nej

11 25. maj 2000 kl. 19.21 Brand i Bækken Udkald til brand i hus. Ved vor ankomst var der kraftig ild i et værelse på loftet og taget var delvis brændt væk over værelset. Vi indsatte et røgdykkerhold med en HT slange til at slukke ilden og samtidig blev der lavet en B-C udlægning til bagsiden af huset for at sikre at der ikke skete brandudbredelse til resten af huset. Ilden blev slukket uden at der skete vandskade nedenunder. ISS blev tilkaldt for at dække taget af.

Ja

12 26. maj 2000 kl. 20.05 Brand på Gl. Kirkevej Udkald til brand i stråtækket hus. Det viste sig ved vor ankomst kun at være en 45-knallert der var brudt i brand. En nabo havde slukket ilden med indholdet af en 6 kg pulverslukker, så vi kunne nøjes med at kontrollere at der ikke var mere ild og at huset ikke havde taget skade.

Nej

13  7. juli 2000 kl. 10.15 Brand på Vitfoss i Gråsten Udkald til brand i foderstofvirksomhed. Gråsten friv. Brandværn var tilkaldt via ABA anlæg. Vores røgdykkerhold blev indsat til eftersøgning og slukning i kompressorrummet. Det øvrige mandskab blev indsat til køling ved en port på fabrikken. Det virkede meget ægte, men det var kun en alarmeringsøvelse. Formålet med sådan en øvelse er at træne virksomhedens medarbejdere i at reagere korrekt i en given situation. Der var nogle småting at tale om bagefter, men øvelsen var en succes.

Ja

14 20. september kl. 18.56 Brand på Rinkenæs Ungdomsskole Branden var opstået på øverste elevgang, der var flere af de unge der ikke var kommet ud. De første blev reddet ved hjælp af vores skydestige fra et vindue på 2. sal. De øvrige blev reddet ned med stigen fra Gråsten friv. Brandværn. Røgdykkere blev indsat til afsøgning i de forladte værelser.Det viste sig heldigvis hurtigt at der var tale om en øvelse med det primære formål at afprøve alarmerings proceduren på Rinkenæs Ungdomsskole. Der var kun meget små ting der evt. kan rettes

Ja

15 10. oktober kl. 21.25 Brand i Bækken (se billeder efter branden var slukket) Ved vor ankomst var en lille staldbygning og taget på stuehuset omspændt af flammer. Der var ingen personer eller dyr inde i bygningerne. Røgdykkere blev indsat med HT rør for at slukke på loftet af stuehuset og med BC udlægning til slukning af de mange baller halm der lå på loftet. Slukningen blev gjort besværlig af tagbeklædningen –stålplader- men en af kommunens rendegravere kunne klare opgaven med at få taget ned så vi kunne komme til at slukke Der blev udsat brandvagt, for at forhindre opblussen af branden. De sidste brandfolk forlod skadestedet kl. 14.15 onsdag. I alt var der ca. 40 brandmænd og 11 køretøjer indsat, og 2 tankbiler hentede ca. 80.000 liter vand der blev brugt til slukningen.

Ja

16 30. november kl. 21.40 Brand / røglugt på Hvedemarken Beboerne kunne lugte noget brændt, men kunne ikke lokalisere hvor det kom fra. Vi blev bedt om at blive på brandstationen, medens indsatslederen undersøgte sagen. Det viste sig at der var smeltet en ledningssamler i en halogenlampe. Det bevirkede at ledningen også blev brændt, og det var derfra den skrappe lugt kom fra. Da lampen blev skruet ned og båret udenfor aftog lugten straks efter. Vi kunne køre hjem igen uden indsats.

Nej

17 12. december kl. 12.39 Udkald til brand, ukendt adresse Der blev kaldt ud til brand via ABA anlæg, men der kom i første omgang ingen talebesked med ud. Ved andet opkald blev der angivet en virksomhed i Gråsten, automobilsprøjten og tankbilen afgik straks derefter. Det viste sig at et styrekabel til alarmeringsanlægget var blevet gravet over i forbindelse med vejarbejde i Gråsten. Der var ingen brand og vi kunne returnere til brandstationen uden indsats.

Nej

Udkald 1999:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 12. februar 1999 kl. 10.46 Brand i hus på Konkel i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var kun tale om sne der fordampede på et varmt tag

Nej

2 22. februar 1999 kl. 18.40 Bilbrand på hovedvejen A8 Kraftig bilbrand i personbil. Ilden var blevet dæmpet med pulverslukkere fra en nærliggende gård. Vi slukkede med HT og C rør. Bilen udbrændte helt, ingen personskade

Ja

3 29. marts 1999 kl. 20.45 Spuling af vej Nederbyvej spulet med ca. 1000 liter vand efter at gylle var løbet ud på vejen og i kloakken. Kun 1 mand tilkaldt via telefon

Ja

4 12. maj 1999 kl. 11.10 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Det var ikke muligt at finde årsagen til alarmen

Nej

5 13. juli 1999 kl. 16.29 Brand på Dalsmark Plejehjem Brandørene var lukket, men alarmen var ikke gået videre til ABA anlæg. Det viste sig at være en fejl i forbindelse med tilslutning af det nye dement afsnit.

Nej

6 22. juli 1999 kl. 11.15 Brand på Vitfoss i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var brand i en maskine i kælderen, men medarbejdere fra virksomheden og Gråsten friv. Brandværn kunne klare slukningen.

Nej

7 10. august 1999 kl. 22.04 Brand i campingvogn på Lærkelunden Campingvogn udbrændt. Branden startede inde i campingvognen, et stearinlys antændte udstrømmende gas fra en utæt slange. 4 personer bragt til sygehus med forbrændinger og chok.

Ja

8 11. august 1999 kl. 14.41 Brand i lejlighed på Gl. Åbenråvej i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var brand i en el-ventillator. Den var faldet på gulvet og havde antændt gulvtæppe og et bordben. Gråsten friv. Brandværn slukkede selv branden.

Nej

9 13. september 1999 kl. 18.34 Brand i bevoksning på Sandagervej mod Brændstoft Brand i græsrabat / skrænt slukket med 2 HT rør. Ingen skade på den bagvedliggende mark.

Ja

10 9. november 1999 kl. 10.43 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af håndværkere, der var ved at svejse et vinylgulv på en stue. Normalt afbrydes ABA anlæg, men pedellen var på kursus så det var ikke sket.

Nej

11 4. december 1999 kl. 11.05 Rydning af træer på Højmark. 3 træer var væltet over i et hus. De blev trukket bort med vores A – sprøjte. 2 mand tilkaldt

Ja

12 6. december 1999 kl. 1.00 Redning af person fra altan på Dalsgårdvej. Manden var ved et uheld kommet ud på den udvendige side af gelænder på altan. Han er blind så han kunne ikke selv finde tilbage igen. Han blev reddet ned via vores stige og kørt på sygehus til opvarmning. Han havde stået på altanen ca. 1. time, lufttemperatur ca. 1 grad. 3 mand tilkaldt

Ja

Alarmeringer år 2022

 

Brand – 5

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
15   4. august kl. 16.44  Naturbrand på Ravnsbjergvej Der var brand i en lille skrænt, det var slukket med pulverslukkere af personale på stedet. VI efterslukkede med HT slanger og kontrollerede at der ikke var noget der stadig var varmt. Vi mødte 4 mand.  Ja
14 21. maj kl. 12.23 Naturbrand på Sejrsvej Der var ild i et grantræ ved et hus på Sejrsvej. Desværre var et batteri defekt på vores brandbil så den kunne ikke starte. Vores kollegaer fra Gråsten blev tilkaldt. Vi mødte 4 mand. Nej
9 1. februar kl. 05.37 Bilbrand på Buskmosevej En bilist måtte undvige et rådyr og bilen kørte efter dette ind i et træ og brød i brand. Branden blev slukket med en HT slange og der blev til sidst lagt skum ud for at hindre gløder i at antænde. Der var ingen personskade, men bilen udbrændte.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
4 11. januar kl. 14.13 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling i nabohuset fra før, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede igen opgaven  Nej
3 11. januar kl. 12.43 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede opgaven  Nej

 

Redning – 5

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
11 19. februar kl. 04.32  Væltet træ på Buskmosevej og Gl. Kirkevej Stormen havde væltet et træ tværs over Buskmosevej, det blev fjernet og vi fik at vide det ikke var det vi blev kaldt til, endnu et blev fjernet og på vejen hjem fjernede vi et på Gl. Kirkevej.
Vi mødte med 6 mand til opgaven
Ja
8 30. januar kl. 17.20 Assistance med pumpetrailer på havnen i Sønderborg Efter stormen kom vandet retur og varsel var 1,55 m. over normal. Vi lagde sandsække ud flere stedet for at beskytte bygninger. Da vandet kom op var det ca. 40 cm over fortovet. Det vand der kom igennem sandsækkene blev pumpet væk. Indsatsen lykkedes og der skete ingen skader på bygninger. Indsatsen var slut kl. 03.30.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Ja
7 30. januar kl. 10.50 Væltet træ på Vestertoft i Tørsbøl og på Krusåvej Toppen af et grantræ var knækket ca. 2 m. oppe og spærrede vejen. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. På vejen hjem fjernede vi en del af et træ som lå ud over Krusåvej i retning Kruså. Vi mødte med 5 mand til opgaven Ja
6 30. januar kl. 01.35 Væltet træ på Buskmosevej og Tummelsbjerg Et større grantræ var væltet og spærrede vejen i retning Kværs. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. Herefter gik turen til Tummelsbjerg hvor vejen også var spærret af et træ. Efter dette kørte vi til Felstedvej for at hjælpe vores kollegaer fra Gråsten med at fjerne et stort træ. Indsatsen var slut ca. kl. 04.00. Vi mødte med 4 mand til opgaven   Ja
5 29. januar kl. 18.10 Væltet træ på Krusåvej Et mindre træ var væltet og spærrede vejen i retning Kruså. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja

 

ABA alarmer – 6

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
16 30. august kl. 21.51 ABA udkald fra en institution i byen En detektor var udløst uden påvist grund. Den blev renset og anlægget sat i drift igen. Vi mødte 6 mand Nej
13 12. maj kl. 11.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Vi mødte kun 3 mand, vi 3 kunne nå at køre med fra Gråsten som blev kaldt stedet for. Alarmen blev udløst af støv fra håndværksarbejde. Nej
12 5. marts kl. 18.40 ABA udkald fra en virksomhed i byen Ukendt årsag, vi mødte kun 3 mand så vores kolleger fra Gråsten blev sendt til opgaven Nej
10 18. februar kl. 23.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen En detektor blev påvirket af damp efter et meget varmt bad. Efter udluftning kunne vi returnere igen.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Nej
2 3. januar kl. 08.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Samme årsag igen, service firma var på stedet, men alarmen nåede at komme til os.  Nej
1 3. januar kl. 06.20 ABA udkald fra en virksomhed i byen En røgdetektor var påvirket uden grund. Vi kunne hurtigt returnere til stationen Nej

 

Miljø – 0

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
         

 

