Close

Køretøjer

AUTOMOBILSPRØJTE:

   

 

   

 

Automobilsprøjte, Scania 93M, årgang 1996.

Automobilsprøjten har oprindelig kørt ved Vestegnens Brandvæsen i Albertslund og senest i Dragør under Hovedstadens Beredskab.

Pakning og bemanding :

Der er plads til 6 mand, til udrykning kører vi kun med 4 mand i bilen for at vi har plads nok.

Vi har 4 sæt røgdykkerapparater og SINE terminaler til 4 mand, chauffør og holdleder så vi kan holde radiokontakt med vore røgdykkere når de er indsat i en bygning og det øvrige personale. Der er monteret en Garmin GPS der modtager adresseoplysninger direkte fra vores vagtcentral så adressen er kodet ind når vi kører fra brandstationen.

Bilen er opbygget med en vandtank på 2000 liter og en pumpe der både kan levere lavtryk og højtryk. Vi har monteret 2 stk. højtryksslanger – hver på 80 meter – der er forbundet direkte til pumpen. Det betyder, at vi har vand på 2 slanger straks ved ankomst til skadestedet. Derefter kan vi begynde at rulle de øvrige slanger ud hvis det er nødvendigt. De fleste brande i lejligheder og lign. slukkes kun ved brug af 1 – 2 HT-rør.

Vi har bl. a. følgende med på bilen :

B og C slanger og forskellige armaturer, skumudstyr, værktøj, udstyr til skorstensbrand, skovle, koste, osv., overtryksventilator og en lysmast med 6 stk. 60W LED –  projektører og et transportabelt lysanlæg med 4 stk. 50 W LED – projektører.

Der også kattegrus spande og baljer til opsamling af olie ved mindre spild. Vi har to motorsave og sikkerhedsudstyr og en førstehjælpskuffert til brug ved ulykker.

KLIMATRAILER:

For at kunne hjælpe med at klare klimaforandringerne og de oversvømmelser der kan opstå har vi ligesom 2 andre brandstationer i kommunen fået en trailer med pumpemateriel og slanger.

Traileren er udstyret med en el-generator og en dykpumpe der kan pumpe 2400 liter vand i minuttet og de tilhørende store slanger.
Desuden er der 2 små dykpumper der hver kan fjerne 300 liter i minuttet og en vandstøvsuger som kan fjerne det sidste vand f. eks. i en kælder der er oversvømmet.