Alle udkald i året

Udkald 2022:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
 15  4. august kl. 16.44  Naturbrand på Ravnsbjergvej Der var brand i en lille skrænt, det var slukket med pulverslukkere af personale på stedet. VI efterslukkede med HT slanger og kontrollerede at der ikke var noget der stadig var varmt. Vi mødte 4 mand.  Ja
14 21. maj kl. 12.23 Naturbrand på Sejrsvej Der var ild i et grantræ ved et hus på Sejrsvej. Desværre var et batteri defekt på vores brandbil så den kunne ikke starte. Vores kollegaer fra Gråsten blev tilkaldt. Vi mødte 4 mand. Nej
13 12. maj kl. 11.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Vi mødte kun 3 mand, vi 3 kunne nå at køre med fra Gråsten som blev kaldt stedet for. Alarmen blev udløst af støv fra håndværksarbejde. Nej
12 5. marts kl. 18.40 ABA udkald fra en virksomhed i byen Ukendt årsag, vi mødte kun 3 mand så vores kolleger fra Gråsten blev sendt til opgaven Nej
11 19. februar kl. 04.32  Væltet træ på Buskmosevej og Gl. Kirkevej Stormen havde væltet et træ tværs over Buskmosevej, det blev fjernet og vi fik at vide det ikke var det vi blev kaldt til, endnu et blev fjernet og på vejen hjem fjernede vi et på Gl. Kirkevej.
Vi mødte med 6 mand til opgaven
Ja
10 18. februar kl. 23.36  ABA udkald fra en virksomhed i byen En detektor blev påvirket af damp efter et meget varmt bad. Efter udluftning kunne vi returnere igen.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Nej
9 1. februar kl. 05.37 Bilbrand på Buskmosevej En bilist måtte undvige et rådyr og bilen kørte efter dette ind i et træ og brød i brand. Branden blev slukket med en HT slange og der blev til sidst lagt skum ud for at hindre gløder i at antænde. Der var ingen personskade, men bilen udbrændte.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
8 30. januar kl. 17.20 Assistance med pumpetrailer på havnen i Sønderborg Efter stormen kom vandet retur og varsel var 1,55 m. over normal. Vi lagde sandsække ud flere stedet for at beskytte bygninger. Da vandet kom op var det ca. 40 cm over fortovet. Det vand der kom igennem sandsækkene blev pumpet væk. Indsatsen lykkedes og der skete ingen skader på bygninger. Indsatsen var slut kl. 03.30.
Vi mødte med 4 mand til opgaven
Ja
7 30. januar kl. 10.50 Væltet træ på Vestertoft i Tørsbøl og på Krusåvej Toppen af et grantræ var knækket ca. 2 m. oppe og spærrede vejen. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. På vejen hjem fjernede vi en del af et træ som lå ud over Krusåvej i retning Kruså. Vi mødte med 5 mand til opgaven Ja
6 30. januar kl. 01.35 Væltet træ på Buskmosevej og Tummelsbjerg Et større grantræ var væltet og spærrede vejen i retning Kværs. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen. Herefter gik turen til Tummelsbjerg hvor vejen også var spærret af et træ. Efter dette kørte vi til Felstedvej for at hjælpe vores kollegaer fra Gråsten med at fjerne et stort træ. Indsatsen var slut ca. kl. 04.00. Vi mødte med 4 mand til opgaven   Ja
5 29. januar kl. 18.10 Væltet træ på Krusåvej Et mindre træ var væltet og spærrede vejen i retning Kruså. Det blev savet i stykker og fjernet fra vejen.
Vi mødte med 5 mand til opgaven
Ja
4 11. januar kl. 14.13 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling i nabohuset fra før, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede igen opgaven  Nej
3 11. januar kl. 12.43 Bygningsbrand villa/rækkehus  Røgudvikling, ukendt årsag. Vi mødte kun 2 mand, så Gråsten og Egernsund klarede opgaven  Nej
2 3. januar kl. 08.36 ABA udkald fra en virksomhed i byen Samme årsag igen, service firma var på stedet, men alarmen nåede at komme til os.  Nej
1 3. januar kl. 06.20 ABA udkald fra en virksomhed i byen En røgdetektor var påvirket uden grund. Vi kunne hurtigt returnere til stationen Nej  

 

Udkald 2021:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
14 19. oktober kl. 17.33 ABA udkald fra en virksomhed i byen En automatisk brandmelder blev påvirket af damp fra et varmt bad. Der blev luftet ud og vi kunne returnere uden yderligere indsats Nej
13 11. august kl. 14.13 ABA udkald fra en institution i byen Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl og det gav en alarm. Vi ventede til vores indsatsleder var fremme, så kunne vi returnere til brandstationen Nej
12 31. juli kl. 05.38 Assistance bygningsbrand Igen gik turen til Sønderborg, vi skulle stå brandvagt ved industribygningen i 6 timer Ja  
11 29. juli kl. 09.43 Assistance bygningsbrand Vi blev kaldt til Sønderborg hvor en større brand i en industrivirksomhed var i gang siden aftenen før. Vi blev tilkaldt som afløsning til brandslukning. Ja  
10 12. juni kl. 12.24 Indsatsleder eftersyn Årsagen var en mindre brand i et køkken, hvor flere personer var blevet forbrændt. Der var ikke brug for vores indsats, branden var slukket med mindre slukningsmidler Nej  
9 08. juni kl. 14.24 Gårdbrand / fare for dyr Vi kunne konstatere at der var tale om en afbrænding af rest halm på en beton plads. Der var ikke fare for bygninger eller andet så det fik lov til at brænde ud under kontrol af landmanden Nej
8 18. maj kl. 00.02 ABA udkald på en virksomhed i Gråsten En røgdetektor var blevet påvirket af varm damp fordi en slange var hoppet af. Efter udluftning kunne vi returnere til nattesøvnen. Vi blev kaldt da Gråsten var på en anden opgave. Nej
7 10. maj kl. 12.50 ABA udkald på en virksomhed i byen En røgdetektor var blevet påvirket uden påviselig grund Nej
6 09. marts kl. 05.21 Bygningsbrand villa/Rækkehus En villa under renovering i Kværs stod i brand. Sammen med Gråsten, Holbøl, Ullerup, tankvogn fra Broager og kran fra Beredskabstyrelsen i Haderslev blev branden slukket. Der blev brugt BC udlægning, 2 HT-rør og udlagt skum. Indsatsen sluttede kl. 14.10 Ja
5 08. marts kl. 16.16 Mindre forurening – mindre spild i Stjerneparken i Gråsten I en lille skovsø bag Stjerneparken var vandet farvet grønt. Sammen med Gråsten kunne vi vente på miljøafdeling og fjernvarme kom til stede. Der  var tale om sporingsvæske som fjernvarmen bruger for at finde læk i deres ledningsnet. Det er uskadeligt og derfor ingen indsats.  Ja
4 19. februar kl. 09.53 ABA udkald på en virksomhed i byen En røgdetektor var blevet påvirket af udstødningsrøg fra en gaffetruck. Vi blev bedt om at blive i garagen. Nej
3 13. februar kl. 16.43 ABA udkald på en institution i byen Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Efter pedellen var tilkaldt for at skifte glasset ud i trykket kunne vi returnere. Nej
2 06. februar kl. 15.24 Færdselsuheld med fastklemte på Buskmosevej På grund af sneglatte veje kørte en bil ned af en skrænt og lå på hovedet. Vi kunne sammen med Gråsten friv.  Brandværn hjælpe bilisten ud og op til ambulancen. Ja
1 19. januar kl. 16.32 Mindre naturbrand Afbrænding af afklip fra markhegn og lidt gamle møbler. Slukket med 2 HT-rør og udlagt skum. Ja

 

Udkald 2020:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
10 18. december kl. 17.36 ABA udkald på en institution Under madlavning i en af lejlighederne kogte en gryde tør og røgen tilkaldte os. Efter udluftning kunne vi køre hjem igen. Nej
9 16. november kl. 19.14 ABA udkald på en institution Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Efter pedellen var tilkaldt for at skifte glasset ud i trykket kunne vi returnere. Nej
8 11. november kl. 09.09 ABA udkald på en institution En detektor blev fjernet af håndværkere uden at anlægget blev sat i service.
Udkaldet blev annulleret inden afgang fra brandstationen
Nej
7 9. oktober kl. 08.16 Færdselsuheld – Bil i vand Vi blev tilkaldt sammen med Gråsten. Der var ingen opgave til os, så vi blev i garagen. Der blev tilkaldt dykkere for at få bilen op fra havnen Nej
6 23. juli kl. 17.13 ABA udkald på en institution Et brandtryk var blevet påvirket ved en fejl. Der var ingen indsats til os, serviceleder blev tilkaldt for at udskifte glasset. Nej
5 21. juli kl. 19.50 Markbrand Udkaldet kom fra Højløkke, hvor der var brand på en mark ud mod Gl. Kirkevej.
Der var tale om en lovlig afbrænding af resthalm på marken og der var harvet et brandbælte omkring halmen. Vi slukkede det der var mest i brand og lod resten brænde ud.
Ja
4 20. april kl. 15.27 Mindre forurening På Bakkegården stod en bil hvor diesel tanken var utæt. Det diesel der løb ud på vejen blev samlet op og bilejeren blev bedt om at få repareret tanken Ja
3 14. april kl. 18.03 Bygningsbrand, villa /rækkehus Udkaldet kom fra Dyrehegnet, hvor der var brand i et haveskur.
Husejeren og naboer havde fået slukket ilden, vi kunne nøjes med at kontrollere at der ikke var mere ild i udhænget på huset som også var blevet brandskadet.
Ja
2 17. marts kl. 09.31 Bygningsbrand, villa /rækkehus Udkaldet kom fra Vårhøj, hvor der var røgudvikling fra en vaskemaskine.
Vores røgdykkere kontrollerede at der ikke var ild i maskinen og med overtryksventilatoren blev røgen ventileret ud.
Ja
1 22. januar kl. 05.57 Bygningsbrand, industribygning Imellem Gråsten og Adsbøl var der udbrudt brand i en hal med genbrugspap, både i løs vægt og presset i baller.
Gråsten og Egernsund friv. Brandværn blev også tilkaldt.
Da vi kom frem var der ild i pap og maskiner i den ene hal og ilden var gået igennem taget. Vi blev indsat til slukning sammen med brandmænd fra Gråsten og Egernsund og Ullerup kom med deres tankbil for vandforsyning.
En hal ved siden af tog også skade og der var oplagret en større mængde aluminiumprofiler. Nogle var så varme at de smeltede.
Indsatsen var slut omkring kl. 11.45.
Ja

Udkald 2019:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
33 15. december kl. 16.03 Træ væltet på Melskovvej Stormen havde væltet et træ hen over Melskovvej. Træet blev savet i mindre stykker og fjernet fra vejen så den igen var farbar Ja
32 04. december kl. 15.47 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af meget damp i produktionen. Indsatsen blev aflyst lige som vi ankom til adressen. Nej
31 02. december kl. 14.35 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var udløst af nogle håndværkere. Vi mødte kun 3 mand til denne indsats. Indsatsen blev aflyst inden vi kørte fra brandstationen. Nej
30 01. december kl. 15.41 ABA alarm fra en institution her i Rinkenæs ABA alarmen var udløst fordi der blev placeret et stearinlys lige under røgdetektoren. Vi kunne nøjes med at lufte ud i lejligheden. Nej
29 20. november kl. 09.54 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af meget damp i produktionen. Indsatsen blev aflyst inden vi kørte fra brandstationen. Nej
28 12. november kl. 02.35 Brand i industribygning Alarmen kom fra en virksomhed i Gråsten hvor der var kraftig røgudvikling som stammede fra ild i noget halm i et fyringsanlæg. Vi mødte sammen med Egernsund og Gråsten. Vores kollegaer fra Gråsten klarede det selv – og vi kunne finde sengen igen. Nej
27 16. oktober kl. 16.10 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst på grund af høj temperatur i et kælderrum. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
26 16. oktober kl. 14.18 Brand i landbrugsredskab Alarmen kom fra en virksomhed i Gråsten hvor der var ild i noget halm i et fyringsanlæg. Vi mødte kun 3 mand og kunne derfor ikke køre. Vores kollegaer fra Gråsten klarede det selv. Nej
25 03. oktober kl. 16.37 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var udløst af på grund af en defekt røgdetektor på loftet. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
24 02. oktober kl. 21.11 Indsatsleder eftersyn Normalt kun noget indsatslederen lige skal kigge på. Han valgte at kalde os og Gråsten med da der var der var melding om røg i lejlighed på Hvedemarken. Ved vores ankomst kom beboeren ud af lejligheden og blev taget med til den ventende ambulance for at få kontrolleret vejrtrækningen. Vi indsatte derefter et røgdykkerhold for at finde årsagen til røgudviklingen. Det var en gryde på komfuret der var kogt tør og den blev taget med ud. Lejligheden blev godt luftet igennem og indsatsen var slut. Ja
23 19. september kl. 08.40 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var formodentlig udløst af på grund af en defekt røgdetektor. Vores kollegaer fra Gråsten mødte også op og vi kunne returnere kort efter. Nej
22 Tirsdag d. 3. september kl. 09.35 Gas ledningsbrud på Feldstedvej I forbindelse med en underboring af et rør blev et stort gasrør ramt. Vi fik besked på at blive brandstationen da vores kollegaer fra Gråsten var klar. Nej
21 10. august kl. 15.21 Bilbrand lastbil / bus Udkald til brand i lastbil på Dyrhøj. Ved vor ankomst var der kraftig brand i førerhuset. Den blev slukket med 2 af vores højtryksslanger. Efterfølgende blev der udlagt et skumlag for at hindre en genopblusning. Ja
20 31. juli kl. 16.29 Markbrand i Kværs Vi blev alarmeret til en markbrand i Kværs men der var ingen brand. Alarmen var modtaget fra en bil på den nærliggende motorvej. Der var tale om en markbrand ved Nybøl bilisten havde set og vi kunne derfor hurtigt returnere til brandstationen igen Nej
19 28. juli kl. 23.49 Brand i bygning Adsbøl Der blev alarmeret til ild i bygning, men der var tale om en mindre brand i noget bevoksning op af huset. Vores kollegaer fra Gråsten kunne klare det selv og vi kunne hurtigt returnere til brandstationen igen Nej
18 18. juli kl. 15.20 Brand i bygning på Dyrkobbel Vi mødte op som den første bil og gik straks i gang med at efterslukke en mindre brand i et legehus. Beboerne havde selv slukket det meste med en haveslange. Ja
17 17. juli kl. 19.47 Brand i industribygning på Sundsnæs Ved vor ankomst var der ild omkring en olietank med ca. 4000 liter termo-olie.
Vi blev sammen med vores kolleger fra Gråsten og Egernsund samt tankbiler fra Ullerup, Broager og Augustenborg blev indsat til slukning og vandforsyning.
Indsatsen var slut kl. 23.50
Ja
16 15. juli kl. 09.49 Trafikuheld med fastklemte Ingen indsats da vi kun mødte 2 mand på stationen Nej
15 04. juli kl. 02.11 ABA alarm fra en institution i Gråsten ABA alarmen var formodentlig udløst af rygning på et værelse. Vores kollegaer fra Gråsten mødte selvfølgelig før os og vi kunne returnere kort efter. Nej
14 30. juni kl. 13.11 ABA alarm fra en virksomhed i Rinkenæs ABA alarmen var udløst af en ukendt fejl. Der mødte kun 3 mand op til dette udkald og vi blev holdende på brandstationen. Vores kollegaer fra Gråsten mødte op i stedet for os. Nej
13 21. juni kl. 12.54 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten ABA alarmen var udløst i forbindelse med håndværkeres arbejde. Der var ikke brug for vores hjælp og vi returnerede til brandstationen Nej
12 3. juni kl. 17.58 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten Vi var i Gråsten på et førstehjælpskursus og kunne sammen med Gråsten afgå straks. Det var kun en lille opgave og vores kollegaer fra Gråsten kunne klare den selv, så vi blev bedt om at returnere til brandstationen for at genoptage kurset. Neej
11 3. juni kl. 11.03 Gas ledningsbrud ved et hus på Sejrsvej I forbindelse med opgravning af en træstub blev et gasrør revet over. Ved ankomst var en håndværker i gang med at stoppe gasudslippet. Vi returnerede til brandstationen kort efter da der ikke var nogen fare med gassen Ja
10 31. maj kl. 17.03 ABA alarm fra en virksomhed i Gråsten Det var kun en lille opgave og vores kollegaer fra Gråsten var undervejs, så vi blev bedt om at returnere til brandstationen Nej
9 12. maj kl. 18.42 Gårdbrand/ stråtag på Buskmosevej Ved vor ankomst var der ild i stråtaget i et hjørne af bygningen, men lige efter var hele taget i brand.
Vi fik hjælp af vores kolleger fra Gråsten og Egernsund samt tankbiler fra Ullerup, Broager og Augustenborg. Desuden kom 3 biler fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev med lys og kompressor til vores røgdykkerflasker og en stor kran.
Indsatsen var slut kl. 01.45 og Gråsten blev som brandvagt til kl. 06
Ja
8 22. april kl. 17.04 Naturbrand på Fiskenæs i Gråsten Der var brand i bevoksning som blev slukket af både Gråsten og os med HT-rør. Ja
7 17. april kl. 20.01 ABA alarm på en institution her i Rinkenæs Der blev varmet popkorn i en mikrobølgeovn. Popkornene var godt og vel nok og det gav en røgudvikling som satte gang i brandalarmen. Alle var ude og døre og vinduer var åbnet for udluftning så vi kunne nøjes med at tilslutte alarmanlægget igen. Nej
6 Mandag d. 8. april kl. 09.32 Gas ledningsbrud i Kværs På grund af ferie og sygdom kunne vi ikke møde mandskab nok. Gråsten Friv. Brandværn kørte derud. Nej
5 31. marts kl. 16.30 Brand i knallert i Tørsbøl Knallerten blev slukket med et enkelt HT-rør. Vi mødte med 4 mand som var til møde på brandstationen i forvejen og derfor afgik efter ca. 3 min. Ja
4 29. marts kl. 20.02 Skorstensbrand i Kværs Da vores indsatsleder ankom var der var ild i skorstenen. Vi blev indsat med termisk kamera på loft og i stuen for at kontrollere temperatur på skorstenen. Stigen fra Gråsten blev rejst for at rense skorstenen.
Da temperaturen på skorstenen var faldet kunne vi afslutte indsatsen omkring kl. 22.00. Vi mødte 5 mand.
Ja
3 28. februar kl. 05.16 Containerbrand i det fri – i Gråsten En container var på ukendt vis brudt i brand. Vi blev tilkaldt som assistance for Gråsten. Vi kunne vende om da vi var kommet til rundkørslen ved Kongevej, ilden var under kontrol. Her mødte 7 mand. Nej
2 27. februar kl. 11.00 Trafikuheld med fastklemte Ingen indsats da vi kun mødte 3 mand på stationen Nej
1 11. januar kl. 18.05 Gårdbrand med fare for dyr Det var en gårdbrand i Tørsbøl.
Gråsten, Egernsund og Holbøl friv. Brandværn blev også tilkaldt.
Da vi kom frem var der ild i 3 bigballer halm inde i en lade. Det var ikke nødvendigt med så mange brandmænd så Egernsund og Holbøl blev bedt om at køre hjem igen og vi slukkede så sammen med brandmænd fra Gråsten.
Heldigvis var de kalve der stod ved siden af branden blevet drevet ud inden vi kom så der skete ingen skade på dyr. Laden blev lidt beskadiget.
Indsatsen var slut omkring kl. 22.15.
Ja

Udkald 2018:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
16 19. december kl. 20.46 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
15 22. november kl. 22.23 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem. Alarmen blev udløst i et te-køkken hvor en gæst havde lagt noget brød til opvarmning i en mini ovn. Brødene fik lidt for meget og røgen udløste alarmen. Efter udluftning kunne vi køre hjem igen Nej
14 2. november kl. 10.58 Gårdbrand Vi blev sammen med Gråsten og Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt til en gårdbrand i Kværs, der var dog tale om brand i en traktor. Landmanden havde selv fået slukket ilden og vi kunne returnere til brandstationen igen. Nej
13 18. oktober kl. 15.27 Mindre naturbrand Nogle tørre blade var blevet antændt, de lå op ad et halvtag. Tililende havde slukket med en spand vand så vi kunne nøjes med at konstatere det var slukket. Nej
12 10. oktober kl. 18.03 Bygningsbrand Udhus En gammel carport var blevet revet ned og stukket i brand for at få den fjernet. Den blev slukket med 2 HT rør og lidt skum til sidst. Ja
11 2. august kl. 23.03 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem. Det var en alarm fra et værelse som ikke var beboet, så vi formoder alarmen er udløst af en fejl i detektoren eller at det hænger sammen med varmen. Nej
10 15. juli kl. 05.58 Afspærring og oprydning I forbindelse med et trafikuheld på hovedvejen ud for Alnor – Rute 401 – blev vi tilkaldt for at afspærre og regulere trafikken og senere samle bildele sammen. Ja
9 26. juni kl. 10.16 Udkald med pumpe Et gammelt skibsskrog tog vand ind og truede med at synke i havnen i Egernsund. Vi blev tilkaldt med vores klimatrailer for at pumpe vandet ud. Det krævede i alt 4 pumper som i alt fjerner 10000 liter vand i minuttet. Indsatsen var slut kl. 13.00 hvor båden var tømt og kunne flyde igen. Ja
8 2. juni kl. 05.58 ABA udkald Igen en alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra den samme institution som i aftes. Der var heller ingen brand denne gang, det var samme røgdetektor der var påvirket så den blev udkoblet til der kan komme serviceteknikker på mandag Nej
7 1. juni kl. 22.04 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Der var ingen brand i det pågældende område, vi formoder at alarmen skyldes en fejl i røgdetektoren, muligvis varmen. Nej
6 22. april kl. 20.47 Brand i villa / rækkehus I forbindelse med madlavning i et køkken på Stenvej gik der ild i emhætte og loft i køkkenet. VI var hurtigt til stede og kunne overtage slukningen efter en af naboerne som havde holdt ilden nede med en haveslange. Der var kraftig røg i loftsrummet så der blev lavet en åbning i taget så røgen kunne komme ud og der blev lukket op i begge gavle. Ilden var gået igennem loftet og var begyndt at brænde i tagkonstruktionen. Heldigvis var der gipsplader under træloftet hvilket betød at ilden ikke fik fat før vi kom. Der skete ingen personskade, men køkkenet skal renoveres før det kan bruges igen. Ja
5 21. april kl. 10.53 Skorstensbrand En beboer på Melskovvej havde opdaget at der var brand i hans skorsten med masser af røg ud af toppen. Vi var 7 mand på øvelse så vi var klar til afgang da alarmen kom. Det var svært at komme op til skorstenen så stigen fra Gråsten kom i brug. Skorstenen blev renset og skorstensfejeren blev tilkaldt for dagen efter at undersøge om der var sket skade på skorstenen Ja
4 10. april kl. 21.37 Skorstensbrand En beboer på Nederbyvej havde opdaget at der var brand i hans skorsten med både gløder og flammer ud af toppen. Skorstenen blev renset og skorstensfejeren blev tilkaldt for dagen efter at undersøge om der var sket skade på skorstenen Ja
3 8. april kl. 16.51 Ild i el-installation Naboer til en transformatorstation på Dalsgaardvej havde hørt et knald og så kom der røg ud af transformatoren. Da vi må formode der stadigvæk er højspænding på anlægget kan vi ikke gøre noget før en teknikker fra Sydenergi kommer til stede. Vi åbnede en luge så røgen kunne komme ud og slukkede den isolator som var i brand da teknikkeren havde lukket for strømmen Ja
2 1. februar kl. 12.04 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Der var ingen brand, det kunne konstateres at alarmen var udløst af et brandtryk som var blevet ramt af en fragtmand der var i færd med at læsse varer af. Nej
1 11. januar kl. 22.17 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej

Udkald 2017:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
11 19. december kl. 18.18 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
10 17. december kl. 13.41 Brand i villa / Rækkehus Der var udbrudt brand i en garage på Andelstværvej i Rinkenæs. Ilden var kraftig og der var sort røg at se fra brandstationen inden afgang. Vi var indsat med 3 hold røgdykkere sammen med røgdykkere fra Gråsten. Ilden gik under taget til selve huset og der måtte en del af taget åbnes for at få slukket ilden. Ja
9 01. november kl. 18.37 Gasledningsbrud, ikke antændt Gasskyen blev slået ned med vandtåge og vi ventede på at gasfirma kom for at reparere gasledningen. Der blev undervejs også brug for at pumpe vand ud af udgravningen. Ja
8 28. oktober kl. 18.05 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
7 18. oktober kl. 07.03 Brand i industribygning Der var udbrudt brand i en industribygning i Gråsten. Vi blev sammen med Egernsund Friv. Brandværn tilkaldt som assistance. Branden var ikke særlig stor så vi kunne begge returnere uden indsats og lade Gråsten klare den selv. Nej
 6  12. oktober kl. 06.53  ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
 5  11. oktober kl. 21.11  ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
4 16. august kl. 19.14 Gårdbrand med fare for dyr Der var udbrudt brand i et ventilationsanlæg på en gård i Bækken. Ventilatoren brændte og den kraftige røg stod op over taget og ned i stalden. Det betød at ca. 10 grise måtte aflives pga. røgen. Hurtig indsats af vores røgdykkere betød at der ikke blev brug for de tilkaldte styrker fra Gråsten og Egernsund Friv. Brandværn. Ja
3 19. april kl. 18.37 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej
2 13. marts kl. 02.22 Bilbrand Anmeldelse om bilbrand på Buskmosevej. Da vi ankom til adressen var der ingen bil i brand. Vi fortsatte på Buskmosevej for at være sikker på der ikke var en forkert adresse. Bilen stod på parkeringspladsen lige efter Ravnsbjergvej. Den var udbrændt og mens vi fortsatte eftersøgningen slukkede Gråsten Friv. Brandværn de sidste små flammer. Politiet oplyste i dag det var en bil der var stjålet i Tyskland. Nej
1 21. februar kl. 19.39 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af en defekt røgdetektor. Nej

Udkald 2016:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
10 14. november kl. 10.42 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en institution. Alarmen blev udløst da der skete en misforståelse i forbindelse med afprøvning af anlægget op mod vores vagtcentral. Anlægget blev resat og vi kunne returnere til brandstationen igen. Nej
9 10. november kl. 20.16 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at alarmen var udløst af damp fra et varmt bad. Nej
8 05. november kl. 21.30 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
7 10. august kl. 19.16 Mindre forurening En bil i en garage dryppede med olie. Olien blev samlet op og fliser skyllet. Ja
6 10. august kl. 12.35 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
5 6. juli kl. 18.20 Et træ er væltet ud på vejen i Kværs En stor stamme er knækket på et træ og den er væltet ud på Søndertoft i Kværs. Stammen blev savet i stykker og fjernet. Ja
4 12. juni kl. 13.01 Træ truer med at vælte ud på vejen En stort gren er knækket på et træ og den truer med at vælte ud på Nederbyvej. Grenen blev savet ned i stykker og fjernet. Ja
3 26. februar kl. 21.53 ABA udkald En alarm modtaget via det automatiske alarmsystem fra en virksomhed. Alle gæster var kommet ud og det kunne konstateres at der var tale om en teknisk fejl. Nej
2 11. februar kl. 15.40 Ild i affald En husejer var i færd med at brænde affald af. Røgen var til gene for naboerne og bålet blev derfor slukket. Ja
1 1. februar kl. 18.01 Træ truer med at vælte Et stort træ truede med at vælte ned i en husgavl i det kraftige blæsevejr. Træet blev savet i stykker og til sidst blev stammen lagt ned på græsplænen. Ja

Udkald 2015:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
9 28. december kl. 13.48 Ild i pillefyr Gløder / ild var slået tilbage fra pillefyr til tanken med piller. Vores røgdykkere fjernede pillerne der glødede og ejeren kunne tilkalde en vvs mand for at få repareret tanken Ja
8 26. december kl. 15.58 Udkald til pumpeopgave i Vollerup Vi blev som mange andre brandværn tilkaldt pga. de store oversvømmelser efter kraftigt regnvejr. Vi blev bedt om at køre til Vollerup med vores autosprøjte og påhængssprøjten. Pumpeopgaven blev langvarig og derfor blev der indført vagthold som tog nogle timer af gangen. Selve indsatsen var afsluttet d. 28. omkring kl. 05.30. Kl. 09.30 mødtes 5 mand for at køre ud og sammen med andre brandværn at pakke slanger og udstyr sammen. I alt en indsats på ca. 30 timer. Vi var kun lige kommet tilbage på brandstationen da udkald til brand i pillefyr kom. Ja
7 29. november kl. 20.19 Træ spærrer Nederbyvej Et stort træ gav efter for stormen Gorm og spærrede Nederbyvej. Træet blev savet i stykker og fjernet fra vejen Ja
6 17. oktober kl. 12.31 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen udløst af detektor på grund af røg fra madlavning Nej
5 30. september kl. 20.18 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen udløst af detektor på grund af røg fra nogle røgelsespinde Nej
4  18. september kl. 15.46  Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen udløst af detektor på et værelse på grund af damp fra en elkedel Nej
3 1. september kl. 08.32 Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen udløst af detektor i produktionshal på grund af damp fra en maskine Nej
2 5. august kl. 17.05 Ild i container Gløder i en madras. Det blev slukket af vores kollegaer fra Gråsten der var hurtigere på stedet. Nej
1 18. juni kl. 15.51 Trafikuheld med fastklemte på Krusåvej  2 biler med 4 tilskadekomne. Vi ydede førstehjælp til de tilskadekomne og i samarbejde med Gråsten friv. Brandværn blev 2 personer frigjort.
Da bilerne var fjernet blev vejen fejet og olierester blev spulet væk.
Ja

Udkald 2014:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
14 17. december kl. 11.12 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen var udløst efter en utæthed i taget havde fyldt røgdetektoren med vand. Nej
13 20. november kl. 10.31 Automatisk brandalarm fra en virksomhed Alarmen var udløst i forbindelse med rengøring i et kælderrum. Nej
12 09. oktober kl. 08.35 Gas-Ledningsbrud, ej antændt En gasledning var blevet gravet over på en byggeplads. Vi holdt brandvagt indtil DONG kom og reparerede det beskadigede gasrør. Ja
11 01. september kl. 12.40 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen var udløst på en stue hvor en ny beboer lige var flyttet ind. Årsagen var ukendt. Nej
10 15. august kl. 17.16 Min. forurening-Mindre spild Et mindre spild af olie på en 300m strækning. Ja
9 07. august kl. 14.44 Automatisk brandalarm fra en institution Alarmen blev udløst da nogle boller på en brødrister blev for sorte. Der blev luftet godt ud i lejligheden og beboeren og gæsterne kunne nyde de boller der ikke var blevet for sorte. Nej
8 28. juli kl. 20.08 Automatisk brandalarm fra en institution Det var to defekte røgdetektor der lavede alarmen. Kontrolleret der ikke var nogen brand omkring detektoren. Måske er det sommervarmen. Nej
7 12. juli kl. 23.06 Tilkald til redning af en person på en skrænt Det viste sig at være en person som var endt i grøften og ikke kunne finde hjem igen. Anmelderen havde taget sig af vedkommende og der var derfor ikke så alvorlig en indsats til os. Vi kunne returnere igen uden indsats. Ja
6 10. juli kl. 15.46 Automatisk brandalarm fra en virksomhed i Tørsbøl Alarmen blev udløst i et rum med ståltag. Sommersolen har formentlig varmet det så meget op at brandmelderen blev udløst. Der var ingen brand. Nej
5 17. juni kl. 09.30 Brand i villa / Rækkehus Der var kraftig røgudvikling fra en garage på Dyrhøj. Det viste sig det var linoilieklude der var ved at selvantænde. Vores nødbehandler fik til opgave at hjælpe 2 personer, de blev behandlet med ilt indtil ambulance og lægebil kom. Røgdykkere fjernede kludene og luftede ud i garagen. Ja
4 03. april kl. 21.35 Brand i villa / Rækkehus Der var brand i et køkken på Andelstværvej. Vi var hurtigt til stede vores røgdykkere fik slukket ilden. Der var sket en gennembrænding i loftet lige over komfur og hele huset er røgskadet. Ja
3 24. marts kl. 18.57 Skorstensbrand på Buskmosevej Der var flammer og gnister ud af skorstenen ved vor ankomst. Skorstenen blev renset. Både Gråstens stige og liften fra Sønderborg var ude af drift så den nye stige fra Aabenraa kom til hjælp. Det var den første indsats den var på. Ja
2 19. januar kl. 11.58 Assistance på Sandagervej En stor antenne havde revet sig løs i blæsevejret og truede med at falde ned. Ja
1 16. januar kl. 13.12 Automatisk brandalarm fra en institution Det var en defekt røgdetektor der lavede alarmen. Kontrolleret der ikke var nogen brand omkring detektoren. Nej

Udkald 2013:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
8 23. december kl. 14.33 ABA alarm til en virksomhed ABA anlægget havde detekteret en fejl og alarmklokkerne begyndte at ringe. Håndværkere på virksomheden forsøgte at slukke for klokkerne, men trykkede ved en fejl på et brandtryk. Det tilkaldte os. Vi kunne blot nøjes med at resette anlægget og lade et servicefirma tage sig af fejlen på anlægget. Nej
7 26. november kl. 21.23 Skorstensbrand på Sejrsvej Naboerne havde set flammer og gløder ud af skorstenen. Der blev lukket for lufttilførsel til kedlen og brændet blev slukket ned. Skorstenen skal undersøges af skorstensfejeren dagen efter. Ja
6 3. november kl. 12.49 Træfældning på Nederbyvej Der var en stor gren der truede med at knække og tage flere grene med ned på vejen. Liften fra Sønderborg kom til hjælp da vi ikke kan stå på en stige og bruge motorsaven. Da vi var færdige kom naboerne og fortalte om endnu et træ hvor grene truede med at knække. De blev også fjernet. Ja
5 14. september kl. 22.32 Færdselsuheld med fastklemte på Fjordvejen, bilen ligger på taget Der var en fejl i adressen, det var på Krusåvej. Bilen lå på taget og føreren var ikke kommet noget til. Vi lavede sammen med Gråsten en afspærring indtil ambulancen var kørt. Ja
4 13. august kl. 21.35 Tilkaldt til assistance med lys for politiets bilinspektør i forbindelse med et trafikuheld på Fjordvejen. 3 mand kørte afsted for at sætte lys op, retur kl. 23.05 Ja
3 19. juni kl. 16.25 Olieforurening på Sejrsvej Efter kraftigt regnvejr var der et oliespor igennem byen. Vi kørte strækningen og vurderede at der ikke var nok olie til at vi kunne gøre noget. Det vil fordampe uden problemer. Neej
2 21. maj kl. 11.54 ABA alarm til en institution En røgdetektor i en kælderskakt var udløst uden grund. Nej
1 12. marts kl. 10.30 Mindre forurening på Nederbyvej En traktor havde spildt hydraulikolie på ca. 1,5 km. Tankbil fra Egen kom for at spule vejen. Vi fjernede olien hvor traktoren var stoppet. Ja

Udkald 2012:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
         
13  17. oktober kl. 12.09

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i et trapperum. Der var kun brug for lidt udluftning. Nej
12  14. september kl. 20.52

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i en lejlighed. Der var blevet røget lidt meget i lejligheden. Der var kun brug for lidt udluftning. Nej
11

18. august kl. 20.37

ABA brand på en virksomhed i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst. Det var ikke muligt at finde årsagen. Der var ikke brug for slukning. Nej

10

 14. maj kl.11.39 Færdselsuheld – bil i vand på Buskmosevej En bil var kørt af vejen og stod med forenden i et lille vandhul på marken. Føreren sad stadig i bilen da vi ankom. Han blev hjulpet ud og over til ambulancen. Ja

9

06. maj kl. 13.08 Mindre forurening – mindre spild, Sejrsvej Der var en smule olie på cykelsti og fortov efter en bil var kørt ind i bagerbutikken. Olien blev vasket bort med skumvæske. Ja
8

02. maj kl. 00.37

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i en lejlighed. Årsagen er ukendt. Der var ikke brug for slukning. Nej
7

18. april kl. 18.06

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i køkken. Madrester i bunden af ovnen gav røgudvikling da oven blev åbnet. Der var ikke brug for slukning. Nej
  6

 03. april kl. 15.56

 Naturbrand, ca. 20 bigballer i brand

Omkring 20 bigballer var i brand. Der var kraftig røgudvikling så hovedvejen måtte spærres. Bigballerne blev trukket fra hinanden med en traktor og derefter slukket. Det er hårdt arbejde idet alt halmen bagefter skal vendes med en greb og afslukkes. Gråsten friv. Brandværn og en tankbil fra Egernsund friv. Brandværn var også indsat. Se billeder her Ja
5

06. marts kl. 14.28

Brand i villa på Nederbyvej

Branden opstået i forbindelse med svejsning af tagpap på en tilbygning. Spær i en skunk var sodsværtet, men der var kun røgudvikling da vi ankom. Håndværkeren havde været hurtig og slukket med en pulverslukker. Vi fik fjernet isolation i skunken så vi var sikre på der ikke var brand og derefter blev røgen ventileret ud. Ja
4

05. marts kl. 22.56

ABA brand på en institution i Rinkenæs

Brandalarm via det automatiske brandalarmeringsudstyr udløst i køkken uden at vi kunne finde en årsag. Anlægget blev resat og røgdetektoren blev udkoblet indtil der kan laves service på den. Nej
3

24. februar kl. 21.59

Skorstensbrand på Sejrsvej

Mindre brand i skorsten på en gård. Drejestigen fra Gråsten Friv. Brandværn blev brugt for nemt at kunne komme til at rense skorstenen for gløder. Jja
2

30. januar kl. 08.27

ABA – brand i virksomhed i Tørsbøl Udkaldet kom fra en virksomhed i Tørsbøl via det automatiske brandalarmeringsudstyr. Da vi kom derud kunne vi konstatere at et brandtryk var blevet ramt af en palle der skulle flyttes. Der var derfor ingen brand og vi kunne returnere. Nej
1

29. januar kl. 13.38

Containerbrand i det fri på Sejrsvej.

Kraftig brand i affaldscontainer. Den stod i et lille hus sammen med postkasserne til alle boliger. Vores røgdykkere slukkede med 2 HT rør. Se billeder her Ja

Udkald 2011:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
    *****    
15 19. november kl. 15.39 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Alarmen blev udløst i forbindelse med at en røgmaskine blev tændt. Nej
14 18. november kl. 18.50 Automatisk brandalarm fra en institution på Dalsmark Alarmen udløst på et værelse, ingen lugt af røg eller anden årsag at finde. Nej
13 13. oktober kl. 12.16 Skorstensbrand på Buskmosevej Husejeren havde lukket for lufttilførslen til fyret. Røgdykkere fra Gråsten friv. Brandværn fik til opgave at tømme fyret for brænde. Skorstenen blev renset og etageadskillelse kontrolleret. Ja
12 02. oktober kl. 17.46 Automatisk brandalarm fra en institution på Højløkke Alarmen blev udløst da ovnen i køkkenet blev lukket op. Der var dryppet noget ned i bunden og det gav en kraftig røg. Beboere og personale var gået ud i det fri og der var gang i udluftning i køkkenet. Der var ikke behov for vores hjælp. Nej
11 08. september kl. 09.06 Pumpeopgave pga. det kraftige regnvejr. Ved et hus på Buskmosevej var haven og kælder fyldt med vand. Vi pumpede med vores påhængssprøjte og vores dykpumper så både kælder og have var næsten tømt for vand. Desuden skulle vi assistere vejvæsenet med at pumpe en brønd tør inden de kunne reparere et drænrør. Det blev desværre kun ved forsøget da der kom alt for meget overfladevand fra markerne.
Se billede her.
Ja
10 12. august kl. 14.26 Større gylleforurening på en gård på Buskmosevej Gyllen var løbet ud på gårdspladsen efter en teknisk fejl i pumpen. Indsatsen bestod i at pumpe gyllen ud på markerne for at undgå en forurening af vandløb. Ja
9 20. juli kl. 12.13 Trafikuheld med fastklemte Personbil med 3 personer var kørt galt på hovedvejen uden for Rinkenæs. Alle 3 var kommet ud af bilen ved vor ankomst. Vi blev bl.a. indsat til at yde førstehjælp og til trafik regulering.
Se billede her
.
Ja
8 12. juli kl. 07.30 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var stadigvæk en fejl på det automatiske brand alarmeringsanlæg. Det betød at vi blev tilkaldt. Der var ikke nogen brand så vi kunne derefter returnere.  
7 11. juli kl. 17.07 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var en fejl pådet automatiske brand alarmeringsanlæg. Det betød at vi blev tilkaldt. Der var ikke nogen brand så vi kunne derefter returnere. Anlægget blev fejlmeldt. Nej
6 10. maj kl. 09.22 Brand i skraldebil på Årsbjerg Der var brand i affaldet i bilen og kraftig røg. Ved vor ankomst blev der koblet vand til tanken for at dæmpe branden. Bilen blev kørt til brandstationen hvor den blev tømt og ilden slukket helt. Ja
5 03. maj kl. 17.46 Skorstensbrand på Vårhøj Ved vor ankomst var der kraftige flammer ud af skorstenen. Skorstenen blev renset og etageadskillelse kontrolleret.
Se billede her.
Ja
4 27. april kl. 18.38 Bygningsbrand med mange tilskadekomne Det viste sig at være en fælles øvelse på landbrugsskolen. Både Gråsten og Egernsund friv. brandværn var i gang med at redde elever ud da vi ankom. Vi fik til opgave at hjælpe med at slukke en lille brand og som en del af øvelsen var der også arrangeret et trafikuheld med bilbrand. Her blev vores røgdykkere også indsat. Ja
3 16. april kl. 11.16 Brand i båd mellem Sønderborg og Rinkenæs Ingen indsats, det viste sig at båden lå ud for Langballigau i Tyskland. Nej
2 27. januar kl. 18.05 Skorstensbrand i Stranderød Skorstenen blev renset og kontrolleret. Ja
1 20. januar kl. 04.21 Automatisk brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Noget papir var kommet i klemme i en trykmaskine og brød i brand. Operatøren trykkede på et brandtryk inden han fik papiret ud. Bortset fra betjening af alarmanlægget var der ikke behov for vores indsats. Ja

Udkald 2010:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
         
18 21. december kl. 18.56 Mindre forurening i beboelse på Fjordvejen Der var løbet fyringsolie ud i kælderen efter at der var blevet fyldt for meget på olietanken. Formodning om op til 300 liter fyringsolie. Vi forsøgte at suge olien op fra gulvafløb, men det var ikke muligt. Forsøgte så at finde ud af hvor olien var løbet hen, bedste gæt var i et dræn og ud i fjorden. Gråsten Friv Brandværn lagde en flydespærring i bækken på golfbanen for at fange noget hvis det kom den vej. Ja
17 29. november kl. 14. 56 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst i forbindelse med service på det automatiske brandalarmeringsanlæg. Der blev derfor ikke brug for vores indsats. Nej
16 12. november kl. 15.23 Mindre forurening efter færdselsuheld på Årsbjerg Vejen blev vasket med sæbe og efterfølgende spulet. Trafikken blev reguleret under indsatsen. Både mandskab her fra Rinkenæs og fra Gråsten var i gang. Se billeder her. Ja
15   1. november kl. 08.23 Mindre forurening i beboelse på Sejrsvej Olietanken i en bagbygning var blevet utæt og der løb ca. 25 liter fyringsolie ud. Olien blev samlet op og tanket blev tætnet. Ja
14 29. september kl. 12.54 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst på grund af damp fra en kaffemaskine der blev afkalket i kælderen. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Neej
13 8. august kl. 07.39 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp fra en vandkoger på et af værelserne. Efter udluftning af værelset blev vi budt på morgenkaffe – tak for det. Nej
12 22. juli kl. 13.01 Automatisk Brandalarm fra bofællesskabet på Højløkke Her blev alarmen udløst i en af lejlighederne uden grund. Vi kunne konstatere at der ikke var nogen ild og beboerne var ikke hjemme. Nej
11 17. juli kl. 20.23 Assistance til Gråsten ved bygningsbrand på Naldmadebro Parcelhuset var overtændt ved indsatslederens ankomst. Derfor blev vi tilkaldt til assistance. Vores røgdykkere blev indsat. Da der var problemer med at starte tankbilen kom den senere af sted og blev derfor ikke indsat. Ja
10 10. juli kl. 21.53 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp fra en vandkoger på et af værelserne. Indsatslederen var hurtigt til stede og bad os returnere til brandstationen da der ikke var brug for os Nej
9 16. maj kl. 09.18 Assistance til Gråsten på Marina Fiskenæs Der var brand i Sauna og omklædning. Hele bygning var røgfyldt så vores røgdykkerhold blev indsat for at kontrollere brandudbredelse og overtryksventilere loftet over receptionen. Ja
8 21. april kl. 07.46 Automatisk Brandalarm fra Benniksgaard Hotel Alarmen blev udløst af damp efter badning på et af værelserne. Efter at der blev luftet ud kunne vi køre hjem igen. Nej
7 26. marts kl. 16.00 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev igen udløst på grund af kraftig cigarrygning i en lejlighed. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
6 22. marts kl. 17.42 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst på grund af kraftig cigarrygning i en lejlighed. Efter at der blev luftet ud kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
5 2. marts kl. 14.42 Automatisk Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Alarmen blev udløst under nogle håndværkeres arbejde. Efter at ABA anlægget blev sat i servicestilling kunne vi returnere til brandstationen igen. Nej
4 19. februar kl. 09.32 Brand i campingvogn på Sejrsvej Efterslukning, noget grillkul lå på i det tidligere fortelt og glødede. Slukket af et par mand med HT rør. Alt blev jo ikke vendt af hensyn til brandefterforskning. Ja
3 18. februar kl. 19.19 Brand i campingvogn på Sejrsvej Campingvognen var overtændt ved vores ankomst. Vi slukkede den med både HT rør og C rør. Politiet ville komme forbi fredag for at undersøge brandårsagen. For ikke at rode det hele fra hinanden for at slukke alt og fjerne spor fra brandårsagen lagde vi til sidst et lag skum over for at undgå at det blussede op igen. Der var heldigvis ingen personskade. Billeder Ja
2 1. januar kl. 04.59 Tankvognsassistance til Avnbøl Der var brand i en lade med halm i Avnbøl hvor flere brandværn var i gang. Vi fik til opgave at  levere 3 læs vand til brandslukningen. Ja
1 1. januar kl. 04.37 Tankvognsassistance til Kværs Der var brand i en villa på Ladegårdsvej i Kværs og vores tankbil blev tilkaldt for at være sikker på at der var vand nok til slukning. Ved ankomst blev vi sendt videre til en samtidig gårdbrand i Avnbøl. Ja

Udkald 2009:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
           
7 31. december kl. 15.01 Ild i skraldespand på Buskmosevej. En skraldespand på P-pladsen lige efter Ravnsbjergvej var i brand. Der lå noget fyrværkeri omkring den. Den blev slukket af mandskab fra Gråsten friv. Brandværn der har en hurtigere kørevej dertil. Nej
6 26. december kl. 08.20 Tankvognsassistance til Gråsten Der var brand i en ejendom på Jernbanegade i Gråsten. Vi blev tilkaldt for at sikre vandforsyningen til slukningen sammen med tankvognen fra Gråsten. Vi fik afleveret ca. 4000 liter vand til Gråsten og kunne derefter returnere Ja
5   5. november kl. 19.08 Brand på Dalsmark Plejecenter En beboer sad og røg lige under en røgdetektor. Personalet havde fået luftet ud og der var ingen fare. Nej
4 30. oktober kl. 21.20 Bilbrand på Nederbyvej En personbil var pludselig begyndt at lugte af røg under kørslen. Føreren fik stoppet bilen og kom sammen med passageren ud af bilen i tide. Ved vor ankomst var der kraftig brand i motorrum og lidt i kabinen. Ilden blev slukket, men bilen er totalskadet. Billede Ja
3 23. oktober kl. 15.11 Træfældning Et træ var væltet ud over hovedvejen på Årsbjerg. Træet var for længst gået ud og i det kraftige blæsevejr knækkede stammen.  Træet blev løftet væk fra vejen og da vi ikke har en motorsav blev mandskab fra Gråsten friv. Brandværn indsat til at skære træet i mindre stykker så det ikke generer trafikken mere. Ja
2   3. oktober kl. 16.40 Træfældning 2 mand med en motorsav tilkaldt da der var væltet et træ ud over Sandagervej. Ja
1  20. februar kl. 11.43 Tankvognsassistance til Kværs Der var brand ved Kværs Autoophug og vores tankbil blev tilkaldt for at være sikker på at der var vand nok til slukning. Der blev ikke brug for os. Nej

Udkald 2008:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1  7. januar kl. 20.53 Skorstensbrand på Tummelsbjerg Der var brand øverst i skorstenen og gløderne fløj ud i den kraftige blæst. Der blev lagt stiger på taget og en røgdykker iført faldsikringsudstyr blev sendt op for at rense skorstenen. Ja
2 15.marts kl. 18..36 Brand i villa på Egernvej Der var brand i emhætte og røg på loftet. Beboerne havde selv slukket med en haveslange så vores røgdykkere kunne nøjes med at kontrollere loftet for evt. brand og lufte ud. Vi var lige blevet færdige med vores generalforsamling og de gule ærtet så vi kunne afgå øjeblikkelig fra brandstationen. Ja
3 18. april kl. 18.23 Naturbrand på Knudsmade Et stykke på ca. 2 x 6 meter af skrænten ved Gendarmstien brændte. Forbipasserende og beboere havde med en spandekæde fra fjorden slukket branden da vi kom. Vi kunne derfor nøjes med at efterslukke bladene og græsset. Ja
4 24. maj kl. 19.26 Ild i affaldsoplag ved Ahlmannsparken Der var ild i en støvsugerpose og nogle poser med høvlspåner der stod udenfor hallen. De blev slukket af Gråsten friv. Brandværn der selvfølgelig kom før os. Nej
5 30. maj kl. 16.07 Tankvognsassistance Der var problemer med vandværket i Kværs. Vi skulle derfor hjælpe med at køre vand fra Rinkenæs og Gråsten til vandværket. Der blev leveret 18.000 liter vand ialt blev det til ca. 56.000 liter Ja
 6  3. august kl. 16.52 Gylleforurening Melding om kraftig gylleforurening i Markbæk. Vi hjalp med at undersøge forureningens udstrækning. Det viste sig umuligt at fjerne gyllen da hele bækken var forurenet. Ja
7  6. august kl. 14.10 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm udløst af en beboers piberygning i gangen ved hovedindgangen. Der var ikke behov for yderligere indsats, piben var slukket. Nej
8 28. september kl. 08.52 Brandalarm fra en virksomhed på Buskmosevej Der var her tale om en automatisk brandalarm fra en virksomhed. Der var ingen ild, men sansynligvis fugt i en detektor under et halvtag Nej
9 9. oktober kl. 20.41 Trafikuheld med fastklemte Der var sket et trafikuheld på Sejrsvej 75. En bil var kørt op på fortovet og over betonkanten ved Rinkenæs Pizza. Bilen var nu klemt fast mellem huset og betonkanten. Chaufføren kunne derfor ikke komme ud ved egen hjælp da dørene ikke kunne åbnes. Vi blev indsat til at yde førstehjælp og regulere trafikken på hovedvejen. Gråsten friv. Brandværn blev indsat til at klippe hængsler i ryglænet over så chaufføren på et spineboard kunne trækkes bag ud af bilen og  derefter blev hun kørt til Aabenraa Sygehus. Ja
10 21. oktober kl. 09.18 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm som blev udløst da en avis blev antændt af et fyrfadslys. Personalet var hurtige og fik slukket ilden med vand. Der skete heldigvis ikke nogen skade på beboerne. Der var ikke behov for yderligere indsats, avisen var slukket. Nej
11 24. november kl. 17.32 Brandalarm fra Hotel på Sejrsvej Her var det nye automatiske alarmeringsanlæg i gang for første gang. Brandalarmen kom fra et af værelserne, nærmere eftersyn viste at en gæst havde taget et meget langt og varmt bad  for at få varmen efter en dags arbejde udendørs. Dampen der kom ud fra badeværelset da døren blev åbnet fik alarmen til at gå i gang. Der blev luftet godt ud på værelset. Ikke behov for yderligere indsats Nej
12 29. november kl. 21.44 Brandalarm fra Dalsmark Plejecenter Der var her tale om en automatisk brandalarm som blev udløst af røg fra stjernekastere brugt til at gøre en familiefest lidt mere festlig. Børn og unge deltagere fik lov til at se på brandbilerne og sidde i dem. Der var ikke behov for yderligere indsats. Nej

Udkald 2007:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 15. april kl. 04.00 Danish Crown i Blans Kun tankbil tilkaldt, kørte ca. 63.000 liter vand til slukningen Ja
2 14. maj kl. 19.20 Bygningsbrand i virksomhed på Ulsnæs Der var tale om en øvelse i en bygning der skulle rives ned. Vi blev indsat med 2 røgdykkerhold til eftersøgning i røgfyldte rum. Alle døre var i forvejen blevet aflåst så der var lidt mere arbejde til røgdykkerne. Ja
3  3. juni kl. 15.37 Bilbrand i det fri på Kirkevej i Rinkenæs Bilen var overtændt ved vor ankomst, alle var kommet ud. Bilen var begyndt at lugte af røg og kort tid efter var den brudt i brand. Branden blev slukket med 2 HT rør. Ja
4 14. juni kl. 19.15 Bygningsbrand påBuskmosevej Der var også her tale om en øvelse i en bygning der skulle rives ned. Vi blev indsat med 1 røgdykkerhold til eftersøgning i røgfyldte rum. Ja
5 20. august kl. 23.18 Pumpeopgave på Egernvej Under set kraftige skybrud var der fare for at vandet ville trænge ind i nogle parcelhuse. Med påhængssprøjten lykkedes det at fjerne så meget af vandet så faren drev over – ved disse huse. Der var mange andre huse der blev oversvømmet, bl. a. kommunens kommandocentral og kantinen på det gamle rådhus. Indsatsen sluttede ca. kl. 06.00 næste morgen Ja
6 20. august kl. 23.35 Tankvognsassistance til brand på Sønderborg Landevej Tankvognen afgik omgående, p.g.a. oversvømmelse under jernbanen kørte vi en omvej. Under et 90 gr. sving kom tankbilen for langt over i den modsatte vejbane og kørte ud i rabatten og sank her ned i grøften. Der stod ca. 25 cm vand på vejbanen så der har nok været tale om akvaplaning. Der skete ingen skade på tankbilen. Ja
7 22. september kl. 17.46 Brandalarm fra Plejecenter Dalsmark Her var der blevet tændt op i en grill på en terrasse. Beboerne og de pårørende var klar til at grille, men røgen fra grillen trak ind gennem terrassedøren og aktiverede den automatiske brandalarmering – vores indsats var der ikke behov for Nej
8 12. oktober kl. 12.44 Skorstensbrand i Stranderød Vi fik ingen adresse på grund af en fejl i vores printer på stationen. Vi mødte derfor senere som Gråsten på skadestedet. Derfor overtog Gråsten rensningen af skorstenen og vi kunne hurtigt returnere til brandstationen. Nej
9 22. oktober kl. 19.02 Brand på Rinkenæs Efterskole Der var heldigvis tale om en øvelse som Efterskolen havde bedt om for at afprøve deres beredskabsplan. Som et led i øvelsen viste det sig at 5 elever ikke var kommet ud og det blev så brandværnenes opgave at finde og evakuere dem. Vores røgdykkere blev indsat til redning på den ene pigegang og Gråsten friv. Brandværn blev indsat med både røgdykkere og drejestigen på drengegangen. Øvelsen gik godt og der var bagefter et par punkter som Efterskolen ville kigge lidt mere på. Ja
10 2. november kl. 16.10 Tankvognsassistance til brand i Bojskovskov Der var tale om en kraftig brand i en stråtækket ejendom der krævede meget vand til slukningen. Gråsten og Ullerup friv. Brandværn var i gang med slukningen, tankvogne fra Vester Sottrup, Gråsten, Kværs-Tørsbøl og Rinkenæs kørte i pendulfart for at levere vand nok. Vi kørte ca. 36.000 liter vand til brandslukningen. Ja
  ** ** ** **

Udkald 2006:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 01.01.2005 kl. 04.01 Ild i container i bygning på Johs. Kocks Vej i Gråsten Affaldscontainer antændt. Den stod op ad boldklubbens klubhus så udhæng blev sodsværtet og røgen trak ind i omklædningsrummene. Gråsten friv. Brandværn kunne selv klare opgaven. Nej
2 02.02.2006 kl. 9.33 Skorstensbrand på Nederbyvej Skorstenen blev renset for brændende løbesod og etageadskillelsen blev kontrolleret for evt. skader. Ja
3 08.02.2006 kl. 08.51 Containerbrand på Ravnsbjergvej Der var ild i deponi containeren på genbrugspladsen. Gråsten friv. Brandværn var hurtigere som os og slukkede selv Nej
4 04.03.2006 kl. 12.52 Gasrørsbrud  på Søndertoft i Kværs Et gasrør til husinstallation var gravet over. Vi blev blot tilkaldt som ekstra hjælp da Gråsten friv. Brandværn var til 40 års jubilæum ved en brandmand. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen Nej
5 07.03.2006 kl. 14.58 Gasrørsbrud  på Gl. Færgevej i Alnor Et gasrør til husinstallation blev revet over i forbindelse med optagning af træstubbe. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen Nej
6 18.03.2006 kl.18.30 Ild i Institution på Dalsmark Udkald via ABA anlæg. Alarmen var udløst pga kraftig rygning i en lejlighed. Vi kom ikke ud at køre selvom vi var 14 mand på stationen efter generalforsamlingen. Der kom ingen seddel ud af printeren og efter opkald til Indsatsleder blev vi enige om at blive på stationen og fortsætte med de gule ærter m.m. Nej
7 11.04.2006 kl. 18.30 Ild i etageejendom, Nygade i Gråsten Branden viste sig at være en øvelse, arrangeret af vores beredskabschef. Huset skal snart vige pladsen til fordel for nogle svingbaner og andet vejændringer. Huset var fyldt med røg og vores røgdykkere fik til til opgave at finde en person i kælderen og derefter en anden person på 1. sal. Begge eftersøgninger gik godt og personerne blev reddet ud i det fri. Desværre kunne vi ikke sætte ild på huset for at gøre øvelsen mere realistisk men måtte nøjes med at bruge teater røg. Ja
8 17.04.2006 kl. 01.05 Ild i butik / Pizzeria, Jernbanegade i Gråsten Der var ild i et pizzeria med kraftig røgudvikling i butikken og i lejlighederne på 1. og 2. sal. Beboerne var kommet ud og Gråsten friv. Brandværn var i gang med slukning i butik og eftersøgning i lejlighederne. Vi indsatte et ekstra røgdykkerhold til slukning i butikken og ydede førstehjælp (ilt) til ejeren af pizzeria og en ung mand der havde hjulpet med at få beboerne ud. Der blev tilkaldt 2 ambulancer og skadeservice. Indsats afsluttet ca. 02.30 Ja
9 18.04.2006 kl. 18.03 Ild i industribygning, Bomhusvej i Gråsten Det viste sig at være en alarmeringsøvelse arrangeret af Aabenraa Kredsens Brandværnsforbund. Kontoret var fyldt med røg og der skulle eftersøges efter gasflasker. Vi fik til opgave at hjælpe med udstyr og materiel da det var vores automobilsprøjte der kom først ind til skadestedet. De var både HT og B -C udlægning. Ja
10 22.04.2006 kl. 12.50 Oliespild ved OK tanken på Sejrsvej Her var der tale om et mindre oliespild på betonbelægningen ved tanken. Der blev strøet Perlite over til at binde olien og derefter blev det fejet op og fjernet. Ja
11 08.06.2006 kl. 16.48 Ild i etageejendom på Torvet i Gråsten Der var røgudvikling i en bank i Gråsten. Kilden blev ikke fundet, men det formodes at et cigaretskod er tabt ned i ventilationsskakt. Vi stod klar med et røgdykkerhold og hjalp med at regulere trafikken igennem Gråsten Ja
12 06.07.2006 kl. 14.10 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst af støv i en detektor Nej
13 22.07.2006 kl. 17.00 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst p.g.a. varmen Nej
14 28.07.2006 kl. 18.48 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen er formodentlig udløst p.g.a. varmen Nej
15 08.08.2006 kl. 09.18 Ild i villa på Dyrkobbel Der var en kraftig tagbrand i parcelhuset. Vi blev manuelt tilkaldt af indsatsleder da der var problemer med vores vagtcentral. Der var kun brug for vores tankbil Ja
16 08.08.2006 kl. 10.30 Brand i mark og mejetærsker på Egedam Markbrand slukket med vand og branddasker, brand i korntank på mejetærsker slukket med skum Ja
17 16.09.2006 kl. 16.02 Brandalarm fra en Institution på Højløkke En køkkenrulle var væltet over på en tændt kogeplade. Det automatiske brandalarmeringsanlæg virkede selvfølgelig. Personalet smed køkkenrullen i vasken og ilden var slukket. Et stykke af skurelisten var forkullet. Nej
18 07.10.2006 kl. 16.42 Gasrørsbrud  på Nederbyvej i Rinkenæs Et gasrør til husinstallation var gravet over i forbindelse med planering af grunden. Der var ikke behov for indsats, DONG teknikker kom for at svejse røret sammen igen. Nej
19 29.10.2006 kl. 08.17 Ukendt udkald Udkald via telefon. Det  var ikke muligt at få kontakt til indsatsleder via radio eller telefon. Vi valgte at køre hjem igen. Det viste sig at vi skulle have været indsat til sikring af en nabobygning i forbindelse med en brand i et udhus Nej
20 14.12.2006 kl. 22.18 Ild i Institution på Dalsmark Alarmen udløst efter brug af stjernekastere. Indsatsleder blev ringet op fra institutionen og indsatsen blev aflyst. Nej
21 29.12.2006 kl. 17.41 Ild i villa på Kongevej i Gråsten Anmelder kunne lugte røg i opgangen og var bange for at der var ild. Det viste sig at røgen stammede fra affyring af fyrværkeri. Nej

Udkald 2005:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?  
1 07.01.2005 kl. 11.45 Ild i bygning på Felstedvej Alarm fra ABA anlæg, udløst af røg fra en kædesav der trak ind gennem et åbent vindue. Nej
2 14.01.2005 kl. 07.26 Ild i bygning på Sejrsvej Halm og andet affald fra nedrivning af gammel gård blev brændt af, kraftig røg generede på hovedvejen gennem byen og ilden blev derfor slukket. Ja
3 15.01.2005 kl. 05.04 Ild i bygning, Domhusparken i Gråsten Ved vores ankomst havde Gråsten friv. Brandværn slukket ilden Der var kun ild i en affaldscontainer der stod udenfor huset. Nej
4 3.2.2005 kl. 13.15 Ild i virksomhed på Buskmosevej Alarmen blev udløst i forbindelse med arbejde på det automatiske brandalarmeringsanlæg. Det var ved en betjeningsfejl ikke blevet koblet fra i vores vagtcentral Nej
5 13.2.2005 kl. 17.17 Ild i bygning på Slotsgade i Gråsten Der var kraftig røg i hele trapperummet da indsatsleder kom frem. Røgen kom fra en vasketøjskurv i kælderen. Den blev båret ud i det fri og slukket af Gråsten friv. Brandværn. Vi bliver tilkaldt som ekstra mandskab uden at blive sat i gang med arbejdet. Nej
6 13.2.2005 kl. 21.45 Skorstensbrand på Hovgård i Rinkenæs Der var ikke meget at se ved vor ankomst, husejeren havde lukket for lufttilførslen til brændeovnen og det stoppede skorstensbranden. Skorstensfejeren vurderede at der ikke var behov for at rense skorstenen før dagen efter så der blev ikke brug for vores hjælp. Neej
7 1.3.2005 kl. 11.50 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen var udløst i forbindelse med rengøringsarbejde. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
8 7.3.2005 kl. 0.41 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst efter rygning i en af lejlighederne. Beboeren havde siddet under en røgdetektor og smidt cigaretskodden i noget papir ved  vasken. Personalet havde fjernet det og luftet ud. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
9 5.4.2005 kl. 10.37 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst i forbindelse med rengøring omkring en røgdetektor. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
10 17.5.2005 kl. 8.15 Ild i bygning i Gråsten Der var røgudvikling fra et kælder vindue ved en virksomhed på Nygade. Kælderlokalerne var røgfyldte men der var ingen ild. Ilden blev slukket med en vandslukker indhold 10 liter vand. Gråsten friv. Brandværn kunne klare indsatsen selv Nej
11 13.6.2005 kl. 16.10 Gasledning gravet over på Bomhusvej Det viste sig at være en øvelse arrangeret af DONG. Vores automobilsprøjte var til reparation, derfor mødte vi kun med tankbil. Vi leverede vand til automobilsprøjte fra Gråsten friv. Brandværn. I en rigtig indsats ville der være behov for mange folk til evakuering af de omkringboende. Nej
12 3.7.2005 kl. 20.12 Ild i lejlighed i Gråsten En pizza i ovnen blev glemt og hele køkkenet var indhyllet i røg. Gråsten friv. Brandværn var på pletten før os og i gang med at lufte ud, vi kunne returnere uden indsats. Nej
  11.7.2005 kl. 06.33 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst af en ukendt årsag. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
13 17.7.2005 kl. 14.25 Ild i parcelhus i Kværs Vi blev tilkaldt som hjælp til vandforsyning til Kværs-Tørsbøl og Gråsten friv. Brandværn der var i gang med at slukke en brand opstået i køkkenet på huset. En af vore røgdykkere blev indsat sammen med en fra Gråsten. Huset blev kraftigt brand og sodskadet. Ja
14 20.7.2005 kl. 20.12 Ild i sommerhus på Fiskenæs Ilden var startet pga leg med et fyrtøj. Dyne og madras var smidt udenfor af beboer inden brandværn mødte frem. Der blev ikke brug for vores hjælp. Nej
15 6.8.2005 kl. 23.27 Bilbrand på Fjordvejen Kraftig brand i VW transporter der var parkeret ved et hus på Fjordvejen. Bilen brændte kraftigt da vi ankom. Branden blev slukket med et HT rør. Ja
16 27.8.2005 kl. 12.42 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem Alarmen indløb igen via det automatiske alarmeringsanlæg på Plejehjemmet. Alarmen blev udløst da døren til et rygerum blev åbnet. Den kraftige røg fra cigarer og cigaretter der kom ud påvirkede en røgdetektor der sad på gangen lige uden for døren. Der blev ikke brug for vores indsats. Nej
17 25.10.2005 kl.9.55 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem I forbindelse med støvsugning i krybekælder fløj cementstøv i en røgdetektor Nej
18 26.10.2005 kl. 02.19 Brand i etageejendom i Borggade i Gråsten Meldingen lød alvorlig, men heldigvis var beboerne kommet ud ved egen hjælp. Der var kun ild i el-gruppetavlen til 3 lejligheder. Tavlen udbrændte. Der var kun brug for Gråsten friv. Brandværn Nej
19 1.11.2005 kl. 21.23 Brand i butik på Torvet i Gråsten Ilden var startet af en halogenlampe i loftet. Der var også her kun brug for Gråsten friv. Brandværn Nej
20 19.11.2005 kl. 23.21 Brand i container på Ravnsbjergvej Ild i åben container, indhold beregnet til deponi. Ilden blev slukket af Gråsten friv. Brandværn, en af vore røgdykkere hjalp med at flytte rundt på materiale i container. Formodentlig antændt af varm aske. Ja
21 5.12.2005 kl.14.24 Brandalarm fra Dalsmark Plejehjem I forbindelse med luciaoptog blev en røgdetektor påvirket. Ingen indsats påkrævet Nej

Udkald 2004:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 16. januar 2004
kl. 21.52
Ild i bygning på Toldbodgade i Gråsten. Alarmen var ringet ind via 112 fordi det interne varslingsanlæg kom med “mærkelige lyde”. Ingen indsats Nej
2 18. januar 2004
kl. 09.04
Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
3 11. februar 2004
kl. 11.14
Ild i bygning på Buskmosevej Fejlalarm fra ABA anlæg Nej
4 28. februar 2004
kl. 13.57
Ild i bygning på Havnegade Prøvealarmering til eftersøgning og slukning i bygninger der skal rives ned. Vi blev indsat til at forhindre en dieseltank i at eksplodere, desuden 1 røgdykker afgivet til Kværs – Tørsbøl Ja
5 20. april 2004 kl. 09.00 Ild på Rinkenæs Skole Øvelse arrangeret for at øve lærere og elever i hvordan de skal reagere i tilfælde af brand. Bortset fra småfejl gik øvelsen godt, alle kom uskadt ud. Ja
6 20. april 2004 kl. 19.28 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
7 22. april 2004 kl. 10.26 Plejehjemmet Dalsmark Udløst i forbindelse med svejsning af gulvbelægning Nej
8 26.april 2004 kl. 20.40 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
9 12.maj 2004 kl. 9.30 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en kompressor i kælderen Nej
10 20. maj 2004 kl. 10.42 Ild i bygning på Kirkegårdsvej i Gråsten Brand i emhætte p.g.a. en gryde der kogte tør. Både køkken og stuen blev sodskadet. Nej
11 27. maj 2004
kl. 05.02
Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
12 31. maj 2004 kl. 18.14 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af kraftig røg fra en cigarryger Nej
13 17. juni 2004 kl. 23.16 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af røg fra en lader til en el-kørestol. Personalet havde fjernet laderen fra sædet på kørestolen og sørget for udluftning så der ikke skete yderligere skader. Nej
14 28. juni 2004 kl. 23.43 Ild i stråtækket bygning på Dalsgårdvej i Rinkenæs. Der var ild i ca. 2 x 2 m af stråtaget ved ankomst. Naboen havde begrænset ilden med en pulverslukker og haveslangen. Vi slukkede ilden og lagde en presenning over det brændte. Heldigvis var stråtaget blevet brandimprægneret så det var svært at få til at brænde. Ja
15 2. september 2004 kl. 19.05 Brand på Rinkenæs Ungdomsskole Øvelse arrangeret af Aabenraa Kredsens brandværnsforbund. Elever blev evakueret og brand slukket Ja
16 21. september 2004 kl.11.03 Trafikuheld på Krusåvej ud for nr. 11 Der var flere kvæstede, ingen brand. Hovedvejen blev afspærret medens redning og oprydning foregik. Se billeder her Ja
17 26. september 2004 kl. 00.24 Plejehjemmet Dalsmark Fejlalarm fra en detektor, ingen årsag Nej
18 22. oktober 2004 kl.16.09 Trafikuheld på Buskmosevej ud for nr. 12 Rengøring af vejen efter trafikuheld. Ja
19 22. oktober 2004 kl. 18.52 Plejehjemmet Dalsmark Udløst af røg fra en piberyger der sad lige under en røgdetektor Nej
20 22.december 2004 kl. 8.15 Ild i en virksomhed på Ulsnæs. Vi tilkaldes som hjælp da automobilsprøjte fra Gråsten er på værksted Alarm udløst ved en fejl i forbindelse med reparationsarbejde Nej
21 31.december 2004 kl. 11.21 Kemikalieudslip på en landejendom i Kværs. Vi tilkaldes som hjælp da automobilsprøjte fra Gråsten er på værksted Udslip af ca. 500 liter Myresyre i en lade pga. et knækket håndtag på tanken. 1 hold kemikaliedykkere fra Gråsten lukker tanken med en prop og derefter arbejder i alt 6 røgdykkerhold med at opsuge syren. Ja

Udkald 2003:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 12. februar 2003
kl. 03.04
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst i nybyggeri uden påviselig årsag Nej
2 23. marts 2003
kl. 20.08
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst ved rygning af cigar under røgmelder Nej
3 3. april 2003
kl. 17.01
Brand i traktor i lade på Sandager Via alarmcentralen, brand i lade. Det viste sig at være en traktor der brændte i laden. Beboerne havde selv dæmpet ilden meget med en vandslange. Traktoren var selv startet og var heldigvis kørt væk fra en vogn med halm. Vi kunne nøjes med at få trukket traktoren ud og efterslukke den. Ja
4 4. april 2003
kl. 11.01
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst i forbindelse med ventilationsarbejde over administration. Nej
5 3. maj 2003
kl. 20.22
Skorstensbrand på Nederbyvej Udkald via alarmcentralen. Skorstenen blev renset og senere kontrolleret af skorstensfejeren Ja
6 18. juni 2003
kl. 11.30
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af røg fra  udstødningen på en græsklipper der trak ind igennem et åbent vindue og i  røgmelder Nej
7 18. juni 2003
kl. 20.36
Brand i maskinfabrik på Egenæs i Gråsten, viste sig at være brand i træaffald på Toftvej. Udkald via 112-alarmcentralen. Vi havde øvelse samme aften og kunne hurtigt køre af sted. Gråsten friv. Brandværn havde også øvelsesaften og de var hurtigere til stede og havde branden under kontrol. Vi returnerede til brandstationen Nej
8 24. juni 2003
kl. 08.10
Brand i virksomhed på Buskmosevej. Udkald via ABA anlæg. Der var ingen brandmelding fra virksomheden, og undervejs indløb der flere opkald om fejl på telefonlinier. Et kraftigt regnskyl aftenen i forvejen havde kortsluttet et telefonkabel der var beskadiget under vejarbejde Nej
9 10. juli 2003
kl. 05.28
Brand i stråtækket beboelse på Dalsgård. Udkald via 112-alarmcentralen. Ved ankomst var der ild i hele stråtaget og spær der var faldet ned på loftet. Heldigvis var alle beboere kommet ud i god behold. Slukningen varede til kl. 12.30 og vi var nede for at efterslukke lidt gløder kl. 18.30. Vi fik assistance fra Gråsten friv. Brandværn og en tankbil fra Kværs/Tørsbøl friv. Brandværn. Se billeder her Ja
10 10. juli 2003
kl. 19.38
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst uden påviselig årsag Nej
11 6. august 2003
kl. 8.15
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af røg fra udstødningsrøret på en lille gravemaskine der var blevet kørt ind på en gang for bryde en væg ned i forbindelse med ombygning Nej
12 13. august 2003
kl. 18.50
Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst uden påviselig årsag Nej
13 3. september 2003
kl. 14.55
Brand på Højløkke Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst efter fejl i alarmnettet der overfører vores alarmer Nej
14 20. september 2003
kl. 00.05
Bilbrand på Elleygade i Gråsten Udkald via 112-alarmcentralen. Ved ankomst var Gråsten friv. Brandværn ved at være færdige med at slukke bilen. Vi blev tilkaldt da der kom flere meldinger om brand. Nej
15 16. november 2003
kl. 16.04
Skorstensbrand på Sejrsvej i Rinkenæs Udkald via 112-alarmcentralen. Teknikken drillede og der kom ingen udskrift med adresse på brandstedet. Da vi fik fat i indsatsleder var opgaven løst af Gråsten friv. brandværn Nej
16 22. december 2003 kl. 22.35 Personredning En ældre dame var faldet under et toiletbesøg. Ved en fejl på alarmcentralen blev vi tilkaldt for at hjælpe hende op igen. 3 mand tog til adressen for at hjælpe. Ja

Udkald 2002:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 25. januar 2002 kl. 03.20 Skorstensbrand på Sejrsvej Der var ikke tale om en skorstensbrand, men om en brand i etageadskillesen på gården. Vi måtte både tage loft ned i køkkenet og tage brædder op på loftet for at slukke ilden Ja
2 10. februar 2002 kl.10.10 Skorstensbrand på Krusåvej Skorstenen blev renset og kontrolleret Ja
3 30. marts 2002 kl.08.08 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor over køkken påvirket uden grund Nej
4 13. maj 2002 kl.09.20 Brand Carl C. Biehl Alarmering uden grund, ABA anlæg ikke påvirket Nej
5 23. maj 2002 kl.19.38 Brand i stald på Lundtoftvej i Kværs Et røgdykkerhold indsat til eftersøgning i stald. B-C udlægning for sikring af beboelse, der var heldigvis kun tale om en øvelse. Ja
6 28. maj 2002 kl.09.20 Brand Carl C. Biehl Alarmering uden grund, ABA anlæg ikke påvirket Nej
7 4. juli 2002 kl.10.25 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor påvirket af udstødning fra græsklipper Nej
8 9. juli 2002 kl.11.26 Brand Palægade i Gråsten Brand i køkken og gang, sodsværtning i hele huset. En gryde blev glemt på tændt komfur Nej
9 9. juli 2002 kl.12.36 Brand Kirkegårdsvej i Gråsten Brand på 1. sal, sodsværtning i hele huset, under reparation af fjernsyn Nej
10 8. august 2002 kl. 0.03 Olieforurening På hovedvejen ved Årsbjerg i retning mod Gråsten. Vi blev ved en fejl kaldt ud, olieholdet fra Gråsten klarede det Nej
11 20. oktober 2002 kl.10.36 Brand Melskovvej Brand i maskinhus, Det var en alarmeringsøvelse, ingen skade på maskinhuset Ja
12 6. november 2002 kl. 9.37 Brand Dalsmark Plejehjem Detektor på loft over køkken påvirket af damp fra køkken pgag utæt udsugnigsrør Nej
13 14. december 2002 kl. 12.29 Brand / røgudvikling fra et sommerhus på Dalsgård( se billeder efter branden var slukket) En del af sommerhuset blev brandskadet, hele huset er kraftigt sodet til Ja

Udkald 2001:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1

Dato / klokken

Alarmering til :

Indsats :

Indsat ?
1 15. januar 2001 kl. 09.58 Skorstensbrand på Nederbyvej Skorstenen blev renset og kontrolleret. Der var ikke sket nogen skade. Ja
2 30. januar 2001 kl. 10.14 Brandalarm fra plejehjemmet Årsag til alarmen var et dampudslip i et rum på plejehjemmet. Der skete ingen skade. Nej
3 31. marts 2001 kl. 02.23 Brandalarm fra plejehjemmet Årsag til alarmen var et defekt brandtryk. Nej
4 24. april 2001 kl. 12.50 Markbrand ved Lærkelunden Årsag var afbrænding af siv på en mark ved siden af campingpladsen, der var fare for at branden ville brede sig til campingvogne Ja
5 07. maj 2001 kl. 19.31 Brand på Bofællesskabet Højløkke Prøvealarmering til det nye bofællesskab. Vi fik afprøvet vores ABA alarmering og fik instruktion i alarmanlægget Ja
6 05. juni 2001 kl. 12.50 Brand i skib Gråsten havn Vi blev indsat til udlægning af flydespærring i havnen og vandforsyning til drejestigen. Der var tale om en prøvealarmering Ja
7 05. juli 2001 kl. 00.04 Brandalarm fra plejehjemmet Alarmen udløst efter rygning på en stue Nej
8 25. oktober 2001 kl. 13.55 Brandalarm fra plejehjemmet Ingen brand, alarmen blev udløst af TDC i forbindelse med kabelarbejde på Nederbyvej Nej
9 26. oktober 2001 kl. 09,11 Brandalarm fra plejehjemmet Ingen brand, alarmen blev igen udløst af TDC i forbindelse med kabelarbejde på Nederbyvej Nej

Udkald 2000:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 5. februar 2000 kl. 20.17 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af varm damp fra et rørbrud i kælderrum

Nej

2 6. februar 2000 kl. 1.54 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen igen udløst i kælderrum pga. fugt fra rørbruddet.

Nej

3 12. februar 2000 kl. 2.15 Brand på Hvedemarken Der var tale om en falsk anmeldelse, husejeren sov og blev noget forskrækket da brandbiler både fra Rinkenæs og Gråsten kom susende. Anmelder kendes ikke.

Nej

4 8. marts 2000 kl. 17.28 Brand på Krusåvej Der var kun tale om en lille brand i en kælder. Under optænding var noget benzin antændt og derfra gik branden over i nogle aviser og kælderdøren. Der skete kun skade på kælderen og elinstallationen her.

Ja

5 13. marts 2000 kl. 17.30 En kat skal reddes ned fra et træ i Nederby Katten havde siddet i toppen af træet i næsten et døgn, uden at den turde kravle ned. 3 mand kørte derned, da stigen blev rejst op mod træet hoppede katten de ca. 9 meter ned, og løb meget stærkt væk fra stedet. Vi blev enige om at den nu kun havde 8 liv tilbage.

Ja

6 17. marts 2000 kl. 10.50 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i loftsrummet over køkkenet. Vi kunne ikke finde nogen årsag. Servicefirma tilkaldt for at kontrollere detektor.

Nej

7  5. april 2000 kl. 11.10 Brand ved Carl C. Biehl Udkald via ABA anlæg. Alarmen var udløst af TeleDanmark. De var i gang med at tilslutte et nyt kabel i et kabelskab, og her havde de lavet en forkert tilslutning. Vi blev efter ordre fra indsatslederen på brandstationen. Ingen indsats.

Nej

8 20. april 2000 kl. 21.04 Brand på Nalmadebro (Gråsten) Udkald til brand i hus. Indsatslederen bad os om at returnere til brandstationen, der havde været brand i en dekoration, men beboerne havde selv slukket ilden.

Nej

9 23. april 2000 kl. 11.12 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i loftsrummet over administration. Vi kunne ikke finde nogen årsag, så servicefirma bliver tilkaldt for at kontrollere detektoren.

Nej

10  5. maj 2000 kl. 7.48 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af en detektor i kælderen. Den var påvirket af røg fra lodning på rør i kælderen. VVS manden var gået i gang med at reparere uden af give pedellen besked, så ABA anlæg kunne slukkes

Nej

11 25. maj 2000 kl. 19.21 Brand i Bækken Udkald til brand i hus. Ved vor ankomst var der kraftig ild i et værelse på loftet og taget var delvis brændt væk over værelset. Vi indsatte et røgdykkerhold med en HT slange til at slukke ilden og samtidig blev der lavet en B-C udlægning til bagsiden af huset for at sikre at der ikke skete brandudbredelse til resten af huset. Ilden blev slukket uden at der skete vandskade nedenunder. ISS blev tilkaldt for at dække taget af.

Ja

12 26. maj 2000 kl. 20.05 Brand på Gl. Kirkevej Udkald til brand i stråtækket hus. Det viste sig ved vor ankomst kun at være en 45-knallert der var brudt i brand. En nabo havde slukket ilden med indholdet af en 6 kg pulverslukker, så vi kunne nøjes med at kontrollere at der ikke var mere ild og at huset ikke havde taget skade.

Nej

13  7. juli 2000 kl. 10.15 Brand på Vitfoss i Gråsten Udkald til brand i foderstofvirksomhed. Gråsten friv. Brandværn var tilkaldt via ABA anlæg. Vores røgdykkerhold blev indsat til eftersøgning og slukning i kompressorrummet. Det øvrige mandskab blev indsat til køling ved en port på fabrikken. Det virkede meget ægte, men det var kun en alarmeringsøvelse. Formålet med sådan en øvelse er at træne virksomhedens medarbejdere i at reagere korrekt i en given situation. Der var nogle småting at tale om bagefter, men øvelsen var en succes.

Ja

14 20. september kl. 18.56 Brand på Rinkenæs Ungdomsskole Branden var opstået på øverste elevgang, der var flere af de unge der ikke var kommet ud. De første blev reddet ved hjælp af vores skydestige fra et vindue på 2. sal. De øvrige blev reddet ned med stigen fra Gråsten friv. Brandværn. Røgdykkere blev indsat til afsøgning i de forladte værelser.Det viste sig heldigvis hurtigt at der var tale om en øvelse med det primære formål at afprøve alarmerings proceduren på Rinkenæs Ungdomsskole. Der var kun meget små ting der evt. kan rettes

Ja

15 10. oktober kl. 21.25 Brand i Bækken (se billeder efter branden var slukket) Ved vor ankomst var en lille staldbygning og taget på stuehuset omspændt af flammer. Der var ingen personer eller dyr inde i bygningerne. Røgdykkere blev indsat med HT rør for at slukke på loftet af stuehuset og med BC udlægning til slukning af de mange baller halm der lå på loftet. Slukningen blev gjort besværlig af tagbeklædningen –stålplader- men en af kommunens rendegravere kunne klare opgaven med at få taget ned så vi kunne komme til at slukke Der blev udsat brandvagt, for at forhindre opblussen af branden. De sidste brandfolk forlod skadestedet kl. 14.15 onsdag. I alt var der ca. 40 brandmænd og 11 køretøjer indsat, og 2 tankbiler hentede ca. 80.000 liter vand der blev brugt til slukningen.

Ja

16 30. november kl. 21.40 Brand / røglugt på Hvedemarken Beboerne kunne lugte noget brændt, men kunne ikke lokalisere hvor det kom fra. Vi blev bedt om at blive på brandstationen, medens indsatslederen undersøgte sagen. Det viste sig at der var smeltet en ledningssamler i en halogenlampe. Det bevirkede at ledningen også blev brændt, og det var derfra den skrappe lugt kom fra. Da lampen blev skruet ned og båret udenfor aftog lugten straks efter. Vi kunne køre hjem igen uden indsats.

Nej

17 12. december kl. 12.39 Udkald til brand, ukendt adresse Der blev kaldt ud til brand via ABA anlæg, men der kom i første omgang ingen talebesked med ud. Ved andet opkald blev der angivet en virksomhed i Gråsten, automobilsprøjten og tankbilen afgik straks derefter. Det viste sig at et styrekabel til alarmeringsanlægget var blevet gravet over i forbindelse med vejarbejde i Gråsten. Der var ingen brand og vi kunne returnere til brandstationen uden indsats.

Nej

Udkald 1999:

Nr: Dato / klokken: Alarmering til: Indsats: Indsat?
1 12. februar 1999 kl. 10.46 Brand i hus på Konkel i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var kun tale om sne der fordampede på et varmt tag

Nej

2 22. februar 1999 kl. 18.40 Bilbrand på hovedvejen A8 Kraftig bilbrand i personbil. Ilden var blevet dæmpet med pulverslukkere fra en nærliggende gård. Vi slukkede med HT og C rør. Bilen udbrændte helt, ingen personskade

Ja

3 29. marts 1999 kl. 20.45 Spuling af vej Nederbyvej spulet med ca. 1000 liter vand efter at gylle var løbet ud på vejen og i kloakken. Kun 1 mand tilkaldt via telefon

Ja

4 12. maj 1999 kl. 11.10 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Det var ikke muligt at finde årsagen til alarmen

Nej

5 13. juli 1999 kl. 16.29 Brand på Dalsmark Plejehjem Brandørene var lukket, men alarmen var ikke gået videre til ABA anlæg. Det viste sig at være en fejl i forbindelse med tilslutning af det nye dement afsnit.

Nej

6 22. juli 1999 kl. 11.15 Brand på Vitfoss i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var brand i en maskine i kælderen, men medarbejdere fra virksomheden og Gråsten friv. Brandværn kunne klare slukningen.

Nej

7 10. august 1999 kl. 22.04 Brand i campingvogn på Lærkelunden Campingvogn udbrændt. Branden startede inde i campingvognen, et stearinlys antændte udstrømmende gas fra en utæt slange. 4 personer bragt til sygehus med forbrændinger og chok.

Ja

8 11. august 1999 kl. 14.41 Brand i lejlighed på Gl. Åbenråvej i Gråsten Aflyst inden vi kom derned. Der var brand i en el-ventillator. Den var faldet på gulvet og havde antændt gulvtæppe og et bordben. Gråsten friv. Brandværn slukkede selv branden.

Nej

9 13. september 1999 kl. 18.34 Brand i bevoksning på Sandagervej mod Brændstoft Brand i græsrabat / skrænt slukket med 2 HT rør. Ingen skade på den bagvedliggende mark.

Ja

10 9. november 1999 kl. 10.43 Brand på Dalsmark Plejehjem Udkald via ABA anlæg. Alarmen udløst af håndværkere, der var ved at svejse et vinylgulv på en stue. Normalt afbrydes ABA anlæg, men pedellen var på kursus så det var ikke sket.

Nej

11 4. december 1999 kl. 11.05 Rydning af træer på Højmark. 3 træer var væltet over i et hus. De blev trukket bort med vores A – sprøjte. 2 mand tilkaldt

Ja

12 6. december 1999 kl. 1.00 Redning af person fra altan på Dalsgårdvej. Manden var ved et uheld kommet ud på den udvendige side af gelænder på altan. Han er blind så han kunne ikke selv finde tilbage igen. Han blev reddet ned via vores stige og kørt på sygehus til opvarmning. Han havde stået på altanen ca. 1. time, lufttemperatur ca. 1 grad. 3 mand tilkaldt

Ja